W celu poprawnego korzystania z serwisu bezpieczny.pl zalecamy używanie nowszych wersji przeglądarek.
Aby zobaczyć szczegóły przesuń tabelkę

Pakiet zdrowe dziecko

Jedna składka to ochrona dla wszystkich Twoich dzieci.

25

miesięcznie

30

miesięcznie

40

miesięcznie

50

miesięcznie

250

rocznie

300

rocznie

400

rocznie

500

rocznie

Nazwa świadczenia

Wysokość świadczenia wyrażona w złotówkach

Poważne zachorowanie dziecka więcej + mniej -

25 000
na każde dziecko

30 000
na każde dziecko

40 000
na każde dziecko

50 000
na każde dziecko

Poważne zachorowanie – jedna z niżej wymienionych chorób lub jeden z niżej wymienionych przeprowadzonych u dziecka zabiegów:

a) ciężkie oparzenia;
b) cukrzyca;
c) dystrofia mięśniowa;
d) guzy śródczaszkowe;
f) niewydolność nerek;
g) niewydolność wątroby;
h) nowotwór złośliwy z białaczkami i chłoniakami;
i) przeszczep narządu;
j) przewlekłe wirusowe zapalenie wątroby typu B lub C;
k) sepsa (sepsis);
l) śpiączka;
m) utrata słuchu;
n) utrata wzroku;
o) zapalenie mózgu;
p) zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych.

Powyższe świadczenie objęte jest karencją wynoszącą 3 miesiące, liczoną od daty rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej.

Zachęcamy do zapoznania się z pełną treścią OWU, w których znajdują się m.in definicje ww. chorób i zabiegów.
Konsultacje specjalistyczne w przypadku zdiagnozowania
poważnego zachorowania dziecka
(30 wizyt w ciągu 12 miesięcy)
więcej + mniej -

 • w przypadku przyznania przez Towarzystwo świadczenia z tytułu poważnego zachorowania dziecka, uzyskuje ono dostęp do 30 konsultacji lekarzy specjalistów w ciągu 12 miesięcy
 • maksymalny czas oczekiwania na wizytę – do 5 dni roboczych
 • do dyspozycji ponad 80 specjalizacji lekarskich
Zachęcamy do zapoznania się z pełną treścią OWU.
Pobyt dziecka w szpitalu w celu leczenia choroby więcej + mniej -

50 / dzień

60 / dzień

80 / dzień

100 / dzień

Świadczenie za każdy dzień pobytu w szpitalu trwającego co najmniej 4 dni w celu leczenia choroby, która została zdiagnozowana lub z powodu której rozpoczęto postępowanie diagnostyczno-lecznicze u dziecka w okresie udzielania ochrony ubezpieczeniowej.

Maksymalnie za 30 dni w każdym roku polisy.
Łączny limit na świadczenia za pobyt w szpitalu w wyniku choroby oraz obrażeń ciała wynosi 180 dni w roku polisy na każde dziecko.

Powyższe świadczenie objęte jest karencją wynoszącą 3 miesiące, liczoną od daty rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej.

Choroba – stwierdzona przez lekarza reakcja organizmu na działanie czynnika chorobotwórczego, prowadząca do zaburzeń czynnościowych, zmian organicznych w tkankach, narządach, układach lub całym ustroju.

Zachęcamy do zapoznania się z pełną treścią OWU.
Pobyt dziecka w szpitalu w celu leczenia obrażeń ciała więcej + mniej -

50 / dzień

60 / dzień

80 / dzień

100 / dzień

Świadczenie za każdy dzień pobytu w szpitalu trwającego co najmniej 1 dzień.

Maksymalnie za 180 dni w każdym roku polisy.
Łączny limit na świadczenia za pobyt w szpitalu w wyniku choroby oraz obrażeń ciała wynosi 180 dni w roku polisy na każde dziecko.

Powyższe świadczenie nie jest objęte karencją.

Obrażenie ciała – uszkodzenie narządów lub układów narządów powstałe w następstwie nieszczęśliwego wypadku.

Zachęcamy do zapoznania się z pełną treścią OWU.
Świadczenia ambulatoryjne dziecka w przypadku pobytu
w szpitalu trwającego przynajmniej 10 dni
więcej + mniej -

realizacja i pokrycie kosztów świadczeń
do 3 000 na każde dziecko

W przypadku przyznania przez Towarzystwo świadczenia z tytułu pobytu dziecka w szpitalu, trwającego co najmniej 10 dni, dziecko uzyskuje dostęp do świadczeń ambulatoryjnych do wysokości sumy ubezpieczenia wskazanej w polisie.

