Ubezpieczenie Podróży NNW w Polsce

Wybierz ochronę ubezpieczeniową dopasowaną do Twojej podróży

NNW w Polsceubezpieczenie podróży zagranicznej Srebrny Złoty Platynowy
Następstwa Nieszczęśliwych Wypadków ? rozwiń szczegóły + ukryj szczegóły - 15 000 PLN 30 000 PLN 60 000 PLN

Przedmiotem ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków jest zdrowie i życie Ubezpieczonego. Ochroną ubezpieczeniową objęte są następstwa nieszczęśliwych wypadków, które wydarzyły się podczas podróży zagranicznej lub podróży krajowej w trakcie trwania umowy ubezpieczenia.

śmierć Ubezpieczonego 15 000 PLN 30 000 PLN 60 000 PLN
trwały uszczerbek na zdrowiu | % sumy ubezpieczenia (wg Tabeli Oceny Procentowej Trwałego Uszczerbku na Zdrowiu)
wypożyczenie, zakup wózka inwalidzkiego do 3000 PLN do 3000 PLN do 3000 PLN
przeszkolenie zawodowe inwalidów (25% sumy ubezpieczenia) do 6000 PLN do 6000 PLN do 6000 PLN
Koszty leczenia i usługi assistance ? rozwiń szczegóły + do 5000 PLN do 5000 PLN do 5000 PLN

Koszty leczenia następstw nieszczęśliwych wypadków, powstałych podczas podróży na terenie Reczypospolitej Polskiej. Niezbędne z medycznego punktu widzenia koszty pomocy ambulatoryjnej, pobytu w szpitalu, poniesionych na terytorium Rzeczypospolitej.

całodobowy dyżur telefoniczny Centrum Pomocy Generali (do wysokości SU)
organizacja wizyty lekarskiej (do wysokości SU)
transport Ubezpieczonego ze szpitala do miejsca zamieszkania (do wysokości SU)
transport zwłok Ubezpieczonego do miejsca zamieszkania (do wysokości SU)
zakwaterowanie dla osoby towarzyszącej w razie hospitalizacji Ubezpieczonego (do wysokości SU | max. 5 dni) 200 PLN / dobę 200 PLN / dobę 200 PLN / dobę
podróż i zakwaterowanie dla osoby wezwanej do towarzyszenia (max. 5 dni | podróż i zakwaterowanie max. 1 000 PLN) 200 PLN / dobę 200 PLN / dobę 200 PLN / dobę
opieka i transport dzieci do miejsca zamieszania (max. 5 dni | łącznie do 1 000 PLN) 200 PLN / dobę za dziecko 200 PLN / dobę za dziecko 200 PLN / dobę za dziecko
organizacja pomocy rehabilitacyjnej na terytorium RP (do wysokości SU)
Odpowiedzialność Cywilna w życiu prywatnym (OC) ? 100 000 PLN 200 000 PLN 300 000 PLN

Odpowiedzialność cywilna Ubezpieczonego za szkody na osobie i na rzeczy wyrządzone czynem niedozwolonym (odpowiedzialność deliktowa) osobom trzecim podczas podróży krajowej lub zagranicznej w związku z wykonywaniem czynności życia prywatnego.
Odpowiedzialnością Generali objęte są szkody wyrządzone przez Ubezpieczonego oraz przez osoby i zwierzęta, za które ponosi on odpowiedzialność, jeżeli zgodnie z przepisami prawa kraju, w którym Ubezpieczony przebywa, jest on zobowiązany do ich naprawienia.
W ramach ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej wszystkie szkody muszą być następstwem działania albo zaniechania działania przez Ubezpieczonego.

