Ubezpieczenia na życie

Wybierz wariant ochrony ubezpieczeniowej, dopasowany do Twoich potrzeb

Promocja COVID-19 W przypadku Pobytu Ubezpieczonego w szpitalu z powodu leczenia Covid-19, Towarzystwo ponosi odpowiedzialność od pierwszego dnia ochrony ubezpieczeniowej z tytułu zawartej Umowy dodatkowej. Promocja rozpoczyna się w dniu 25 maja 2020 roku i trwa do 30 czerwca 2020 roku.Regulamin promocji | PDF

Wykaz świadczeń dostępnych w ofercie

1Utrata życia ubezpieczonego | partnera ubezpieczonego | rodziców partnera/ubezpieczonego

Przedmiotem ubezpieczenia jest życie Klienta. Zakres ubezpieczenia obejmuje utratę życia Klienta, która wystąpiła w okresie udzielania ochrony ubezpieczeniowej.

Przedmiot ubezpieczenia może zostać rozszerzony o życie Partnera Ubezpieczonego, życie Rodziców Partnera/Ubezpieczonego

2 Utrata życia w następstwie nieszczęśliwego wypadku ubezpieczonego | partnera ubezpieczonego

Przedmiotem ubezpieczenia jest życie Klienta. Zakres ubezpieczenia obejmuje utratę życia Klienta w następstwie Nieszczęśliwego wypadku.

Przedmiot ubezpieczenia może zostać rozszerzony o życie Partnera Ubezpieczonego.

Za Nieszczęśliwy wypadek uznaje się zdarzenie przypadkowe, nagłe i gwałtowne, wywołane przyczyną zewnętrzną, niezależne od woli i stanu zdrowia Klienta albo Partnera, które miało miejsce w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej, przy czym za Nieszczęśliwy wypadek nie uważa się Przeciążenia, udaru mózgu, zawału serca i innych chorób, nawet występujących nagle.

3 Utrata życia w wypadku komunikacyjnym ubezpieczonego | partnera ubezpieczonego

Przedmiotem ubezpieczenia jest życie Klienta. Zakres ubezpieczenia obejmuje utratę życia Klienta w Wypadku komunikacyjnym.

Przedmiot ubezpieczenia może zostać rozszerzony o życie Partnera.

Za wypadek komunikacyjny uznaje się Nieszczęśliwy wypadek w ruchu lądowym, powietrznym lub wodnym, któremu uległ Klient albo odpowiednio Partner jako:
- kierowca bądź pasażer quada wyłącznie na drodze publicznej lub jako kierowca bądź pasażer: samochodu, motoroweru, skutera, autobusu, pojazdu szynowego, rowerzysta lub pieszy w rozumieniu prawa o ruchu drogowym;
- pasażer statku morskiego, promu morskiego lub pasażerskiego statku powietrznego.

4 Uszczerbek na zdrowiu w wyniku nieszczęśliwego wypadku ubezpieczonego | partnera ubezpieczonego

Przedmiotem ubezpieczenia jest zdrowie Klienta. Zakres ubezpieczenia obejmuje Uszczerbek na zdrowiu Klienta.

Przedmiot ubezpieczenia może zostać rozszerzony o zdrowie Partnera.

Za Uszczerbek na zdrowiu uznaje się powstały wskutek Nieszczęśliwego wypadku uszczerbek lub uszkodzenie danego organu, narządu albo układu. Definicja obejmuje 397 przypadków umieszczonych w Tabeli uszczerbków na zdrowiu stanowiącej załącznik nr 1 do OWUD.

5 Pobyt w szpitalu w wyniku choroby i NNW (płatne od pierwszego dnia pobytu) ubezpieczonego | partnera ubezpieczonego

Przedmiotem ubezpieczenia jest zdrowie Klienta. Zakres ubezpieczenia obejmuje Pobyt Klienta w szpitalu, który rozpoczął się w okresie udzielania ochrony ubezpieczeniowej w wyniku Choroby lub Nieszczęśliwego wypadku, które wystąpiły u Klienta w okresie udzielania ochrony ubezpieczeniowej.

Przedmiot ubezpieczenia może zostać rozszerzony o zdrowie Partnera.

6 Pakiet zdrowie na wypadek Poważnego zachorowania oraz Poważnej operacji ubezpieczonego | partnera ubezpieczonego

Przedmiotem ubezpieczenia jest zdrowie Klienta. Zakres ubezpieczenia obejmuje Poważne operacje Klienta oraz wystąpienie u Klienta określonych w tabeli nr 1 Poważnych zachorowań, zgodnych z definicjami określonymi w § 3 OWUD.

Przedmiot ubezpieczenia może zostać rozszerzony o zdrowie Partnera

7 Urodzenie dziecka i adoptowanie dziecka

Przedmiotem ubezpieczenia jest życie Dziecka. Zakres ubezpieczenia obejmuje urodzenie Dziecka oraz Adopcję Dziecka

Możesz na mnie polegać

Twój doradca
Katarzyna Bąk
+48 602 153 951

Pomogę Ci dobrać ubezpieczenie oraz wypełnić formularz umowy.

Bedę obsługiwał Twoją polisę i pomagał w likwidacji roszczeń.

Mogę połączyć się zdalnie z ekranem Twojego komputera.

Zadzwoń do mnie i podaj kod

Usiądź wygodnie przed komputerem.

Obserwuj jak dobieram Ci zakres ubezpieczenia i wypełniam za Ciebie formularz umowy.

Jan Bezpieczny Pośrednik