58 718 92 53
Pn-Pt 08:00-17:00

W celu poprawnego korzystania z serwisu bezpieczny.pl zalecamy używanie nowszych wersji przeglądarek.

Wybierz rodzaj zakresu ochrony ubezpieczeniowej, z którego chcesz zgłosić roszczenie

 • Ubezpieczenie na wypadek śmierci Ubezpieczonegozobacz

  Jakie dokumenty należy złożyć?

  1. odpis skrócony aktu zgonu,
  2. kopia dowodu osobistego każdego z uposażonych,
  3. kopia statystycznej karty zgonu lub inny dokument z przyczyną zgonu,
  4. protokół sekcji zwłok jeśli była przeprowadzona,
  5. postanowienie prokuratury lub sądu prowadzących postępowanie wyjaśniające,
  6. dokumentacja potwierdzająca nieszczęśliwy wypadek (protokół BHP, policyjny, notatka służbowa w przypadku kolizji drogowej, karta wypadku itp.),
  7. wypełniony formularz - do pobrania

  Zgromadzone dokumenty należy złożyć poprzez jedną z trzech możliwości:

  1. Zeskanować i przesłać drogą elektroniczną na bezpieczny@axa.pl lub szkody@bezpieczny.pl
  2. Przesłać drogą listowną na adres:
   AXA Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
   ul. Chłodna 51
   00-867 Warszawa
  3. Przesłać drogą listowną na adres:
   Bezpieczny.pl
   ul. Goplańska 56
   80-178 Gdańsk
 • Ubezpieczenie na wypadek poważnego zachorowania dziecka Ubezpieczonegozobacz

  Jakie dokumenty należy złożyć?

  1. kopia dowodu osobistego Ubezpieczonego,
  2. kopia odpisu skróconego aktu urodzenia dziecka,
  3. pełna dokumentacja medyczna w postaci historii choroby z leczenia, potwierdzająca rozpoznanie choroby,
  4. wyniki konsultacji specjalistycznych, wyniki badań itp.,
  5. wypełniony formularz - do pobrania

  Zgromadzone dokumenty należy złożyć poprzez jedną z trzech możliwości:

  1. Zeskanować i przesłać drogą elektroniczną na bezpieczny@axa.pl lub szkody@bezpieczny.pl
  2. Przesłać drogą listowną na adres:
   AXA Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
   ul. Chłodna 51
   00-867 Warszawa
  3. Przesłać drogą listowną na adres:
   Bezpieczny.pl
   ul. Goplańska 56
   80-178 Gdańsk
 • Pobyt dziecka ubezpieczonego w szpitaluzobacz

  Jakie dokumenty należy złożyć?

  1. kopia dowodu osobistego Ubezpieczonego,
  2. kopia odpisu skróconego aktu urodzenia dziecka,
  3. karta informacyjna leczenia szpitalnego,
  4. kopia dowodu osobistego dziecka, w sytuacji gdy dziecko jest pełnoletnie,
  5. jeśli przyczyną pobytu w szpitalu był nieszczęśliwy wypadek – dokumentacja potwierdzająca nieszczęśliwy wypadek (protokół BHP, policyjny, notatka służbowa w przypadku kolizji drogowej, karta wypadku itp.)
  6. wypełniony formularz - do pobrania

  Zgromadzone dokumenty należy złożyć poprzez jedną z trzech możliwości:

  1. Zeskanować i przesłać drogą elektroniczną na bezpieczny@axa.pl lub szkody@bezpieczny.pl
  2. Przesłać drogą listowną na adres:
   AXA Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
   ul. Chłodna 51
   00-867 Warszawa
  3. Przesłać drogą listowną na adres:
   Bezpieczny.pl
   ul. Goplańska 56
   80-178 Gdańsk
 • AXA 24 - świadczenia opiekuńczezobacz

  Świadczenia należne z tytułu tej umowy realizowane są za pośrednictwem Centrum Operacyjnego AXA.

  W razie wystąpienia zdarzenia ubezpieczeniowego, w celu skorzystania ze świadczeń w ramach AXA 24 należy, przed podjęciem jakichkolwiek działań we własnym zakresie, niezwłocznie zgłosić prośbę o pomoc do Centrum Operacyjnego AXA, pod numerem telefonu + 48 575 91 32. Osoba kontaktująca się z Centrum Operacyjnym Axa , w przypadku zaistnienia takiej konieczności, zobowiązana jest:

  1. podać imię i nazwisko Ubezpieczonego, współmałżonka lub dziecka oraz rodzica Ubezpieczonego/współmałżonka (w zależności na rzecz kogo ma być realizowane świadczenie), a także numer PESEL i numer telefonu odpowiedniej osoby
  2. podać dokładne miejsce zdarzenia, krótki opis i rodzaj wymaganej pomocy
  3. stosować się do zaleceń Centrum Operacyjnego AXA, udzielając informacji i niezbędnych pełnomocnictw
UWAGA!
W przypadku trudności w zgłaszaniu szkody zawsze możesz zwrócić się o pomoc wybierając jeden ze sposobów:
 • Infolinia AXA [pn-pt 8-19]: 801 200 200 | (22) 555 00 00*
 • Infolinia Bezpieczny.pl [pn-pt 8-16]: (58) 718 92 53*
 • SMS o treści "DZIECKO" na nr 536 571 950*
 • Zostaw swój numer telefonu, a skontaktujemy się z Tobą jak najszybciej
* koszt połączenia wg taryf poszczególnych operatorów
Do góry