58 718 92 53
Pn-Pt 8:00-17:00

W celu poprawnego korzystania z serwisu bezpieczny.pl zalecamy używanie nowszych wersji przeglądarek.

Zdrowe Dziecko

25 22.5

składka miesięczna

30 27

składka miesięczna

40 36

składka miesięczna

50 45

składka miesięczna

250 225

składka roczna

300 270

składka roczna

400 360

składka roczna

500 450

składka roczna

Wysokość świadczenia wyrażona w złotówkach

Poważne zachorowanie dziecka Rozwiń szczegóły Zamknij szczegóły
Poważne zachorowanie – jedna z niżej wymienionych chorób lub jeden z niżej wymienionych przeprowadzonych u dziecka zabiegów:

a) ciężkie oparzenia;
b) cukrzyca;
c) dystrofia mięśniowa;
d) guzy śródczaszkowe;
f) niewydolność nerek;
g) niewydolność wątroby;
h) nowotwór złośliwy z białaczkami i chłoniakami;
i) przeszczep narządu;
j) przewlekłe wirusowe zapalenie wątroby typu B lub C;
k) sepsa (sepsis);
l) śpiączka;
m) utrata słuchu;
n) utrata wzroku;
o) zapalenie mózgu;
p) zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych.

Powyższe świadczenie objęte jest karencją wynoszącą 3 miesiące, liczoną od daty rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej.

Zachęcamy do zapoznania się z pełną treścią OWU, w których znajdują się m.in definicje ww. chorób i zabiegów.

25 000
na kazde dziecko

30 000
na kazde dziecko

40 000
na kazde dziecko

50 000
na kazde dziecko

Konsultacje specjalistyczne w przypadku zdiagnozowania poważnego zachorowania dziecka (30 wizyt w ciągu 12 miesięcy) Rozwiń szczegóły Zamknij szczegóły
w przypadku przyznania przez Towarzystwo świadczenia z tytułu poważnego zachorowania dziecka, uzyskuje ono dostęp do 30 konsultacji lekarzy specjalistów w ciągu 12 miesięcy

maksymalny czas oczekiwania na wizytę – do 5 dni roboczych

do dyspozycji ponad 80 specjalizacji lekarskich

Pobyt dziecka w szpitalu w celu leczenia choroby Rozwiń szczegóły Zamknij szczegóły
Świadczenie za każdy dzień pobytu w szpitalu trwającego co najmniej 4 dni w celu leczenia choroby, która została zdiagnozowana lub z powodu której rozpoczęto postępowanie diagnostyczno-lecznicze u dziecka w okresie udzielania ochrony ubezpieczeniowej.

Maksymalnie za 30 dni w każdym roku polisy.
Łączny limit na świadczenia za pobyt w szpitalu w wyniku choroby oraz obrażeń ciała wynosi 180 dni w roku polisy na każde dziecko.

Powyższe świadczenie objęte jest karencją wynoszącą 3 miesiące, liczoną od daty rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej.

Choroba – stwierdzona przez lekarza reakcja organizmu na działanie czynnika chorobotwórczego, prowadząca do zaburzeń czynnościowych, zmian organicznych w tkankach, narządach, układach lub całym ustroju.

Zachęcamy do zapoznania się z pełną treścią OWU.

50 / dzień

60 / dzień

80 / dzień

100 / dzień

Pobyt dziecka w szpitalu w celu leczenia obrażeń ciała Rozwiń szczegóły Zamknij szczegóły
Świadczenie za każdy dzień pobytu w szpitalu trwającego co najmniej 1 dzień.

Maksymalnie za 180 dni w każdym roku polisy.
Łączny limit na świadczenia za pobyt w szpitalu w wyniku choroby oraz obrażeń ciała wynosi 180 dni w roku polisy na każde dziecko.

Powyższe świadczenie nie jest objęte karencją.

Obrażenie ciała – uszkodzenie narządów lub układów narządów powstałe w następstwie nieszczęśliwego wypadku.

Zachęcamy do zapoznania się z pełną treścią OWU.

50 / dzień

60 / dzień

80 / dzień

100 / dzień

Świadczenia ambulatoryjne dziecka w przypadku pobytu w szpitalu trwającego przynajmniej 10 dni Rozwiń szczegóły Zamknij szczegóły
W przypadku przyznania przez Towarzystwo świadczenia z tytułu pobytu dziecka w szpitalu, trwającego co najmniej 10 dni, dziecko uzyskuje dostęp do świadczeń ambulatoryjnych do wysokości sumy ubezpieczenia wskazanej w polisie.

