W celu poprawnego korzystania z serwisu bezpieczny.pl zalecamy używanie nowszych wersji przeglądarek.

* Aktualnie widoczne są ceny z rabatem. bez rabatu. 10% zniżki przy zakupie on-line z użyciem kodu rabatowego Opiekuna.

NNW SZKOLNE

32 28.8

składka roczna

42 37.8

składka roczna

55 49.5

składka roczna

64 57.6

składka roczna

87 78.3

składka roczna

138 124.2

składka roczna

Wysokość świadczenia wyrażona w złotówkach

Śmierć w następstwie wypadku komunikacyjnego

?

16 000

19 000

24 000

30 000

42 000

75 000

Śmierć w następstwie NW, wyniku zawału serca lub udaru mózgu

?

12 000

15 000

20 000

25 000

30 000

50 000

Uszczerbek na zdrowiu lub uszkodzenie ciała w następstwie NW: 100% SU / stawka za 1% SU Rozwiń szczegóły Zamknij szczegóły
W tym m.in.:
rany skóry
oparzenia, odmrożenia
złamania, zwichnięcia
wstrząśnienie mózgu
uszkodzenia narządu słuchu i wzroku
utrata zębów stałych.

?

12 000
120

15 000
150

20 000
200

25 000
250

30 000
300

50 000
500

Pobyt Ubezpieczonego w szpitalu w następstwie NW - maksymalnie do 180 dni, płatne od pierwszego dnia pobytu

?

20/dzień
SU 3600

30/dzień
SU 5400

30/dzień
SU 5400

30/dzień
SU 5400

50/dzień
SU 9000

100/dzień
SU 18000

Pobyt Ubezpieczonego w szpitalu w celu leczenia choroby
(jednorazowa wypłata świadczenia w przypadku pobytu w szpitalu trwającego minimum 5 dni, maksymalnie 2 świadczenia rocznie)

?

200

200

300

300

400

500

Zwrot kosztów nabycia lub naprawy protez i środków pomocniczych w następstwie NW

?

1 200

1 500

2 500

3 000

5 000

10 000

Zwrot kosztów leczenia i rehabilitacji w następstwie NW w tym odbudowa zębów stałych

?

1 200

1 500

2 000

3 000

5 000

7 500

Zdiagnozowanie poważnego zachorowania Rozwiń szczegóły Zamknij szczegóły
Poważne zachorowanie – jedna z niżej wymienionych chorób:

a) nowotwór złośliwy z białaczkami i chłoniakami;
b) niewydolność nerek;
c) niewydolność wątroby;
d) cukrzyca;
e) dystrofia mięśniowa;
f) guzy śródczaszkowe;
g) śpiączka;
h) sepsa (sepsis);
i) inwazyjna choroba pneumokokowa (IChP);
j) zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych.

Powyższe świadczenie objęte jest karencją wynoszącą 1 miesiąc, liczoną od daty rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej.

Prawo do świadczenia z tytułu wystąpienia u Ubezpieczonego poważnego zachorowania zostanie przyznane pod warunkiem, że zdiagnozowanie poważnego zachorowania nastąpiło przed ukończeniem przez Ubezpieczonego 25. roku życia oraz Ubezpieczony pozostał przy życiu przez okres co najmniej 1 miesiąca od daty rozpoznania poważnego zachorowania. Prawo do świadczenia w związku z wystąpieniem u Ubezpieczonego cukrzycy zostanie przyznane pod warunkiem, że cukrzyca została zdiagnozowana przed ukończeniem przez Ubezpieczonego 18. roku życia.

Zachęcamy do zapoznania się z pełną treścią warunków ubezpieczenia, w których znajdują się m.in definicje ww. chorób.

1 000

1 000

1 000

1 000

1 000

2 000

Śmierć rodzica Ubezpieczonego w następstwie NW

?

2 000

2 000

2 000

2 000

2 000

2 000

Wyczynowe uprawianie sportu

?

NNW Szkolne

32 28.8

składka roczna

42 37.8

składka roczna

55 49.5

składka roczna

64 57.6

składka roczna

87 78.3

składka roczna

138 124.2

składka roczna

Rodzaj świadczenia

Wysokość świadczenia wyrażona w złotówkach

Śmierć w następstwie wypadku komunikacyjnego

?

16 000

19 000

24 000

30 000

42 000

75 000

Śmierć w następstwie NW,
wyniku zawału serca lub udaru mózgu

?

12 000

15 000

20 000

25 000

30 000

50 000

Uszczerbek na zdrowiu lub uszkodzenie ciała w następstwie NW
100% SU
stawka za 1% SU
więcej + mniej -


12 000
120


15 000
150


20 000
200


25 000
250


30 000
300


50 000
500

W tym m.in.:
 • rany skóry
 • oparzenia, odmrożenia
 • złamania, zwichnięcia
 • wstrząśnienie mózgu
 • uszkodzenia narządu słuchu i wzroku
 • utrata zębów stałych.

?

Pobyt Ubezpieczonego w szpitalu w następstwie NW
(maksymalnie do 180 dni, płatne od pierwszego dnia pobytu)

?

20 / dzień
SU 3 600

30 / dzień
SU 5 400

30 / dzień
SU 5 400

30 / dzień
SU 5 400

50 / dzień
SU 9 000

100 / dzień
SU 18 000

Pobyt Ubezpieczonego w szpitalu w celu leczenia choroby (jednorazowa wypłata świadczenia w przypadku pobytu w szpitalu trwającego minimum 5 dni, maksymalnie 2 świadczenia rocznie)

?

