Ubezpieczenie szkolne

Ubezpieczenie szkolne

Mimo że ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków na portalu Bezpieczny.pl można zakupić przez cały rok, to jednak początek roku szkolnego jest czasem wzmożonego zainteresowania rodziców tego typu ofertą. Być może dlatego właśnie utarło się nazywać ubezpieczenie NNW ubezpieczeniem szkolnym, chociaż produkt dedykowany jest dzieciom i młodzieży od 4 miesiąca  do 25 roku życia.

Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków jest ubezpieczeniem dobrowolnym i to rodzic decyduje kiedy i gdzie ubezpieczy swoją pociechę. Przedszkole czy szkoła nie mają prawa żądać przedłożenia polisy i udowodnienia że dziecko jest ubezpieczone.

Dobrze skonstruowane ubezpieczenie to szeroki zakres, precyzyjne warunki ubezpieczenia i przystępna składka. Dlatego bardzo ważne jest zapoznanie się z ofertą, by decyzja o zakupie ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków dla dzieci i młodzieży spełniała wszystkie oczekiwania, a w przypadku, gdy nastanie konieczność skorzystania z polisy, nie okazała się zwykłym bublem.

Wybór zakresu i wysokości sumy  ubezpieczenia powinny być uzależnione między innymi od temperamentu dziecka, jego zajęć dodatkowych oraz tego, czy uprawia sport i jak bardzo jest narażone na kontuzje. Innej polisy potrzebuje dziecko uczęszczające regularnie na pozalekcyjne zajęcia sportowe, tu przydadzą się wyższe sumy ubezpieczenia, by ewentualna wypłata świadczenia była na satysfakcjonującym poziomie. Jednak należy pamiętać, że na nieszczęśliwy wypadek narażony jest każdy, bez względu na to, jaki tryb życia prowadzi.

Trzeba pamiętać także, że ubezpieczenie NNW dla dzieci, mimo że popularnie jest nazywane ubezpieczeniem szkolnym, działa również poza godzinami zajęć i poza terenem szkoły. Dziecko ma zapewnioną ochronę ubezpieczoną przez całą dobę, czyli także w czasie wolnym – w weekendy, wakacje, ferie i w święta.

Zakres ochrony, wysokość składki i świadczenia różnią się w zależności od wybranego pakietu oferowanego przez danego ubezpieczyciela. Należy zwrócić też uwagę, aby polisa chroniła dziecko w trakcie zawodów sportowych organizowanych w szkole, międzyszkolnych i pozaszkolnych czyli w swoim zakresie zawierała wyczynowe uprawianie sportów.

Na cenę polisy wpływa między innymi suma ubezpieczenia, która decyduje o wysokości odszkodowania. Nie warto decydować się na najtańszy pakiet, ponieważ może on nie spełnić oczekiwań, tym bardziej, że składka za ubezpieczenie jest płatna raz na rok i mieści się w granicy kilkudziesięciu złotych. Wypłata odszkodowania natomiast, obliczana jest na podstawie określonego procentowo uszczerbku na zdrowiu. Ponadto ubezpieczenie NNW jest ubezpieczeniem osobowym, a to oznacza, ze można wykupić kilka polis w różnych Towarzystwach Ubezpieczeniowych i otrzymać kilka świadczeń z każdej umowy przy tym samym zdarzeniu.

Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków dla dzieci i młodzieży jest finansowym wsparciem gdy dziecko ulegnie wypadkowi, a jak wiadomo, nieszczęśliwe wypadki to zdarzenia nagłe i nieplanowane.

Jan Bezpieczny Pośrednik

Cześć!

Potrzebujesz pomocy przy wyborze ubezpieczenia?

Nasza konsultantka Aneta jest teraz dostępna. Zadzwoń do niej na podany poniżej numer. +48 570971337