58 718 92 53
Pn-Pt 08:00-17:00

W celu poprawnego korzystania z serwisu bezpieczny.pl zalecamy używanie nowszych wersji przeglądarek.

Wybierz rodzaj zakresu ochrony ubezpieczeniowej, z którego chcesz zgłosić roszczenie

 • Śmierć Ubezpieczonego w wyniku NNW / w wyniku zawału serca lub udaru mózgu / w wyniku wypadku komunikacyjnegozobacz

  Jakie dokumenty należy złożyć?

  1. wypełniony wniosek o wypłatę świadczenia.
   Uwaga: tylko w przypadku przesyłania dokumentacji szkody drogą elektroniczną, bądź listowną,
  2. oświadczenie wypełnione przez placówkę oświatową, potwierdzające ochronę ubezpieczeniową poszkodowanego.
   Uwaga: dotyczy wyłącznie ubezpieczenia grupowego w formie bezimiennej (polisy rozpoczynające się od numeru 922),
  3. kserokopia aktu zgonu,
  4. kopia statystycznej karty zgonu lub inny dokument medyczny wydany przez lekarza, określający przyczynę zgonu,
  5. kserokopia dokumentu potwierdzającego tożsamość każdego z uprawnionych,
  6. odpis postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku – w przypadku gdy Ubezpieczony nie wskazał uposażonych,
  7. protokół powypadkowy (sporządzony np. przez Ubezpieczającego) lub protokół policyjny,
  8. inne dokumenty niezbędne do stwierdzenia zasadności roszczenia wskazane przez Towarzystwo,
  9. numer rachunku bankowego (niezbędny w przypadku zgłoszenia szkody on-line),

  Zgromadzone dokumenty należy złożyć poprzez jedną z trzech możliwości:

  1. Zgłoszenie szkody on-line
  2. Zeskanować i przesłać drogą elektroniczną na szkody@bezpieczny.pl lub bezpieczny@axa.pl
  3. Przesłać drogą listowną na adres:
   AXA Ubezpieczenia TUiR S.A.
   ul. Chłodna 51
   00-867 Warszawa
 • Uszczerbek na zdrowiu lub uszkodzenie ciała w wyniku NNWzobacz

  Jakie dokumenty należy złożyć?

  1. wypełniony wniosek o wypłatę świadczenia.
   Uwaga: tylko w przypadku przesyłania dokumentacji szkody drogą elektroniczną, bądź listowną,
  2. oświadczenie wypełnione przez placówkę oświatową, potwierdzające ochronę ubezpieczeniową poszkodowanego.
   Uwaga: dotyczy wyłącznie ubezpieczenia grupowego w formie bezimiennej (polisy rozpoczynające się od numeru 922),
  3. kserokopia dokumentacji medycznej z przychodni, szpitala potwierdzająca udzielenie pierwszej pomocy i przebieg leczenia w związku z zaistniałym zdarzeniem, będącym przedmiotem zgłoszonego roszczenia,
  4. kserokopia dokumentu potwierdzającego tożsamość Ubezpieczonego, w przypadku gdy Ubezpieczony jest pełnoletni, lub kserokopia dokumentu przedstawiciela ustawowego Ubezpieczonego, w przypadku gdy Ubezpieczony jest niepełnoletni,
  5. protokół powypadkowy (sporządzony np. przez Ubezpieczającego) lub protokół policyjny,
  6. inne dokumenty niezbędne do stwierdzenia zasadności roszczenia wskazane przez Towarzystwo,
  7. numer rachunku bankowego (niezbędny w przypadku zgłoszenia szkody on-line),

  Zgromadzone dokumenty należy złożyć poprzez jedną z trzech możliwości:

  1. Zgłoszenie szkody on-line
  2. Zeskanować i przesłać drogą elektroniczną na szkody@bezpieczny.pl lub bezpieczny@axa.pl
  3. Przesłać drogą listowną na adres:
   AXA Ubezpieczenia TUiR S.A.
   ul. Chłodna 51
   00-867 Warszawa
 • Pobyt Ubezpieczonego w szpitalu w następstwie NNWzobacz

  Jakie dokumenty należy złożyć?