200

200

300

300

400

500

Zwrot kosztów nabycia lub naprawy protez i środków pomocniczych w następstwie NW

?

1 200

1 500

2 500

3 000

5 000

10 000

Zwrot kosztów leczenia i rehabilitacji w następstwie NW
w tym odbudowa zębów stałych

?

1 200

1 500

2 000

3 000

5 000

7 500

Wystąpienie poważnego zachorowania więcej + mniej -

1 000

1 000

1 000

1 000

1 000

2 000

Poważne zachorowanie – jedna z niżej wymienionych chorób:

a) nowotwór złośliwy z białaczkami i chłoniakami;
b) niewydolność nerek;
c) niewydolność wątroby;
d) cukrzyca;
e) dystrofia mięśniowa;
f) guzy śródczaszkowe;
g) śpiączka;
h) sepsa (sepsis);
i) inwazyjna choroba pneumokokowa (IChP);
j) zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych.

Powyższe świadczenie objęte jest karencją wynoszącą 1 miesiąc, liczoną od daty rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej.

Prawo do świadczenia z tytułu wystąpienia u Ubezpieczonego poważnego zachorowania zostanie przyznane pod warunkiem, że zdiagnozowanie poważnego zachorowania nastąpiło przed ukończeniem przez Ubezpieczonego 25. roku życia oraz Ubezpieczony pozostał przy życiu przez okres co najmniej 1 miesiąca od daty rozpoznania poważnego zachorowania. Prawo do świadczenia w związku z wystąpieniem u Ubezpieczonego cukrzycy zostanie przyznane pod warunkiem, że cukrzyca została zdiagnozowana przed ukończeniem przez Ubezpieczonego 18. roku życia.

Zachęcamy do zapoznania się z pełną treścią warunków ubezpieczenia, w których znajdują się m.in definicje ww. chorób.
Śmierć rodzica Ubezpieczonego w następstwie NW

?

2 000

2 000

2 000

2 000

2 000

2 000

Wyczynowe uprawianie sportu

?

Wykaz świadczeń dodatkowych, które można połączyć w dowolny sposób z wybranym wariantem ubezpieczenia NNW Szkolne

Opcja dodatkowa

55 49.5

składka roczna

115 103.5

składka roczna

Operacja medyczna Ubezpieczonego
658 operacji w ramach Tabeli operacji medycznych -

?

Rozwiń szczegóły Zamknij szczegóły

1 klasa 100% SU
2 klasa 50% SU
3 klasa 20% SU

1000

2500

Świadczenia assistance na wypadek ukąszenia przez kleszcza

?

Rozwiń szczegóły Zamknij szczegóły

- wizyta lekarska do kwoty 500zł
- badanie kleszcza do kwoty 500zł
- antybiotykoterapia do kwoty 500zł
Maksymalnie 4 zdarzenia w ciągu roku

Opcja
dodatkowa

55 49.5

składka roczna

115 103.5

składka roczna

Rodzaj świadczenia

Wysokość świadczenia wyrażona w złotówkach

Operacja medyczna Ubezpieczonego
658 operacji w ramach Tabeli operacji medycznych -

?

więcej + mniej -

1 000

2 500

1 klasa 100% SU
2 klasa 50% SU
3 klasa 20% SU

1 000
500
200

2 500
1 250
500

Świadczenia assistance na wypadek ukąszenia przez kleszcza

- wizyta lekarska
- badanie kleszcza
- antybiotykoterapia

Maksymalnie 4 zdarzenia w ciągu roku

?

do kwoty 500
do kwoty 500
do kwoty 500

do kwoty 500
do kwoty 500
do kwoty 500

 • Dziwisz się, że tak tanio? Kupując nasz pakiet, jesteś niezależny i płacisz "tylko za ubezpieczenie".
 • Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje następstwa nieszczęśliwych wypadków mających miejsce 24h/dobę na całym świecie.
 • Ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się od godziny 00:00 dnia następnego po zakupie on-line i opłaceniu składki.
 • Po zakupie on-line Twoja polisa wraz z załacznikami zostaje automatycznie przesłana na Twój adres e-mail wskazany w formularzu.
 • 10% zniżki przy zakupie on-line z użyciem kodu rabatowego Opiekuna.
 • Nikt nie narzuca Ci ubezpieczenia - sam wybierasz zakres ochrony ubezpieczeniowej.
 • Kupując on-line możesz ubezpieczyć kilkoro dzieci na jednej polisie, np. syn w przedszkolu oraz córki w gimnazjum i szkole średniej.
 • Całodobowy dostęp do warunków ubezpieczenia i likwidacji szkody na portalu bezpieczny.pl lub na stronie axa.pl/zdarzenie.
 • Uproszczony sposób zgłaszania roszczeń na podstawie skanów/kopii/zdjęć bezpośrednio na portalu bezpieczny.pl lub na stronie axa.pl/zdarzenie.
 • Więcej niż standard - wyczynowe uprawianie sportu we wszystkich wariantach. W zakres ochrony wchodzą sportowe zajęcia szkolne, pozaszkolne oraz sporty uprawiane w życiu prywatnym, w tym m.in. sporty walki, piłka nożna, siatkówka, koszykówka, lekkoatletyka, jazda konna, pływanie.
 • Do każdej umowy zawartej w systemie on-line na stronie bezpieczny.pl wyznaczamy dla Ciebie osobistego Opiekuna.
Do góry