58 718 92 53
Pn-Pt 8:00-17:00

W celu poprawnego korzystania z serwisu bezpieczny.pl zalecamy używanie nowszych wersji przeglądarek.

Polityka prywatności

bezpieczny

W Bezpieczny.pl Sp. z o.o. przywiązujemy szczególną wagę do poszanowania prywatności osób korzystających z serwisu www.bezpieczny.pl (Serwis). Wszelkie dane osobowe pozyskiwane za pomocą Serwisu przetwarzane są zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r., nr 101 poz. 926 z późn.zm.).

W szczególności Bezpieczny.pl Sp. z o.o. nie przetwarza, nie udostępnia ani nie wykorzystuje w celach marketingowych danych przekazywanych przez użytkowników Serwisu, chyba że użytkownik udzieli wyraźnej zgody na takie działania.

Bezpieczny.pl Sp. z o.o. nie udostępnia danych osobowych i adresów e-mail swoich użytkowników żadnym podmiotom gospodarczym czy firmom w celu osiągania korzyści materialnych, czy też dalszego przetwarzania. Dane są odpowiednio zabezpieczone i zaszyfrowane. Dane pozyskane w przypadku analizy logów serwera (adres IP, domena) wykorzystywane są jedynie w celach prowadzenia statystyk oglądalności Serwisu oraz do administracji serwerem firmy Bezpieczny.pl. Naszym priorytetem jest ochrona praw osób, które udostępniły nam swoje dane osobowe.

Korzystanie z Serwisu w zakresie podstawowym nie jest uzależnione od udostępnienia Bezpieczny.pl Sp. z o.o. danych osobowych użytkownika. Udostępnienie danych osobowych w portalu jest całkowicie dobrowolne.

Korzystanie z portalu nie jest uzależnione od uaktywnienia cookies. Serwis wykorzystuje technikę „cookies”. „Cookie” jest to niewielki plik z informacją zapisywany przez serwer Bezpieczny.pl na komputerze użytkownika. Tę informację serwer firmy Bezpieczny.pl może odczytać w trakcie jednego połączenia się z Serwisem z tego komputera. Korzystanie z technik „cookies” nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych i adresowych użytkownika ani żadnych informacji poufnych z jego komputera. W Serwisie technika „cookies” pozwala określić profil informacji, jakimi użytkownik Serwisu jest zainteresowany. W momencie zamknięcia okna przeglądarki plik cookie jest automatycznie usuwany z komputera użytkownika.

Bezpieczny.pl Sp. z o.o. prowadzi serwis www na prywatny użytek swoich Klientów i potencjalnych Klientów. Zadaniem Serwisu jest udostępnienie naszym Klientom, jak i potencjalnym Klientom, informacji o firmie, produktach oraz o możliwościach zawierania umów, jak również porad ułatwiających m.in. znalezienie odpowiedniej oferty lub skuteczną likwidację szkody. Korzystanie z Serwisu w powyższych celach odbywa się w zgodzie z obowiązującym prawem. Korzystanie z zamieszczonych w Serwisie materiałów jest dozwolone wyłącznie w zakresie dozwolonego użytku w rozumieniu przepisów o prawie autorskim. Usuwanie jakichkolwiek informacji o prawach własności intelektualnej lub innych informacji dotyczących zastrzeżonego charakteru takich materiałów stanowi naruszenie przepisów prawa. Bez upoważnienia udzielonego przez Bezpieczny.pl Sp. z o.o. na piśmie nie wolno rozprowadzać, przesyłać, modyfikować, zamieszczać na innych stronach ani w inny sposób wykorzystywać zawartości strony do celów publicznych lub komercyjnych, co dotyczy w szczególności tekstów i zdjęć.

Prawa własności intelektualnej

Zawartość stron internetowych Serwisu jest własnością spółki AXA Ubezpieczenia TUiR S.A., AXA Życie T.U.S.A. oraz Bezpieczny.pl Sp. z o.o. Wszystkie znaki towarowe i materiały, jakie można obejrzeć lub przeczytać na tej stronie są – o ile wyraźnie nie stwierdzono inaczej – chronione przepisami prawa i nie mogą być wykorzystywane bez wcześniejszej pisemnej zgody spółki AXA Ubezpieczenia TuiR S.A., AXA Życie T.U. S.A. oraz Bezpieczny.pl Sp. z o.o. Wszelkie autorskie prawa osobiste i majątkowe do Serwisu, jak i do jakichkolwiek jego elementów są zastrzeżone.

Odnośniki do innych stron

Bezpieczny.pl Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za treści, funkcjonowanie oraz bezpieczeństwo stron lub witryn należących do innych podmiotów, do których odnośniki (linki) zamieszczone są w niniejszym serwisie. Strony te działają niezależnie i nie mogą być w żaden sposób kontrolowane przez Bezpieczny.pl Sp. z o.o. Zalecamy, by po przejściu na inne strony zapoznać się z polityką prywatności ich właściciela.

Ograniczenie odpowiedzialności

Bezpieczny.pl Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikłe z dostępu lub korzystania z niniejszego Serwisu, w tym za jakiekolwiek uszkodzenia lub wirusy, jakie mogą zainfekować sprzęt komputerowy lub inne urządzenia w związku z dostępem do Serwisu, korzystaniem z Serwisu lub pobieraniem z niego jakichkolwiek materiałów, danych, tekstów, zdjęć, lub innych plików. Bezpieczny.pl Sp. Z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za niezależne od niej nieprawidłowości techniczne w działaniu Serwisu oraz za przerwy w jego dostępności.

Postanowienia końcowe

Korzystanie z Serwisu oznacza akceptację niniejszej Polityki prywatności. Wszelkie informacje, reklamy i cenniki zamieszczone w Serwisie nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego, lecz są zaproszeniem do zawarcia umowy. Bezpieczny.pl Sp. z o.o. zapewnia realizację uprawnień wynikających z przepisów o ochronie danych osobowych, w szczególności prawo do żądania uzupełniania i sprostowania danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu w przypadkach określonych przez prawo.

Do góry