Zakres świadczeń ambulatoryjnych obejmuje:
1. konsultacje lekarzy o następujących specjalnościach:
a) ortopeda,
b) chirurg ogólny,
c) okulista,
d) neurolog,
e) diabetolog,
f) internista,
g) kardiolog;
2. badania laboratoryjne:
a) badania hematologiczne,
b) koagulologia,
c) glukoza,
d) lipidogram,
e) sól, potas,
f) mocznik,
g) kreatynina,
h) badania wątroby (transaminazy, bilirubina),
i) białko,
j) badanie ogólne moczu;
3. zabiegi ambulatoryjne:
a) chirurgiczne i ortopedyczne (zdjęcie gipsu, szwów),
b) iniekcje domięśniowe,
c) iniekcje dożylne;
4. badania obrazowe:
a) RTG,
b) MR oraz tomograf,
c) USG w tym ECHO serca,
d) EKG,
e) spirometria.

Świadczenie obejmuje zorganizowanie i pokrycie kosztów świadczeń ambulatoryjnych, realizowanych w ciągu pierwszych 12 miesięcy, liczonych od następnego dnia roboczego po dniu przyznania przez Towarzystwo prawa do świadczenia w związku z pobytem dziecka w szpitalu, trwającym co najmniej 10 dni.

Powyższe świadczenie objęte jest karencją wynoszącą 3 miesiące, liczoną od daty rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej.

Zachęcamy do zapoznania się z pełną treścią OWU.

Zorganizowanie i pokrycie kosztów świadczeń ambulatoryjnych do kwoty 3 000 zł
w związku z każdym pobytem w szpitalu trwającym co najmniej 10 dni.

AXA 24 - świadczenia opiekuńcze dla dziecka,
Ubezpieczonego oraz współmałżonka Ubezpieczonego
więcej + mniej -

realizacja i pokrycie kosztów świadczeń
do 3 000 na każde zdarzenie ubezpieczeniowe

Z wybranych świadczeń opiekuńczych mają prawo korzystać również:
– rodzice Ubezpieczonego
– rodzice współmałżonka Ubezpieczonego

Świadczenie opiekuńcze dla dziecka Ubezpieczonego oraz współmałżonka Ubezpieczonego.
Łączna suma ubezpieczenia na zdarzenie ubezpieczeniowe wynosi 3000 PLN.
Suma ta może być wykorzystywana wielokrotnie pod warunkiem, że odnosi się do różnych zdarzeń ubezpieczeniowych:
 • transport medyczny z osobą bliską do lub z placówki medycznej i między placówkami medycznymi
 • korepetycje dla dziecka Ubezpieczonego
 • organizacja i pokrycie kosztów rehabilitacji
 • organizacja i pokrycie kosztów transportu sprzętu rehabilitacyjnego
 • pokrycie kosztów wypożyczenia i zakupu sprzętu rehabilitacyjnego
 • dostarczenie do miejsca pobytu leków zaordynowanych przez lekarza
 • wizyta lekarska
 • wizyta pielęgniarska
 • pomoc psychologa
 • całodobowa infolinia medyczna

Zachęcamy do zapoznania się z pełną treścią OWU.

Łączna suma ubezpieczenia na zdarzenie ubezpieczeniowe wynosi 3 000 zł.

Suma ta może być wykorzystywana wielokrotnie,
pod warunkiem że odnosi się do różnych zdarzeń ubezpieczeniowych.

Program rabatowy AXA Benefit więcej + mniej -

Udział w programie rabatowym:
 • ogromna ilość produktów objętych rabatami
 • ponad 150 partnerów w całej Polsce
 • do wyboru 15 kategorii produktów i usług
 • szybka i łatwa realizacja zamówienia przez Internet
W celu skorzystania z programu rabatowego AXA Benefit, należy zalogować się do serwisu www.axabenefit.pl
Przed pierwszym logowaniem należy wypełnić formularz rejestracji dostępny na stronie https://benefit.axa-polska.pl/login/register
Śmierć Ubezpieczonego / Opiekuna prawnego / Rodzica więcej + mniej -

100

100

100

100

Powyższe świadczenie objęte jest karencją wynoszącą 3 miesiące, liczoną od daty rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej. Zachęcamy do zapoznania się z pełną treścią OWU.
Informacje dodatkowe:
 • Jedna składka obejmuje ochroną ubezpieczeniową wszystkie dzieci Ubezpieczonego.
 • Wiek wstępu Ubezpieczającego / Rodzica 18 - 69 lat.
 • Podanie kodu rabatowego Opiekuna przy zakupie ubezpieczenia, gwarantuje 10% zniżki przez cały okres trwania ochrony ubezpieczeniowej.
W razie jakichkolwiek pytań - zapraszamy do kontaktu
Do góry