58 718 92 53
Pn-Pt 8:00-17:00

W celu poprawnego korzystania z serwisu bezpieczny.pl zalecamy używanie nowszych wersji przeglądarek.

Rezygnacja z podróży

bezpieczny

Rezygnacja z podróży

1Określ parametry ubezpieczenia

?

Wybierz kraj wyjazdu. Jeżeli podróż planowana jest do kilku krajów - wybierz jeden z nich.Możesz ubezpieczyć jedną polisą bilet lotniczy, rezerwację noclegu, wynajem samochodu, opłaty związane z udziałem w konferencji lub szkoleniu oraz bilet na imprezę masową rozpoczynające się tego samego dnia w dowolnym miejscu na Świecie.

?

Zaznacz tą opcję jeżeli obawiasz się, że nie wyjedziesz z powodu zaostrzenia się twojej choroby lub choroby osoby bliskiej.

Choroba przewlekła ma długotrwały przebieg, trwa zwykle miesiącami lub latami i jest leczona w sposób stały lub okresowy. Ryzyko obejmuje również następstwa choroby nowotworowej.

?

Pamiętaj, że możesz zakupić ubezpieczenie w dowolnym terminie od daty rezerwacji świadczeń pod warunkiem, że do wyjazdu jest więcej niż 30 dni. W przypadku, gdy do wyjazdu jest 30 dni lub mniej, polisa może być wystawiona tylko w dniu zakupu świadczeń.

?

Cena świadczeń w PLN to suma świadczeń dla wszystkich osób. Ubezpieczenie pokrywa koszty rezygnacji z podróży do równowartości 8000 EUR na osobę.

?

Kod opiekuna uprawnia do otrzymania zniżki w wysokości 10%.
Wprowadzony kod opiekuna jest błędny.

2Dane Ubezpieczającego

?

Format daty urodzenia: 1990-01-01

?

Aby otrzymać sms z numerem polisy należy wpisać numer telefonu w formacie: +48 600123456
Aby wykupić ubezpieczenie, musisz być pełnoletni. Możesz też poprosić do komputera mamę lub tatę.

?

Aby otrzymać sms z numerem polisy należy wpisać numer telefonu w formacie: +48 600123456

3Dane osób ubezpieczonych

?

Format daty urodzenia: 1990-01-01

?

Format daty urodzenia: 1990-01-01

?

Format daty urodzenia: 1990-01-01

?

Format daty urodzenia: 1990-01-01

?

Format daty urodzenia: 1990-01-01

?

Format daty urodzenia: 1990-01-01

?

Format daty urodzenia: 1990-01-01

?

Format daty urodzenia: 1990-01-01

?

Format daty urodzenia: 1990-01-01

4Ubezpieczający

Jan Kowalski ur. 1980-07-21

ul. Gdańska 12/32, 80-180 Gdańsk
tel: 600123456, email: jan@poczta.pl

5Ubezpieczeni

Jan Kowalski ur. 1980-07-21

Jan Kowalski ur. 1980-07-21

Jan Kowalski ur. 1980-07-21

Jan Kowalski ur. 1980-07-21

Jan Kowalski ur. 1980-07-21

Jan Kowalski ur. 1980-07-21

Jan Kowalski ur. 1980-07-21

Jan Kowalski ur. 1980-07-21

Jan Kowalski ur. 1980-07-21

6Oświadczenia

7Oświadczenia dodatkowe

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przekazanych do Bezpieczny.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Goplańskiej 56, AXA Ubezpieczenia TUiR S.A. oraz innym podmiotom Grupy AXA (AXA Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A., AXA Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., AXA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., AXA Polska S.A., z siedzibami w Warszawie (00-867) przy ul. Chłodnej 51) oraz na ich przetwarzanie przez AXA Ubezpieczenia TUiR S.A oraz wyżej wymienione podmioty Grupy AXA w celach marketingowych i statystycznych.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie od wyżej wymienionych podmiotów informacji handlowych, w tym ofert ubezpieczeniowych, za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej oraz przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych.

!Informacje dodatkowe

W związku z wejściem w życie Ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym, uprzejmie informujemy, że zasady składania i rozpatrywania reklamacji znajdują się na stronie www.axa.pl/reklamacje.

!Ważne informacje

Po naciśnięciu przycisku „Wykup polisę” wejdziesz na stronę www.dotpay.pl w celu dokonania płatności. Dokonując płatności wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Dotpay SA swoich danych osobowych w celu prawidłowego wykonania niniejszej transakcji (zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997).

Uwaga! Ponowna edycja danych wniosku nie będzie możliwa.

Po opłaceniu składki otrzymasz e-mail z polisą oraz ogólnymi warunkami ubezpieczenia w pliku PDF. Polisy nie musisz podpisywać ani odsyłać. Umowę ubezpieczenia uznamy za zawartą w chwili zapłaty składki. W przypadku braku płatności otrzymasz email z informacją, że umowa ubezpieczenia nie została zawarta.Informujemy, że polisa jest fakturą zgodnie z par.17 pkt.3. rozporządzenia Ministra Finasów z dnia 28 listopada 2008 r w sprawie zwrotu podatków niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania, oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatków od towarów i usług. W danych ubezpieczającego należy podać niezbędne dane płatnika.

Pamiętaj! Aby skorzystać z pomocy AXA musisz posiadać numer polisy. Wpisz go sobie do komórki lub noś w portfelu.

Życzymy bezpiecznej podróży!

Twój wybór

Wariant: Rezygnacja z podróży

Okres ubezpieczenia:

-

Liczba osób objętych ubezpieczeniem:

-

Kraj wyjazdu:

-

Twoja składka: -

Opcje dodatkowe:

Choroby przewlekłeNie

Do góry