  1. wypełniony wniosek o wypłatę świadczenia.
   Uwaga: tylko w przypadku przesyłania dokumentacji szkody drogą elektroniczną, bądź listowną,
  2. oświadczenie wypełnione przez placówkę oświatową, potwierdzające ochronę ubezpieczeniową poszkodowanego.
   Uwaga: dotyczy wyłącznie ubezpieczenia grupowego w formie bezimiennej (polisy rozpoczynające się od numeru 922),
  3. karta informacyjna leczenia szpitalnego dziecka z placówki medycznej, w której dziecko było leczone w związku z zaistniałym zdarzeniem będącym przedmiotem zgłoszonego roszczenia,
  4. kserokopia dokumentu potwierdzającego tożsamość Ubezpieczonego, w przypadku gdy Ubezpieczony jest pełnoletni, lub kserokopia dokumentu przedstawiciela ustawowego Ubezpieczonego, w przypadku gdy Ubezpieczony jest niepełnoletni,
  5. protokół powypadkowy (sporządzony np. przez Ubezpieczającego) lub protokół policyjny,
  6. inne dokumenty niezbędne do stwierdzenia zasadności roszczenia wskazane przez Towarzystwo,
  7. numer rachunku bankowego (niezbędny w przypadku zgłoszenia szkody on-line),

  Zgromadzone dokumenty należy złożyć poprzez jedną z trzech możliwości:

  1. Zgłoszenie szkody on-line
  2. Zeskanować i przesłać drogą elektroniczną na szkody@bezpieczny.pl lub bezpieczny@axa.pl
  3. Przesłać drogą listowną na adres:
   AXA Ubezpieczenia TUiR S.A.
   ul. Chłodna 51
   00-867 Warszawa
 • Pobyt Ubezpieczonego w szpitalu w celu leczenia chorobyzobacz

  Jakie dokumenty należy złożyć?

  1. wypełniony wniosek o wypłatę świadczenia,
  2. oświadczenie wypełnione przez placówkę oświatową, potwierdzające ochronę ubezpieczeniową poszkodowanego.
   Uwaga: dotyczy wyłącznie ubezpieczenia grupowego w formie bezimiennej (polisy rozpoczynające się od numeru 922),
  3. karta informacyjna leczenia szpitalnego dziecka z placówki medycznej, w której dziecko przebywało w celu leczenia choroby,
  4. kserokopia dokumentu potwierdzającego tożsamość Ubezpieczonego, w przypadku gdy Ubezpieczony jest pełnoletni, lub kserokopia dokumentu przedstawiciela ustawowego Ubezpieczonego, w przypadku gdy Ubezpieczony jest niepełnoletni,
  5. inne dokumenty niezbędne do stwierdzenia zasadności roszczenia wskazane przez Towarzystwo,

  Zgromadzone dokumenty należy złożyć poprzez jedną z dwóch możliwości:

  1. Zeskanować i przesłać drogą elektroniczną na szkody@bezpieczny.pl lub bezpieczny@axa.pl
  2. Przesłać drogą listowną na adres:
   AXA Ubezpieczenia TUiR S.A.
   ul. Chłodna 51
   00-867 Warszawa
 • Zwrot kosztów nabycia lub naprawy protez i środków pomocniczych Ubezpieczonego spowodowanych NNWzobacz

  Jakie dokumenty należy złożyć?