Zakres świadczeń ambulatoryjnych obejmuje:
1. konsultacje lekarzy o następujących specjalnościach:
a) ortopeda,
b) chirurg ogólny,
c) okulista,
d) neurolog,
e) diabetolog,
f) internista,
g) kardiolog;
2. badania laboratoryjne:
a) badania hematologiczne,
b) koagulologia,
c) glukoza,
d) lipidogram,
e) sól, potas,
f) mocznik,
g) kreatynina,
h) badania wątroby (transaminazy, bilirubina),
i) białko,
j) badanie ogólne moczu;
3. zabiegi ambulatoryjne:
a) chirurgiczne i ortopedyczne (zdjęcie gipsu, szwów),
b) iniekcje domięśniowe,
c) iniekcje dożylne;
4. badania obrazowe:
a) RTG,
b) MR oraz tomograf,
c) USG w tym ECHO serca,
d) EKG,
e) spirometria.

Świadczenie obejmuje zorganizowanie i pokrycie kosztów świadczeń ambulatoryjnych, realizowanych w ciągu pierwszych 12 miesięcy, liczonych od następnego dnia roboczego po dniu przyznania przez Towarzystwo prawa do świadczenia w związku z pobytem dziecka w szpitalu, trwającym co najmniej 10 dni.

Powyższe świadczenie objęte jest karencją wynoszącą 3 miesiące, liczoną od daty rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej.

Zachęcamy do zapoznania się z pełną treścią OWU.

realizacja i pokrycie kosztów świadczeń do 3 000 na każde dziecko
Zorganizowanie i pokrycie kosztów świadczeń ambulatoryjnych do kwoty 3 000 zł w związku z każdym pobytem w szpitalu trwającym co najmniej 10 dni.

AXA 24 - świadczenia opiekuńcze dla dziecka, Ubezpieczonego oraz współmałżonka Ubezpieczonego Rozwiń szczegóły Zamknij szczegóły
Z wybranych świadczeń opiekuńczych mają prawo korzystać również:
– rodzice Ubezpieczonego
– rodzice współmałżonka Ubezpieczonego

Świadczenie opiekuńcze dla dziecka Ubezpieczonego oraz współmałżonka Ubezpieczonego.
Łączna suma ubezpieczenia na zdarzenie ubezpieczeniowe wynosi 3000 PLN.
Suma ta może być wykorzystywana wielokrotnie pod warunkiem, że odnosi się do różnych zdarzeń ubezpieczeniowych:
 • transport medyczny z osobą bliską do lub z placówki medycznej i między placówkami medycznymi
 • korepetycje dla dziecka Ubezpieczonego
 • organizacja i pokrycie kosztów rehabilitacji
 • organizacja i pokrycie kosztów transportu sprzętu rehabilitacyjnego
 • pokrycie kosztów wypożyczenia i zakupu sprzętu rehabilitacyjnego
 • dostarczenie do miejsca pobytu leków zaordynowanych przez lekarza
 • wizyta lekarska
 • wizyta pielęgniarska
 • pomoc psychologa
 • całodobowa infolinia medyczna

Zachęcamy do zapoznania się z pełną treścią OWU.

realizacja i pokrycie kosztów świadczeń do 3 000 na każde zdarzenie ubezpieczeniowe
Łączna suma ubezpieczenia na zdarzenie ubezpieczeniowe wynosi 3 000 zł. Suma ta może być wykorzystywana wielokrotnie, pod warunkiem że odnosi się do różnych zdarzeń ubezpieczeniowych.

Program rabatowy AXA Benefit Rozwiń szczegóły Zamknij szczegóły
ogromna ilość produktów objętych rabatami
ponad 150 partnerów w całej Polsce

do wyboru 15 kategorii produktów i usług
szybka i łatwa realizacja zamówienia przez Internet

W celu skorzystania z programu rabatowego AXA Benefit, należy zalogować się do serwisu www.axabenefit.pl

Śmierć Ubezpieczonego / Opiekuna prawnego / Rodzica Rozwiń szczegóły Zamknij szczegóły
Powyższe świadczenie objęte jest karencją wynoszącą 3 miesiące, liczoną od daty rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej. Zachęcamy do zapoznania się z pełną treścią OWU.

100

100

100

100

zdrowe dziecko

?

