NNW w Polsce

NNW w Polsce oraz do 50 km poza terytorium Polski z możliwością rozszerzenia ochrony o:

 1. ? sporty wysokiego ryzyka
 2. Sporty wysokiego ryzyka - amatorskie uprawianie sportów:
  1) górskich: jazda na nartach lub snowboardzie poza oznakowanymi trasami, heliskiing, heliboarding, skoki narciarskie, freeskiing, kolarstwo górskie, downhill, speleologia, wspinaczka górska i skałkowa,
  2) powietrznych: baloniarstwo, lotniarstwo, motolotniarstwo, paralotniarstwo, spadochroniarstwo, szybownictwo, BASE jumping,
  3) motorowych: jazda na quadach, sporty motorowe i motorowodne, motocross,
  4) wodnych: jazda na nartach wodnych, wakeboarding, jazda na skuterach wodnych, nurkowanie z wykorzystaniem sprzętu specjalistycznego, nurkowanie na zatrzymanym oddechu (free diving), rafting i inne sporty wodne uprawiane na rzekach górskich, surfing, windsurfing, kitesurfing,
  5) street luge, skoki na gumowej linie, parkour, mountainboarding, biegi powyżej dystansu półmaratonu.

  Za sporty wysokiego ryzyka uważa się również udział w polowaniach na zwierzęta, uczestniczenie w wyprawach do miejsc charakteryzujących się ekstremalnymi warunkami klimatycznymi lub przyrodniczymi typu: pustynia, busz, bieguny, dżungla, góry powyżej 5500 m n.p.m. od podstawy do najwyższego szczytu, wyjazd w tereny lodowcowe albo śnieżne wymagające użycia sprzętu asekuracyjnego.

 3. ? wyczynowe uprawianie sportu
 4. Wyczynowe uprawianie sportu - regularne i intensywne treningi, jak również udział w zawodach albo imprezach i obozach kondycyjnych i szkoleniowych, również w ramach przynależności do klubów sportowych, związków i organizacji sportowych, niezależnie od faktu czerpania dochodu z uprawianej dyscypliny sportu (zaliczamy do niego również zawodowe uprawianie sportu). Z zakresu wyłączone są sporty wymienione w wyłączenia odpowiedzialności § 14, § 21, § 25.

 5. ? narciarstwo, snowboarding
 6. Narciarstwo / Snowboarding - amatorskie uprawianie sportu: narciarstwo i snowboarding – aktywność Ubezpieczonego, której celem jest odpoczynek i rozrywka.

 7. ? sprzęt sportowy
 8. Sprzęt sportowy - przedmiotem ubezpieczenia jest sprzęt sportowy będący własnością Ubezpieczonego podczas podróży zagranicznej lub krajowej w postaci:
  1) nart do uprawiania wszelkich odmian narciarstwa;
  2) deski do uprawiania wszelkich odmian snowboardu;
  3) deski do uprawiania wszelkich odmian surfingu;
  4) specjalistycznego sprzętu do nurkowania;
  wraz z podstawowym osprzętem i ekwipunkiem, z wyłączeniem odzieży.

W zakresie:

 • Dla osób podróżujących indywidualnie/grupowo lub z rodziną.
 • Zakresem ubezpieczenia objęte są następstwa nieszczęśliwych wypadków, które wydarzyły się w trakcie podróży krajowej w trakcie trwania umowy ubezpieczenia.
 • Koszty leczenia następstw nieszczęśliwych wypadków w standardzie ochrony.
 • W zakresie ochrony sporty uprawiane amatorsko, np. pływanie, jazda na rowerze, jogging, koszykówka, siatkówka, siatkówka plażowa, nurkowanie bez specjalistycznego sprzętu.
 • Możliwość rozszerzenia zakresu ubezpieczenia m.in. o sporty wysokiego ryzyka (m.in. jazda na quadach, jazda na skuterach wodnych, nurkowanie z wykorzystaniem sprzętu specjalistycznego, surfing, windsurfing, kitesurfing) oraz o ubezpieczenie sprzętu sportowego (deski surfingowej, sprzętu do nurkowania, nart, deski snowboardowej oraz osprzętu i ekwipunku).
 • W zakresie ubezpieczenia odpowiedzialność za zdarzenia powstałe w wyniku spożycia alkoholu w kosztach leczenia, NNW, assistance a także w Odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym.
 • Ochrona ubezpieczeniowa może rozpocząć się już w momencie zakupu polisy.
 • Ochrona ubezpieczeniowa działa również za granicą - do 50 km od granic Polski.
 • 10% zniżki na zakup ubezpieczenia z użyciem kodu rabatowego Pośrednika.

Przykładowe sytuacje, w których możemy Ci pomóc podczas podróży:

 • W razie nieszczęśliwego wypadku wypłacimy Ci odszkodowanie z tytułu doznanego uszczerbku na zdrowiu.
 • Pokryjemy koszty leczenia następstw nieszczęśliwych wypadków, powstałych podczas podróży na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz w obszarze strefy przygranicznej Państw sąsiadujących z Polską sięgającej ni dalej niż 50km od wspólnej granicy. Niezbędne z medycznego punktu widzenia koszty pomocy ambulatoryjnej, pobytu w szpitalu, poniesionych na terytorium Rzeczypospolitej.
 • Jeżeli Twoje dziecko zniszczy pamiątkę w sklepie lub zbije lusterko w samochodzie grając w piłkę – pokryjemy poniesione przez Ciebie koszty. Pokryjemy również koszty szkód wyrządzonych przez Ciebie oraz Twoje zwierzęta, które podróżują z Tobą.
Sprawdź cenę lub kup online
Jan Bezpieczny Pośrednik