58 718 92 53
Pn-Pt 8:00-17:00

W celu poprawnego korzystania z serwisu bezpieczny.pl zalecamy używanie nowszych wersji przeglądarek.

* Aktualnie widoczne są ceny z rabatem. bez rabatu. 10% zniżki przy zakupie on-line z użyciem kodu rabatowego Opiekuna.

NNW PRACOWNIK SZKOŁY WYŻSZEJ

51 45.9

składka roczna

70 63

składka roczna

86 77.4

składka roczna

103 92.7

składka roczna

154 138.6

składka roczna

Wysokość świadczenia wyrażona w złotówkach

Śmierć w wyniku wypadku komunikacyjnego

?

27 000

41 000

50 000

60 000

76 000

Śmierć w wyniku nieszczęśliwego wypadku, wyniku zawału serca lub udaru mózgu

?

25 000

36 000

40 000

50 000

75 000

Uszczerbek na zdrowiu lub uszkodzenie ciała w NNW Rozwiń szczegóły Zamknij szczegóły
W tym m.in.:
rany skóry
oparzenia, odmrożenia
złamania, zwichnięcia, skręcenia
wstrząśnienie mózgu
uszkodzenia narządu słuchu i wzroku
utrata zębów stałych.

?

1%-240

1%-340

1%-420

1%-500

1%-750

Pobyt Ubezpieczonego w szpitalu w NNW - maksymalnie do 180 dni, płatne od pierwszego dnia pobytu

?

30/dzień
SU 5400

40/dzień
SU 7200

45/dzień
SU 8100

50/dzień
SU 9000

60/dzień
SU 10800

Zwrot kosztów nabycia lub naprawy środków pomocniczych NNW

?

2 500

3 000

4 000

5 000

6 000

Zwrot kosztów leczenia i rehabilitacji w NNW

?

2 500

3 000

4 000

5 000

6 000

Wystąpienie poważnego zachorowania u Ubezpieczonego

?

1 000

1 000

1 000

1 000

1 000

Śmierć rodzica lub opiekuna prawnego w NNW

?

1 500

1 500

1 500

1 500

1 500

NNW PRACOWNIK SZKOŁY WYŻSZEJ

51 45.9

składka roczna

70 63

składka roczna

86 77.4

składka roczna

103 92.7

składka roczna

154 138.6

składka roczna

Rodzaj świadczenia

Wysokość świadczenia wyrażona w złotówkach

Śmierć w wyniku wypadku komunikacyjnego

?

27 000

41 000

50 000

60 000

76 000

Śmierć w wyniku nieszczęśliwego wypadku,
wyniku zawału serca lub udaru mózgu

?

25 000

36 000

40 000

50 000

75 000

Uszczerbek na zdrowiu lub uszkodzenie ciała w NNW więcej + mniej -

1% - 240

1% - 340

1% - 420

1% - 500

1% - 750

W tym m.in.:
 • rany skóry
 • oparzenia, odmrożenia
 • złamania, zwichnięcia, skręcenia
 • wstrząśnienie mózgu
 • uszkodzenia narządu słuchu i wzroku
 • utrata zębów stałych.

?

Pobyt Ubezpieczonego w szpitalu w NNW
(maksymalnie do 180 dni, płatne od pierwszego dnia pobytu)

?

30 / dzień
SU 5 400

40 / dzień
SU 7 200

45 / dzień
SU 8 100

50 / dzień
SU 9 000

60 / dzień
SU 10 800

Zwrot kosztów nabycia lub naprawy środków
pomocniczych NNW

?

2 500

3 000

4 000

5 000

6 000

Zwrot kosztów leczenia i rehabilitacji w NNW

?

2 500

3 000

4 000

5 000

6 000

Wystąpienie poważnego zachorowania u Ubezpieczonego

?

1 000

1 000

1 000

1 000

1 000

Śmierć rodzica lub opiekuna prawnego w NNW

?

1 500

1 500

1 500

1 500

1 500

 • Ubezpieczeniem może zostać objęty każdy pracownik szkoły wyższej (w tym również pracownik administracyjny, gospodarczy itp.), który w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia nie ukończył 65 roku życia.
 • Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje następstwa nieszczęśliwych wypadków mających miejsce 24h/dobę na całym świecie.
 • Ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się od godziny 00:00 dnia następnego po zakupie on-line i opłaceniu składki.
 • Po zakupie on-line Twoja polisa wraz z załacznikami zostaje automatycznie przesłana na Twój adres e-mail wskazany w formularzu.
 • 10% zniżki przy zakupie on-line z użyciem kodu rabatowego Opiekuna.
 • Możesz też kupić tradycyjnie - w formie papierowej u Opiekuna.
 • Całodobowy dostęp do warunków ubezpieczenia NNW i likwidacji szkody w strefie Klienta on-line na portalu bezpieczny.pl.
 • Uproszczony sposób zgłaszania roszczeń na podstawie skanów/kopii/zdjęć bezpośrednio na portalu bezpieczny.pl.
 • Do każdej umowy zawartej w systemie on-line na stronie bezpieczny.pl wyznaczamy dla Ciebie osobistego Opiekuna.
NOTA PRAWNA

Agentem upoważnionym, na podstawie udzielonego pełnomocnictwa przez AXA Ubezpieczenia TUiR S.A., do oferowania niniejszego produktu ubezpieczeniowego jest Bezpieczny.pl Sp. z o.o. Bezpieczny.pl Sp. z o.o. jest również uprawniony do zawierania umów ubezpieczenia i ich obsługi, a także przyjmowania zgłoszeń roszczeń.

W razie jakichkolwiek pytań - zapraszamy do kontaktu
Do góry