58 718 92 53
Pn-Pt 08:00-17:00

W celu poprawnego korzystania z serwisu bezpieczny.pl zalecamy używanie nowszych wersji przeglądarek.
Trwa przetwarzanie danych...

NNW Student / Słuchacz

Jestem świadomy/a, że wybrane przeze mnie ubezpieczenie:

  • Jest ubezpieczeniem dla studentów, którego głównym przedmiotem ubezpieczenia są następstwa nieszczęśliwych wypadków;
  • Nie obejmuje wyczynowego uprawiania sportów;
  • Zawierane jest na 12 miesięcy;
  • Może być rozszerzone o ubezpieczenie OC tylko w momencie zawierania umowy ubezpieczenia

Jestem świadomy/a, że od wysokości składki zależy wysokość sumy ubezpieczenia i wysokość wypłacanego świadczenia w przypadku zdarzenia ubezpieczeniowego.

Przyjąłem do wiadomości, że obiektywne informacje o produkcie oraz dokumenty/informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych są dostępne pod poniższym linkiem.

1Adres e-mail Ubezpieczającego / Ubezpieczonego / Studenta / Doktoranta / Słuchacza / Pracownika placówki

Błąd. Proszę o podanie istniejącego adresu e-mail.

2Dane Ubezpieczającego / Ubezpieczonego / Studenta / Doktoranta / Słuchacza / Pracownika placówki

?

Aby otrzymać sms z numerem polisy należy wpisać numer telefonu w formacie: 600123456

?

Kod opiekuna uprawnia do otrzymania zniżki w wysokości 10%.
Wprowadzony kod opiekuna jest błędny.

3Adres do korespondencji

4Wybór wariantu ubezpieczenia

Wybierz jeden z wariantów.
Wybierz opcję poniżej.
Wybierz jedną z odpowiedzi.
Wybierz wariant OC

5Upoważnienia

Na Twoją skrzynkę pocztową został wysłany e-mail zawierający Warunki ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków Bezpieczny.pl, dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym, dokument - informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz Obowiązki informacyjne wynikające z ustawy o prawach konsumenta.

Oświadczam, że zostały mi doręczone Warunki Ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków Bezpieczny.pl przed zawarciem umowy ubezpieczenia i przed wyrażeniem zgody na objęcie mnie ochroną ubezpieczeniową, w tym na wysokość sumy ubezpieczenia.

Jestem świadomy(a), że administratorem moich danych osobowych jest AXA Ubezpieczenia TUiR S.A. z siedzibą w Warszawie (00-867), przy ulicy Chłodnej 51. Dane osobowe będą wykorzystane w celu wykonywania zawartej umowy.

Jestem świadomy(a) dobrowolności udostępniania moich danych. Ponadto przyjmuję do wiadomości, iż mam prawo wglądu do moich danych oraz ich poprawiania.

6Oświadczenia

7Zgody marketingowe

8Podsumowanie

Jan Kowalski 850505122565

Twój wybór

NNW Student / Słuchacz

Wybarny wariant

-

OC

-

Twoja składka

Składka przed rabatem- PLN

Rabat-

Składka z uwzględnieniem rabatu:- PLN

9Płatność

Twój wybór

NNW Student / Słuchacz

Wybarny wariant

-

OC

-

Twoja składka

Składka przed rabatem- PLN

Rabat-

Składka z uwzględnieniem rabatu:- PLN

Do góry