58 718 92 53
Pn-Pt 08:00-17:00

W celu poprawnego korzystania z serwisu bezpieczny.pl zalecamy używanie nowszych wersji przeglądarek.

Jak zgłosić szkodę?

W przypadku nagłego zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku:

  1. bezwzględnie skontaktuj się z Centrum Alarmowym w ciągu 48 godzin od zdarzenia
  2. zadzwoń pod nr tel. + 48 22 575 90 80
  3. pomoc uzyskasz w języku polskim
  4. za pośrednictwem Centrum Alarmowego AXA potwierdzi ochronę ubezpieczeniową i zagwarantuje pokrycie kosztów leczenia

Zgłoszenie szkód po powrocie do Polski

W przypadku gdy lekarz nie zaakceptuje gwarancji płatności i pomimo kontaktu z Centrum Alarmowym pokrywasz koszty leczenia lub nie możesz skontaktować się z Centrum Alarmowym z uwagi na stan zdrowia, AXA zwróci koszty leczenia w oparciu o przesłane oryginały rachunków.

Jeśli chcesz zgłosić szkodę po powrocie do kraju, w ciągu 7 dni od powrotu wyślij do Centrum Alarmowego (Inter Partner Assistance Polska S.A., ul. Prosta 68, 00-838 Warszawa) prawidłowo wypełnione druki zgłoszenia szkody, dostępne na https://axa.pl/podroz-ubezpieczenia/ubezpieczenie-indywidualnych-podrozy-kontynenty/formularze-i-dokumenty/, wraz z całą dokumentacją medyczną, oryginalnymi rachunkami i innymi załącznikami wskazanymi na drukach pobranych ze strony www.

Do góry