Opcje dodatkowe - dostępne jako rozszerzenie oferty rozwiń szczegóły + Narciarstwo snowboarding, sporty wysokiego ryzyka, wyczynowe uprawianie sportu, sprzęt sportowy, zaostrzenie chorób przewlekłych
Narciarstwo, snowboarding Amatorskie uprawianie sportu: narciarstwo i snowboarding – aktywność Ubezpieczonego, której celem jest odpoczynek i rozrywka
Sporty wysokiego ryzyka Uprawianie dyscyplin sportowych, których uprawianie wymaga ponadprzeciętnych umiejętności, odwagi, często odbywające się w warunkach zagrożenia życia: alpinizm, wspinaczka górska i skałkowa, speleologia, baloniarstwo, lotniarstwo, motolotniarstwo, paralotniarstwo, szybownictwo, jazda na quadach, pilotowanie samolotów silnikowych, spadochroniarstwo, jazda konna, biegi długodystansowe powyżej 5km, triathlon, jazda na nartach wodnych, wakeboarding, jazda na skuterach wodnych, nurkowanie z wykorzystaniem sprzętu specjalistycznego (również na zatrzymanym oddechu (freediving)), rafting lub inne sporty wodne uprawiane na rzekach górskich, surfing, windsurfing, kitesurfing, sporty motorowe i motorowodne, motocross, kolarstwo górskie, downhill, mountainboarding, jazda na nartach (snowboardzie) poza oznakowanymi trasami, skoki narciarskie, freeskiing, heliskiing, heliboarding, BASE jumping, street luge, skoki na gumowej linie, parkour, sporty walki, udział w polowaniach na zwierzęta, uczestniczenie w wyprawach do miejsc charakteryzujących się ekstremalnymi warunkami klimatycznymi czy przyrodniczymi typu: pustynia, wysokie góry (góry powyżej 5500 m n.p.m. od podstawy do najwyższego szczytu), busz, bieguny, dżungla i tereny lodowcowe albo śnieżne wymagające użycia sprzętu asekuracyjnego
Wyczynowe uprawianie sportu Regularne i intensywne treningi, jak również udział w zawodach albo imprezach i obozach kondycyjnych i szkoleniowych, również w ramach przynależności do klubów sportowych, związków i organizacji sportowych, niezależnie od faktu czerpania dochodu z uprawianej dyscypliny sportu (zaliczamy do niego również zawodowe uprawianie sportu)
Sprzęt sportowy (dostępny z rozszerzeniem o sporty wysokiego ryzyka lub narciarstwo, snowboarding) ? 1 000 PLN 1 000 PLN 1 000 PLN

Przedmiotem ubezpieczenia jest sprzęt sportowy będący własnością Ubezpieczonego podczas podróży zagranicznej lub krajowej w postaci:
1) nart do uprawiania wszelkich odmian narciarstwa;
2) deski do uprawiania wszelkich odmian snowboardu;
3) deski do uprawiania wszelkich odmian surfingu;
4) specjalistycznego sprzętu do nurkowania wraz z podstawowym osprzętem i ekwipunkiem.

Kup online w kilka minut Kup online
z rabatem -10%
Srebrny Złoty Platynowy
Następstwa Nieszczęśliwych Wypadków ? rozwiń szczegóły + ukryj szczegóły -
15 000 PLN 30 000 PLN 60 000 PLN

Przedmiotem ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków jest zdrowie i życie Ubezpieczonego. Ochroną ubezpieczeniową objęte są następstwa nieszczęśliwych wypadków, które wydarzyły się podczas podróży zagranicznej lub podróży krajowej w trakcie trwania umowy ubezpieczenia.

śmierć Ubezpieczonego
15 000 PLN 30 000 PLN 60 000 PLN
trwały uszczerbek na zdrowiu | % sumy ubezpieczenia (wg Tabeli Oceny Procentowej Trwałego Uszczerbku na Zdrowiu)
wypożyczenie, zakup wózka inwalidzkiego
do 3000 PLN do 3000 PLN do 3000 PLN
przeszkolenie zawodowe inwalidów (25% sumy ubezpieczenia)
do 6000 PLN do 6000 PLN do 6000 PLN
Koszty leczenia i usługi assistance ? rozwiń szczegóły +
do 5000 PLN do 5000 PLN do 5000 PLN

Koszty leczenia następstw nieszczęśliwych wypadków, powstałych podczas podróży na terenie Reczypospolitej Polskiej. Niezbędne z medycznego punktu widzenia koszty pomocy ambulatoryjnej, pobytu w szpitalu, poniesionych na terytorium Rzeczypospolitej.

całodobowy dyżur telefoniczny Centrum Pomocy Generali (do wysokości SU)
organizacja wizyty lekarskiej (do wysokości SU)
transport Ubezpieczonego ze szpitala do miejsca zamieszkania (do wysokości SU)
transport zwłok Ubezpieczonego do miejsca zamieszkania (do wysokości SU)
zakwaterowanie dla osoby towarzyszącej w razie hospitalizacji Ubezpieczonego (do wysokości SU | max. 5 dni)
200 PLN / dobę 200 PLN / dobę 200 PLN / dobę
podróż i zakwaterowanie dla osoby wezwanej do towarzyszenia (max. 5 dni | podróż i zakwaterowanie max. 1 000 PLN)
200 PLN / dobę 200 PLN / dobę 200 PLN / dobę
opieka i transport dzieci do miejsca zamieszania (max. 5 dni | łącznie do 1 000 PLN)
200 PLN / dobę za dziecko 200 PLN / dobę za dziecko 200 PLN / dobę za dziecko
organizacja pomocy rehabilitacyjnej na terytorium RP (do wysokości SU)
Odpowiedzialność Cywilna w życiu prywatnym (OC) ?
100 000 PLN 200 000 PLN 300 000 PLN

Odpowiedzialność cywilna Ubezpieczonego za szkody na osobie i na rzeczy wyrządzone czynem niedozwolonym (odpowiedzialność deliktowa) osobom trzecim podczas podróży krajowej lub zagranicznej w związku z wykonywaniem czynności życia prywatnego.
Odpowiedzialnością Generali objęte są szkody wyrządzone przez Ubezpieczonego oraz przez osoby i zwierzęta, za które ponosi on odpowiedzialność, jeżeli zgodnie z przepisami prawa kraju, w którym Ubezpieczony przebywa, jest on zobowiązany do ich naprawienia.
W ramach ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej wszystkie szkody muszą być następstwem działania albo zaniechania działania przez Ubezpieczonego.

