Aktualności

Nowe świadczenia w ubezpieczeniu szkolnym

21.05.2020

W nowej ofercie ubezpieczenia NNW dla dzieci i młodzieży w wieku od 4 miesiąca do 25 roku życia pojawiły się dodatkowe świadczenia:

Zakres ochrony ubezpieczeniowej został rozszerzony o następujące świadczenia związane z koronawirusem:

  • Pobyt w szpitalu w celu leczenia COVID-19 – w przypadku pobytu w szpitalu związanego z leczeniem COVID-19 Generali wypłaci świadczenie w wysokości od 200 do 500 złotych, w zależności od wybranego wariantu ochrony ubezpieczeniowej.
  • Pobyt na OIOM w związku z zachorowaniem na COVID-19 – jeżeli z powodu zachorowania na COVID-19 Ubezpieczony trafi na OIOM, Generali wypłaci dodatkowe świadczenie w wysokości od 200 do 500 złotych, w zależności od wybranego wariantu ubezpieczenia.
  • Zwrot kosztów wycieczki szkolnej - w przypadku gdy dziecko nie będzie mogło w niej uczestniczyć ze względu na wypadek lub chorobę. Zwrot kosztów następuje do sumy 500 zł, niezależnie od wybranego wariantu ubezpieczenia.
  • Pomoc psychologiczna dla dziecka - jeżeli w następstwie traumatycznej sytuacji (śmierć rodzica, śmierć rodzeństwa, próba samobójcza, poważne zachorowanie, prześladowanie w placówce oświatowo-wychowawczej) dziecko wymagać będzie specjalistycznej pomocy psychologa lub psychiatry, Generali zwróci koszty wizyt psychologicznych lub psychoterapeutycznych w wysokości do 600 zł, niezależnie od wybranego wariantu ochrony ubezpieczeniowej.

Oferta ubezpieczenia NNW szkolne dostępna jest na stronie:

Jan Bezpieczny Pośrednik