Ubezpieczenie samochodu

Co grozi za brak polisy OC?

Zniżki OC auta 28.07.2020

Co grozi za brak polisy oc

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny zajmuje się wypłatą odszkodowań niewinnym ofiarom wypadków - spowodowanych przez nieubezpieczonych właścicieli pojazdów dlatego też w jego kompetencjach leży bardzo skrupulatna weryfikacja czy wszyscy właściciele pojazdów wywiązali się z obowiązku posiadania polisy ubezpieczeniowej.

co-grozi-za-brak-oc

Jeżeli okaże się, że właściciel pojazdu nie dochował obowiązku posiadania ubezpieczenia czego go kara finansowa. Wysokość kary uzależniona jest od rodzaju pojazdu i okresu, w którym pozostał on bez ubezpieczenia.

Wysokość opłat karnych za brak obowiązkowego ubezpieczenia OC w 2020 roku

okres pozostawania bez ochrony ubezpieczeniowej w danym roku kalendarzowym

samochody osobowe

samochody ciężarowe, ciągniki samochodowe i autobusy

pozostałe pojazdy

powyżej 14 dni

5 200 zł

7 800 zł

870 zł

4 do 14 dni

2 600 zł

3 900 zł

430 zł

do 3 dni

1 040 zł

1 560 zł

170 zł

 

Wyżej wyszczególnione opłaty nie są naliczane przez UFG- ich wysokość i tryb egzekucji określone są przez stosowne ustawy wobec czego nie podlegając negocjacjom. Brak uiszczenia kary w terminie może w konsekwencji być ściągnięty przez urząd skarbowy na drodze postępowania egzekucyjnego.

Wielu kierowców skarży się, że coroczny zakup ubezpieczenia oc to przykry obowiązek i duże obciążenie dla domowego budżetu Jednak po prostu nie warto tego obowiązku lekceważyć, ponieważ jak widać kary administracyjne są bardzo wysokie, a UFG tylko w okresie od marca do końca kwietnia 2020 roku skierował ok. 25 tys. wezwań do zapłaty w związku z brakiem ważnej polisy OC posiadacza pojazdu mechanicznego.

Jan Bezpieczny Pośrednik