  1. wypełniony wniosek o wypłatę świadczenia.
   Uwaga: tylko w przypadku przesyłania dokumentacji szkody drogą elektroniczną, bądź listowną,
  2. oświadczenie wypełnione przez placówkę oświatową, potwierdzające ochronę ubezpieczeniową poszkodowanego.
   Uwaga: dotyczy wyłącznie ubezpieczenia grupowego w formie bezimiennej (polisy rozpoczynające się od numeru 922),
  3. kserokopia dokumentacji medycznej z przychodni, szpitala potwierdzająca udzielenie pierwszej pomocy i przebieg leczenia w związku z zaistniałym zdarzeniem, będącym przedmiotem zgłoszonego roszczenia,
  4. kserokopia dokumentu potwierdzającego tożsamość Ubezpieczonego, w przypadku gdy Ubezpieczony jest pełnoletni, lub kserokopia dokumentu przedstawiciela ustawowego Ubezpieczonego, w przypadku gdy Ubezpieczony jest niepełnoletni,
  5. kopie / oryginały rachunków bądź faktur wystawionych na Ubezpieczonego wraz ze zleceniem wystawionym przez lekarza jako niezbędne w związku z nieszczęśliwym wypadkiem,
  6. protokół powypadkowy (sporządzony np. przez Ubezpieczającego) lub protokół policyjny,
  7. inne dokumenty niezbędne do stwierdzenia zasadności roszczenia wskazane przez Towarzystwo,
  8. numer rachunku bankowego (niezbędny w przypadku zgłoszenia szkody on-line),

  Zgromadzone dokumenty należy złożyć poprzez jedną z trzech możliwości:

  1. Zgłoszenie szkody on-line
  2. Zeskanować i przesłać drogą elektroniczną na szkody@bezpieczny.pl lub bezpieczny@axa.pl
  3. Przesłać drogą listowną na adres:
   AXA Ubezpieczenia TUiR S.A.
   ul. Chłodna 51
   00-867 Warszawa
 • Zwrot kosztów leczenia i rehabilitacji Ubezpieczonego spowodowanych NNW zobacz

  Jakie dokumenty należy złożyć?

  1. wypełniony wniosek o wypłatę świadczenia.
   Uwaga: tylko w przypadku przesyłania dokumentacji szkody drogą elektroniczną, bądź listowną,
  2. oświadczenie wypełnione przez placówkę oświatową, potwierdzające ochronę ubezpieczeniową poszkodowanego.
   Uwaga: dotyczy wyłącznie ubezpieczenia grupowego w formie bezimiennej (polisy rozpoczynające się od numeru 922),
  3. kserokopia dokumentacji medycznej z przychodni, szpitala potwierdzająca udzielenie pierwszej pomocy i przebieg leczenia w związku z zaistniałym zdarzeniem, będącym przedmiotem zgłoszonego roszczenia,
  4. zaświadczenie lekarskie potwierdzające zakończenie leczenia i rehabilitacji,
  5. kserokopia dokumentu potwierdzającego tożsamość Ubezpieczonego, w przypadku gdy Ubezpieczony jest pełnoletni, lub kserokopia dokumentu przedstawiciela ustawowego Ubezpieczonego, w przypadku gdy Ubezpieczony jest niepełnoletni,
  6. kopie / oryginały rachunków bądź faktur wystawionych na Ubezpieczonego wraz ze zleceniem wystawionym przez lekarza jako niezbędne w związku z nieszczęśliwym wypadkiem,
  7. inne dokumenty niezbędne do stwierdzenia zasadności roszczenia wskazane przez Towarzystwo,
  8. numer rachunku bankowego (niezbędny w przypadku zgłoszenia szkody on-line),

  Zgromadzone dokumenty należy złożyć poprzez jedną z trzech możliwości:

  1. Zgłoszenie szkody on-line
  2. Zeskanować i przesłać drogą elektroniczną na szkody@bezpieczny.pl lub bezpieczny@axa.pl
  3. Przesłać drogą listowną na adres:
   AXA Ubezpieczenia TUiR S.A.
   ul. Chłodna 51
   00-867 Warszawa
 • Zdiagnozowanie poważnego zachorowania u Ubezpieczonegozobacz

  Jakie dokumenty należy złożyć?

