System może być używany tylko przez osoby uprawnione. Próby jego użycia bez autoryzacji, bądź wszelkie nadużycia mające znamiona czynu zabronionego są monitorowane i zapisywane. Dane te mogą być przekazane odpowiednim służbom, a także posłużyć jako dowód i spowodować pociągnięcie do odpowiedzialności cywilnej oraz karnej.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa na najwyższym poziomie, wszystkie działania zautoryzowanych użytkowników mogą zostać również monitorowane i rejestrowane.

Używając tego systemu zgadzasz się na powyższe warunki.

Logowanie do Panelu Pośrednika

Przypomnij hasło
Jan Bezpieczny Pośrednik