25 22.5

miesięcznie

30 27

miesięcznie

40 36

miesięcznie

50 45

miesięcznie

250 225

rocznie

300 270

rocznie

400 360

rocznie

500 450

rocznie

Rodzaj świadczenia

Wysokość świadczenia wyrażona w złotówkach

Poważne zachorowanie dziecka więcej + mniej -

25 000
na każde dziecko

30 000
na każde dziecko

40 000
na każde dziecko

50 000
na każde dziecko

Poważne zachorowanie – jedna z niżej wymienionych chorób lub jeden z niżej wymienionych przeprowadzonych u dziecka zabiegów:

a) ciężkie oparzenia;
b) cukrzyca;
c) dystrofia mięśniowa;
d) guzy śródczaszkowe;
f) niewydolność nerek;
g) niewydolność wątroby;
h) nowotwór złośliwy z białaczkami i chłoniakami;
i) przeszczep narządu;
j) przewlekłe wirusowe zapalenie wątroby typu B lub C;
k) sepsa (sepsis);
l) śpiączka;
m) utrata słuchu;
n) utrata wzroku;
o) zapalenie mózgu;
p) zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych.

Powyższe świadczenie objęte jest karencją wynoszącą 3 miesiące, liczoną od daty rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej.

Zachęcamy do zapoznania się z pełną treścią OWU, w których znajdują się m.in definicje ww. chorób i zabiegów.

Konsultacje specjalistyczne w przypadku zdiagnozowania poważnego zachorowania dziecka (30 wizyt w ciągu 12 miesięcy) więcej + mniej -

w przypadku przyznania przez Towarzystwo świadczenia z tytułu poważnego zachorowania dziecka, uzyskuje ono dostęp do 30 konsultacji lekarzy specjalistów w ciągu 12 miesięcy

maksymalny czas oczekiwania na wizytę – do 5 dni roboczych

do dyspozycji ponad 80 specjalizacji lekarskich

Pobyt dziecka w szpitalu w celu leczenia choroby więcej + mniej -

50 / dzień

60 / dzień

80 / dzień

100 / dzień

Świadczenie za każdy dzień pobytu w szpitalu trwającego co najmniej 4 dni w celu leczenia choroby, która została zdiagnozowana lub z powodu której rozpoczęto postępowanie diagnostyczno-lecznicze u dziecka w okresie udzielania ochrony ubezpieczeniowej.

Maksymalnie za 30 dni w każdym roku polisy.
Łączny limit na świadczenia za pobyt w szpitalu w wyniku choroby oraz obrażeń ciała wynosi 180 dni w roku polisy na każde dziecko.

Powyższe świadczenie objęte jest karencją wynoszącą 3 miesiące, liczoną od daty rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej.

Choroba – stwierdzona przez lekarza reakcja organizmu na działanie czynnika chorobotwórczego, prowadząca do zaburzeń czynnościowych, zmian organicznych w tkankach, narządach, układach lub całym ustroju.

Zachęcamy do zapoznania się z pełną treścią OWU.

Pobyt dziecka w szpitalu w celu leczenia obrażeń ciała więcej + mniej -

50 / dzień

60 / dzień

80 / dzień

100 / dzień

Świadczenie za każdy dzień pobytu w szpitalu trwającego co najmniej 1 dzień.

Maksymalnie za 180 dni w każdym roku polisy.
Łączny limit na świadczenia za pobyt w szpitalu w wyniku choroby oraz obrażeń ciała wynosi 180 dni w roku polisy na każde dziecko.

Powyższe świadczenie nie jest objęte karencją.

Obrażenie ciała – uszkodzenie narządów lub układów narządów powstałe w następstwie nieszczęśliwego wypadku.

Zachęcamy do zapoznania się z pełną treścią OWU.

Świadczenia ambulatoryjne dziecka w przypadku pobytu w szpitalu trwającego przynajmniej 10 dni więcej + mniej -

realizacja i pokrycie kosztów świadczeń do 3 000 na każde dziecko

W przypadku przyznania przez Towarzystwo świadczenia z tytułu pobytu dziecka w szpitalu, trwającego co najmniej 10 dni, dziecko uzyskuje dostęp do świadczeń ambulatoryjnych do wysokości sumy ubezpieczenia wskazanej w polisie.

