NNW/OC pracownika placówki oświatowej

Ubezpieczenie NNW dla pracownika placówki oświatowo-wychowawczej

NNW dla pracownika placówki oświatowej

Bezpieczny.pl od 5 lat promuje innowacyjne rozwiązania w kwestii ubezpieczeń od następstw nieszczęśliwych wypadków dla dzieci i młodzieży szkolnej. Mamy jednak świadomość, że także pracownicy placówek oświatowo-wychowawczych potrzebują kompleksowej ochrony ubezpieczeniowej.

nnw/oc pracownika placówki oświatowej

Kompleksowa ochrona

Bezpieczny.pl proponuje kompleksową ochronę w razie wystąpienia nieszczęśliwego wypadku, zawału serce i udaru mózgu. Proponowany przez Bezpieczny.pl zakres ochrony ubezpieczeniowej zapewnia najwyższą jakość ubezpieczenia w korzystnej cenie. Dodatkowe pozycje w zakresie naszej oferty jak np. zwrot kosztów leczenia i rehabilitacji lub zwrot kosztów naprawy, wypożyczenia lub zakupu środków pomocniczych czynią naszą ofertę unikalną i pożądaną. Umowa ubezpieczenia zawierana jest na okres jednego roku, a składka płatna jest jednorazowo.

OC pracownika placówki oświatowo-wychowawczej

Dodatkowo, rozumiejąc potrzeby i wyzwania stawiane przed pracownikami placówek oświatowo-wychowawczych, podczas zakupu ubezpieczenia NNW, klient ma możliwość rozszerzenia ochrony ubezpieczeniowej o ubezpieczenie obejmujące odpowiedzialność cywilną w związku z wykonywaniem zadań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych i pomocniczych związanych z procesem nauczania i wychowywania. Zakres ubezpieczenia OC obejmuje dodatkowo wykonywanie czynności zawodowych dyrektora i zastępcy dyrektora oraz wykonywanie zawodu nauczyciela lub wychowawcy oraz pozostałych pracowników placówki oświatowo- wychowawczej, w tym praktykantów i stażystów. Oznacza

Tak kompleksowa ochrona ubezpieczeniowa to gwarancja pełnej ochrony przy zdarzeniach związanych z nieszczęśliwym wypadkiem oraz zdarzeniach związanych z wykonywaniem czynności zawodowych.

Do ubezpieczenia mogą przystąpić pracownicy placówek oświatowo- wychowawczych w wieku do 67 roku życia.

Ubezpieczenie od Bezpieczny.pl to szeroki wachlarz ryzyka, przystępna cena i łatwość zakupu- wszystko po to byś był bezpieczny tak samo jak Twoi podopieczni.

Kup online

Jan Bezpieczny Pośrednik