  1. wypełniony wniosek o wypłatę świadczenia.
   Uwaga: tylko w przypadku przesyłania dokumentacji szkody drogą elektroniczną, bądź listowną,
  2. oświadczenie wypełnione przez placówkę oświatową, potwierdzające ochronę ubezpieczeniową poszkodowanego.
   Uwaga: dotyczy wyłącznie ubezpieczenia grupowego w formie bezimiennej (polisy rozpoczynające się od numeru 922),
  3. kserokopia wyniku badania histopatologicznego w przypadku nowotworu,
  4. kserokopia dokumentacji medycznej z leczenia ambulatoryjnego, karty leczenia szpitalnego, opisów wyników badań (np. CT,MRI,USG,RTG),
  5. kserokopia dokumentu potwierdzającego tożsamość Ubezpieczonego, w przypadku gdy Ubezpieczony jest pełnoletni, lub kserokopia dokumentu przedstawiciela ustawowego Ubezpieczonego, w przypadku gdy Ubezpieczony jest niepełnoletni,
  6. inne dokumenty niezbędne do stwierdzenia zasadności roszczenia wskazane przez Towarzystwo,
  7. numer rachunku bankowego (niezbędny w przypadku zgłoszenia szkody on-line),

  Zgromadzone dokumenty należy złożyć poprzez jedną z trzech możliwości:

  1. Zgłoszenie szkody on-line
  2. Zeskanować i przesłać drogą elektroniczną na szkody@bezpieczny.pl lub bezpieczny@axa.pl
  3. Przesłać drogą listowną na adres:
   AXA Ubezpieczenia TUiR S.A.
   ul. Chłodna 51
   00-867 Warszawa
 • Śmierć rodziców Ubezpieczonego spowodowana w NNWzobacz

  Jakie dokumenty należy złożyć?

  1. wypełniony wniosek o wypłatę świadczenia.
   Uwaga: tylko w przypadku przesyłania dokumentacji szkody drogą elektroniczną, bądź listowną,
  2. oświadczenie wypełnione przez placówkę oświatową, potwierdzające ochronę ubezpieczeniową poszkodowanego.
   Uwaga: dotyczy wyłącznie ubezpieczenia grupowego w formie bezimiennej (polisy rozpoczynające się od numeru 922),
  3. kserokopia aktualnego odpisu skróconego aktu urodzenia ubezpieczonego dziecka,
  4. oryginał aktu zgonu rodzica lub kserokopia,
  5. kopia statystycznej karty zgonu lub inny dokument medyczny wydany przez lekarza, określający przyczynę zgonu,
  6. kserokopia dokumentu potwierdzającego tożsamość Ubezpieczonego, w przypadku gdy Ubezpieczony jest pełnoletni, lub,
  7. kserokopia dokumentu przedstawiciela ustawowego Ubezpieczonego, w przypadku gdy Ubezpieczony jest niepełnoletni,
  8. protokół powypadkowy (sporządzony np. przez Ubezpieczającego) lub protokół policyjny,
  9. inne dokumenty niezbędne do stwierdzenia zasadności roszczenia wskazane przez Towarzystwo,
  10. numer rachunku bankowego (niezbędny w przypadku zgłoszenia szkody on-line),

  Zgromadzone dokumenty należy złożyć poprzez jedną z trzech możliwości:

  1. Zgłoszenie szkody on-line
  2. Zeskanować i przesłać drogą elektroniczną na szkody@bezpieczny.pl lub bezpieczny@axa.pl
  3. Przesłać drogą listowną na adres:
   AXA Ubezpieczenia TUiR S.A.
   ul. Chłodna 51
   00-867 Warszawa
UWAGA!
W przypadku trudności w zgłaszaniu szkody zawsze możesz zwrócić się o pomoc wybierając jeden ze sposobów:
 • Infolinia AXA [pn-pt 8-19]: 801 200 200 | (22) 555 00 00*
 • Infolinia Bezpieczny.pl [pn-pt 8-16]: (58) 718 92 53*
 • SMS o treści "NNW SZKOLNE" na nr 536 571 950*
 • Zostaw swój numer telefonu, a skontaktujemy się z Tobą jak najszybciej
* koszt połączenia wg taryf poszczególnych operatorów
Do góry