Zakres świadczeń ambulatoryjnych obejmuje:
1. konsultacje lekarzy o następujących specjalnościach:
a) ortopeda,
b) chirurg ogólny,
c) okulista,
d) neurolog,
e) diabetolog,
f) internista,
g) kardiolog;
2. badania laboratoryjne:
a) badania hematologiczne,
b) koagulologia,
c) glukoza,
d) lipidogram,
e) sól, potas,
f) mocznik,
g) kreatynina,
h) badania wątroby (transaminazy, bilirubina),
i) białko,
j) badanie ogólne moczu;
3. zabiegi ambulatoryjne:
a) chirurgiczne i ortopedyczne (zdjęcie gipsu, szwów),
b) iniekcje domięśniowe,
c) iniekcje dożylne;
4. badania obrazowe:
a) RTG,
b) MR oraz tomograf,
c) USG w tym ECHO serca,
d) EKG,
e) spirometria.

Świadczenie obejmuje zorganizowanie i pokrycie kosztów świadczeń ambulatoryjnych, realizowanych w ciągu pierwszych 12 miesięcy, liczonych od następnego dnia roboczego po dniu przyznania przez Towarzystwo prawa do świadczenia w związku z pobytem dziecka w szpitalu, trwającym co najmniej 10 dni.

Powyższe świadczenie objęte jest karencją wynoszącą 3 miesiące, liczoną od daty rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej.

Zachęcamy do zapoznania się z pełną treścią OWU.

Zorganizowanie i pokrycie kosztów świadczeń ambulatoryjnych do kwoty 3 000 zł w związku z każdym pobytem w szpitalu trwającym co najmniej 10 dni.

AXA 24 - świadczenia opiekuńcze dla dziecka, Ubezpieczonego oraz współmałżonka Ubezpieczonego więcej + mniej -

realizacja i pokrycie kosztów świadczeń do 3 000 na każde zdarzenie ubezpieczeniowe

Z wybranych świadczeń opiekuńczych mają prawo korzystać również:
– rodzice Ubezpieczonego
– rodzice współmałżonka Ubezpieczonego

Świadczenie opiekuńcze dla dziecka Ubezpieczonego oraz współmałżonka Ubezpieczonego.
Łączna suma ubezpieczenia na zdarzenie ubezpieczeniowe wynosi 3000 PLN.
Suma ta może być wykorzystywana wielokrotnie pod warunkiem, że odnosi się do różnych zdarzeń ubezpieczeniowych:
 • transport medyczny z osobą bliską do lub z placówki medycznej i między placówkami medycznymi
 • korepetycje dla dziecka Ubezpieczonego
 • organizacja i pokrycie kosztów rehabilitacji
 • organizacja i pokrycie kosztów transportu sprzętu rehabilitacyjnego
 • pokrycie kosztów wypożyczenia i zakupu sprzętu rehabilitacyjnego
 • dostarczenie do miejsca pobytu leków zaordynowanych przez lekarza
 • wizyta lekarska
 • wizyta pielęgniarska
 • pomoc psychologa
 • całodobowa infolinia medyczna

Zachęcamy do zapoznania się z pełną treścią OWU.

Łączna suma ubezpieczenia na zdarzenie ubezpieczeniowe wynosi 3 000 zł. Suma ta może być wykorzystywana wielokrotnie, pod warunkiem że odnosi się do różnych zdarzeń ubezpieczeniowych.

Program rabatowy AXA Benefit więcej + mniej -

ogromna ilość produktów objętych rabatami

ponad 150 partnerów w całej Polsce

do wyboru 15 kategorii produktów i usług

szybka i łatwa realizacja zamówienia przez Internet

W celu skorzystania z programu rabatowego AXA Benefit, należy zalogować się do serwisu www.axabenefit.pl

Śmierć Ubezpieczonego / Opiekuna prawnego / Rodzica więcej + mniej -

100

100

100

100

Powyższe świadczenie objęte jest karencją wynoszącą 3 miesiące, liczoną od daty rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej. Zachęcamy do zapoznania się z pełną treścią OWU.

* Aktualnie widoczne są ceny z rabatem. bez rabatu. 10% zniżki przy zakupie on-line z użyciem kodu rabatowego Opiekuna.

Informacje dodatkowe:
 • Jedna składka obejmuje ochroną ubezpieczeniową wszystkie dzieci Ubezpieczonego.
 • Wiek wstępu Ubezpieczającego / Rodzica 18 - 69 lat.
 • Podanie kodu rabatowego Opiekuna przy zakupie ubezpieczenia, gwarantuje 10% zniżki przez cały okres trwania ochrony ubezpieczeniowej.
W razie jakichkolwiek pytań - zapraszamy do kontaktu
Do góry