Opcje dodatkowe - dostępne jako rozszerzenie oferty rozwiń szczegóły +
Narciarstwo snowboarding, sporty wysokiego ryzyka, wyczynowe uprawianie sportu, sprzęt sportowy, zaostrzenie chorób przewlekłych
Narciarstwo, snowboarding
Amatorskie uprawianie sportu: narciarstwo i snowboarding – aktywność Ubezpieczonego, której celem jest odpoczynek i rozrywka
Sporty wysokiego ryzyka
Uprawianie dyscyplin sportowych, których uprawianie wymaga ponadprzeciętnych umiejętności, odwagi, często odbywające się w warunkach zagrożenia życia: alpinizm, wspinaczka górska i skałkowa, speleologia, baloniarstwo, lotniarstwo, motolotniarstwo, paralotniarstwo, szybownictwo, jazda na quadach, pilotowanie samolotów silnikowych, spadochroniarstwo, jazda konna, biegi długodystansowe powyżej 5km, triathlon, jazda na nartach wodnych, wakeboarding, jazda na skuterach wodnych, nurkowanie z wykorzystaniem sprzętu specjalistycznego (również na zatrzymanym oddechu (freediving)), rafting lub inne sporty wodne uprawiane na rzekach górskich, surfing, windsurfing, kitesurfing, sporty motorowe i motorowodne, motocross, kolarstwo górskie, downhill, mountainboarding, jazda na nartach (snowboardzie) poza oznakowanymi trasami, skoki narciarskie, freeskiing, heliskiing, heliboarding, BASE jumping, street luge, skoki na gumowej linie, parkour, sporty walki, udział w polowaniach na zwierzęta, uczestniczenie w wyprawach do miejsc charakteryzujących się ekstremalnymi warunkami klimatycznymi czy przyrodniczymi typu: pustynia, wysokie góry (góry powyżej 5500 m n.p.m. od podstawy do najwyższego szczytu), busz, bieguny, dżungla i tereny lodowcowe albo śnieżne wymagające użycia sprzętu asekuracyjnego
Wyczynowe uprawianie sportu
Regularne i intensywne treningi, jak również udział w zawodach albo imprezach i obozach kondycyjnych i szkoleniowych, również w ramach przynależności do klubów sportowych, związków i organizacji sportowych, niezależnie od faktu czerpania dochodu z uprawianej dyscypliny sportu (zaliczamy do niego również zawodowe uprawianie sportu)
Sprzęt sportowy (dostępny z rozszerzeniem o sporty wysokiego ryzyka lub narciarstwo, snowboarding) ?
1 000 PLN 1 000 PLN 1 000 PLN

Przedmiotem ubezpieczenia jest sprzęt sportowy będący własnością Ubezpieczonego podczas podróży zagranicznej lub krajowej w postaci:
1) nart do uprawiania wszelkich odmian narciarstwa;
2) deski do uprawiania wszelkich odmian snowboardu;
3) deski do uprawiania wszelkich odmian surfingu;
4) specjalistycznego sprzętu do nurkowania wraz z podstawowym osprzętem i ekwipunkiem.

Kup online
z rabatem -10%

Kupując powyższe ubezpieczenie uzyskujesz dodatkowe zniżki na zakup OC / AC pojazdu dla Klientów bezpieczny.pl

10%
Kod
lokalnego Pośrednika ? Zniżka 10%
przy zakupie on-line z użyciem kodu rabatowego lokalnego Pośrednika.

3%
Za zakup
dowolnego ubezpieczenia ? Zniżka 3%
Jeżeli w ciągu ostatniego roku kupiłeś dobrowolne ubezpieczenie na stronie bezpieczny.pl, w tym ubezpieczenia podróżnego.

50 PLN
Ubezpieczone dziecko
do 16 r. ż. online ? Zniżka 50 PLN
Jeżeli w ciągu ostatniego roku ubezpieczyłeś na stronie bezpieczny.pl dziecko do 16 roku życia włącznie.

OC/AC
Kup online
ubezpieczenie pojazdu OC/AC

Przykład: dla taryfy OC/AC w wysokości dodatkowa zniżka wyniesie: 121.50 PLN 180 PLN 310 PLN

Cześć!

Potrzebujesz pomocy przy wyborze ubezpieczenia?

Nasza konsultantka Ewa jest teraz dostępna. Zadzwoń do niej na podany poniżej numer. +48 536571950