W celu poprawnego korzystania z serwisu bezpieczny.pl zalecamy używanie nowszych wersji przeglądarek.

* Aktualnie widoczne są ceny z rabatem. bez rabatu. 10% zniżki przy zakupie on-line z użyciem kodu rabatowego Opiekuna.

NNW PRACOWNIK SZKOŁY WYŻSZEJ

33 29.7

składka roczna

45 40.5

składka roczna

55 49.5

składka roczna

66 59.4

składka roczna

99 89.1

składka roczna

Wysokość świadczenia wyrażona w złotówkach

Śmierć w następstwie wypadku komunikacyjnego

?

27 000

41 000

50 000

60 000

76 000

Śmierć w następstwie NW, wyniku zawału serca lub udaru mózgu

?

24 000

34 000

42 000

50 000

76 000

Uszczerbek na zdrowiu lub uszkodzenie ciała w następstwie NW Rozwiń szczegóły Zamknij szczegóły
W tym m.in.:
rany skóry
oparzenia, odmrożenia
złamania, zwichnięcia, skręcenia
wstrząśnienie mózgu
uszkodzenia narządu słuchu i wzroku
utrata zębów stałych.

?

1%-240

1%-340

1%-420

1%-500

1%-750

Pobyt Ubezpieczonego w szpitalu w następstwie NW - maksymalnie do 180 dni, płatne od pierwszego dnia pobytu

?

30/dzień
SU 5400

40/dzień
SU 7200

45/dzień
SU 8100

50/dzień
SU 9000

60/dzień
SU 10800

Zwrot kosztów nabycia lub naprawy środków pomocniczych NNW

?

2 500

3 000

4 000

5 000

6 000

Zwrot kosztów leczenia i rehabilitacji w następstwie NW

?

2 500

3 000

4 000

5 000

6 000

Wystąpienie poważnego zachorowania u Ubezpieczonego

?

1 000

1 000

1 000

1 000

1 000

Śmierć rodzica lub opiekuna prawnego w następstwie NW

?

1 500

1 500

1 500

1 500

1 500

NNW PRACOWNIK
SZKOŁY WYŻSZEJ

33 29.7

składka roczna

45 40.5

składka roczna

55 49.5

składka roczna

66 59.4

składka roczna

99 89.1

składka roczna

Rodzaj świadczenia

Wysokość świadczenia wyrażona w złotówkach

Śmierć w następstwie wypadku komunikacyjnego

?

27 000

41 000

50 000

60 000

76 000

Śmierć w następstwie NW,
wyniku zawału serca lub udaru mózgu

?

24 000

34 000

42 000

50 000

76 000

Uszczerbek na zdrowiu lub uszkodzenie ciała w następstwie NW więcej + mniej -

1% - 240

1% - 340

1% - 420

1% - 500

1% - 750

W tym m.in.:
 • rany skóry
 • oparzenia, odmrożenia
 • złamania, zwichnięcia, skręcenia
 • wstrząśnienie mózgu
 • uszkodzenia narządu słuchu i wzroku
 • utrata zębów stałych.

?

Pobyt Ubezpieczonego w szpitalu w następstwie NW
(maksymalnie do 180 dni, płatne od pierwszego dnia pobytu)

?

30 / dzień
SU 5 400

40 / dzień
SU 7 200

45 / dzień
SU 8 100

50 / dzień
SU 9 000

60 / dzień
SU 10 800

Zwrot kosztów nabycia lub naprawy środków
pomocniczych NNW

?

2 500

3 000

4 000

5 000

6 000

Zwrot kosztów leczenia i rehabilitacji w następstwie NW

?

2 500

3 000

4 000

5 000

6 000

Wystąpienie poważnego zachorowania u Ubezpieczonego

?

1 000

1 000

1 000

1 000

1 000

Śmierć rodzica lub opiekuna prawnego w następstwie NW

?

1 500

1 500

1 500

1 500

1 500

 • Ubezpieczeniem może zostać objęty każdy pracownik szkoły wyższej (w tym również pracownik administracyjny, gospodarczy itp.), który w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia nie ukończył 65 roku życia.
 • Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje następstwa nieszczęśliwych wypadków mających miejsce 24h/dobę na całym świecie.
 • Ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się od godziny 00:00 dnia następnego po zakupie on-line i opłaceniu składki.
 • Po zakupie on-line Twoja polisa wraz z załacznikami zostaje automatycznie przesłana na Twój adres e-mail wskazany w formularzu.
 • 10% zniżki przy zakupie on-line z użyciem kodu rabatowego Opiekuna.
 • Możesz też kupić tradycyjnie - w formie papierowej u Opiekuna.
 • Całodobowy dostęp do warunków ubezpieczenia NNW i likwidacji szkody w strefie Klienta on-line na portalu bezpieczny.pl.
 • Uproszczony sposób zgłaszania roszczeń na podstawie skanów/kopii/zdjęć bezpośrednio na portalu bezpieczny.pl.
 • Do każdej umowy zawartej w systemie on-line na stronie bezpieczny.pl wyznaczamy dla Ciebie osobistego Opiekuna.
NOTA PRAWNA

Agentem upoważnionym, na podstawie udzielonego pełnomocnictwa przez AXA Ubezpieczenia TUiR S.A., do oferowania niniejszego produktu ubezpieczeniowego jest Bezpieczny.pl Sp. z o.o. Bezpieczny.pl Sp. z o.o. jest również uprawniony do zawierania umów ubezpieczenia i ich obsługi, a także przyjmowania zgłoszeń roszczeń.

W razie jakichkolwiek pytań - zapraszamy do kontaktu
Do góry