Ubezpieczenie nieruchomości

Kto powinien ubezpieczyć mieszkanie?

Wynajmując mieszkanie czasami zapominamy o kwestiach związanych z ubezpieczeniem lokalu, wierząc, że zadbał o to właściciel nieruchomości. Jednak pęknięcie rury i zalanie może okazać się zimnym prysznicem dla obu stron umowy najmu.

Wybierając ubezpieczenie mieszkania należy dokładnie wziąć pod uwagę jakiej ochrony ubezpieczeniowej potrzebujemy. Z innej opcji skorzysta właściciel mieszkania, do którego lokal należy, a z innej opcji powinien skorzystać najemca, który do wynajętego lokalu wprowadza się wraz ze swoimi ruchomościami. Czyli, najkrócej mówiąc, lokator w wynajętym mieszkaniu może ubezpieczyć swoje dobra - meble i sprzęty, z którymi się wprowadził jednak nie będąc właścicielem murów nie ubezpieczy ich.

Wynajmujący powinien zwrócić szczególną uwagę, by wybrana polisa chroniła go kompleksowo. Dlatego bardzo ważne jest ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej najemcy mieszkania.  Oc najemcy będzie gwarancją bezpieczeństwa w sytuacjach, w których straty wynikły z jego winy. Z polisy mogą być zarówno zrekompensowane straty właściciela lokalu, jak i koszty napraw poniesione przez sąsiadów.

Najemca mieszkania nie będzie ponosił natomiast odpowiedzialności za szkody i straty, które są następstwem braku wymaganych przeglądów technicznych instalacji w domu, o ile zaistniałe zdarzenie nie jest spowodowane zaniedbaniem ze strony właściciela lokalu, spółdzielni czy wspólnoty mieszkaniowej.

Ubezpieczenie mieszkania także przez najemcę nieruchomości to optymalne rozwiązanie dla tych, którzy chcą spać spokojnie chronieni należytą ochroną ubezpieczeniową.

Jan Bezpieczny Pośrednik