Ubezpieczenie szkolne - Covid-19

10.09.2020

Ubezpieczenie od nieszczęśliwych wypadków dla dzieci i młodzieży uczącej się to nie tylko wrześniowy wydatek, ale jeden z rodzicielskich obowiązków. Każdemu rodzicowi zależy przecież by mieć poczucie że zrobiło się naprawdę wszystko, by zapewnić swojemu dziecku bezpieczeństwo. Przy wyborze ubezpieczenia nie ma miejsca na eksperymenty czy nieudane próby, ubezpieczenie powinno być dopasowane do potrzeb i oczekiwań klienta. Zakres ubezpieczenia, sumy ubezpieczenia i wreszcie cena ubezpieczenia adekwatna do zakresu oraz przejrzystość i transparentność warunków ubezpieczenia oraz rozbudowana tabela uszczerbków i uszkodzeń ciała to najważniejsze cechy, po których można rozpoznać dobre ubezpieczenie. Tylko produkty ubezpieczeniowe z rozbudowanym zakresem będącym odpowiedzią ubezpieczyciela na potrzeby rynku to oferta godna uwagi.

Bezpieczny.pl od początku swojej działalności uważnie słucha potrzeb klientów i modyfikuje zakres ochrony by był dopasowany do aktualnych oczekiwań rynku. Nikt z nas nie był gotowy na pandemię i konsekwencje związane z lockdownem. Jednak tylko Bezpieczny.pl przy współpracy z Generali zareagowali na tyle szybko, że oferta ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków dla dzieci i młodzieży uczącej się uwzględnia w swoim zakresie świadczenia związane z zachorowaniem na Covid-19. Dopasowując zakres do współczesnych problemów po raz kolejny Bezpieczny.pl pokazał, że liczy się innowacyjne podejście i nowoczesne spojrzenie na kwestie związane z potrzebami klientów.

Nasze starania co roku doceniają zadowoleni klienci. Niekończące się polecenia i stale rosnąca liczba ubezpieczonych dzieci są tego najlepszym dowodem. Ale to nie wszystko, nasze starania w rozwój rynku ubezpieczeń, a w szczególności obszaru związanego z ubezpieczeniami NNW dla dzieci i młodzieży są doceniane także przez media.

W ostatnim czasie śledzimy wiele doniesień medialnych, które punktują słabość dostępnych na rynku ofert ubezpieczenia NNW przy jednoczesnym wskazaniu, że to właśnie Bezpieczny.pl jest pionierem innowacyjnych rozwiązań dla wszystkich klientów poszukujących nowoczesnej ochrony ubezpieczeniowej dla swoich dzieci.

 O naszej ofercie, uwzględniającej zachorowanie na COVID-19, przychylnie wypowiadają się niezależni eksperci w największych stacjach radiowych i telewizyjnych. To powód do dumy i jednoczesna motywacja do dalszego rozwoju, zawsze w myśl zasady ,że dobre ubezpieczenie po prostu musi działać.

Jan Bezpieczny Pośrednik