Ubezpieczenia nieruchomości

All risks w ubezpieczeniach nieruchomości

All risk

Aby uniknąć nieporozumień w interpretacji zapisów OWU, w tym rozumienia definicji ryzyk nazwanych, klienci mają możliwość zawarcia umowy typu all risks, czyli ubezpieczenie od wszystkich ryzyk. Model all risks zakłada, że ochrona obejmuje wszystkie przypadki, które nie zostały wyraźnie wyłączone w warunkach umowy ubezpieczenia.

Ubezpieczenia online - bezpieczny.pl

Szerszy zakres ochrony

W praktyce formuła all risks jest stosowana w ubezpieczeniach dla klientów wymagających najszerszego zakresu ubezpieczenia. Zwykle ubezpieczenie obejmuje wszystkie typowe zdarzenia, np. działanie żywiołów typu ogień, powódź, huragan, kradzież, włamanie, dewastacja itp. Dodatkowo, wszystkie inne, które były trudne do przewidzenia lub wynikają ze zbiegu zdarzeń, utrudniającego jednoznaczne określenie źródła szkody. Taka formuła pozwala też łatwiej zorientować się w zakresie ochrony, bo o jej zakresie decyduje tylko katalog wyłączeń (umowa obejmuje wszystkie zdarzenia, które nie są wyraźnie wyłączone).

Jak all risk działa w praktyce?

W standardowych umowach, trzeba przeczytać listę zdarzeń za które dany ubezpieczyciel odpowiada i dodatkowo – katalog wyłączeń. To dużo trudniejsze i czasochłonne zadanie. Od strony prawnej, taka formuła powoduje przeniesienie tzw. ciężaru dowodu na ubezpieczyciela. Oznacza to, że Klient zgłasza roszczenie a towarzystwo chcąc odmówić wypłaty musi wyraźnie wskazać, który punkt warunków ubezpieczenia wyłącza jego odpowiedzialność.

Przezorny zawsze ubezpieczony

Chroniąc swój dorobek należy postępować w myśl zasady: „przezorny zawsze ubezpieczony”. Wybór ubezpieczenia nieruchomości nie może być determinowany tylko wysokością składki, należy kierować się ideą, że zrobiliśmy najwięcej, jak to tylko możliwe, by móc spać spokojnie ze świadomością, że zabezpieczyliśmy dorobek życiowy, by w razie zdarzenia nagłego i niespodziewanego móc szybko przywrócić przedmiot ubezpieczenia do stanu sprzed szkody.

Więc nie ryzykuj, ale ubezpiecz się od ryzyk.

Jan Bezpieczny Pośrednik

Cześć!

Potrzebujesz pomocy przy wyborze ubezpieczenia?

Nasza konsultantka Magdalena jest teraz dostępna. Zadzwoń do niej na podany poniżej numer. +48 600862241