Ubezpieczenie na Życie - Ja

Zaznacz Twój przedział wiekowy:

lub podaj datę urodzenia:

Ubezpieczenie na życie | Ja

Wariant 1
- PLN
-PLN
miesięcznie Kupuję
Wariant 2
- PLN
-PLN
miesięcznie Kupuję
Wariant 3
- PLN
-PLN
miesięcznie Kupuję
Wariant 4
- PLN
-PLN
miesięcznie Kupuję
Życie
Suma świadczenia
Utrata życia ubezpieczonego rodziców ubezpieczonego ?

20 000 PLN -

50 000 PLN
1 000 PLN

100 000 PLN
2 000 PLN

100 000 PLN
-

Przedmiotem ubezpieczenia jest życie Klienta oraz jego rodziców. Zakres ubezpieczenia obejmuje utratę życia Klienta oraz jego rodziców, która wystąpiła w okresie udzielania ochrony ubezpieczeniowej.

Utrata życia w następstwie nieszczęśliwego wypadku ?
40 000 PLN
100 000 PLN
200 000 PLN
200 000 PLN

Przedmiotem ubezpieczenia jest życie Klienta. Zakres ubezpieczenia obejmuje utratę życia Klienta w następstwie Nieszczęśliwego wypadku.

Za Nieszczęśliwy wypadek uznaje się zdarzenie przypadkowe, nagłe i gwałtowne, wywołane przyczyną zewnętrzną, niezależne od woli i stanu zdrowia Klienta albo odpowiednio: Partnera, Rodzica, Teścia które miało miejsce w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej, przy czym za Nieszczęśliwy wypadek nie uważa się Przeciążenia, udaru mózgu, zawału serca i innych chorób, nawet występujących nagle.

Utrata życia w wypadku komunikacyjnym ?
90 000 PLN
200 000 PLN
400 000 PLN
400 000 PLN

Przedmiotem ubezpieczenia jest życie Klienta. Zakres ubezpieczenia obejmuje utratę życia Klienta w Wypadku komunikacyjnym.

Za wypadek komunikacyjny uznaje się Nieszczęśliwy wypadek w ruchu lądowym, powietrznym lub wodnym, któremu uległ Klient albo odpowiednio Partner jako:
- kierowca bądź pasażer quada wyłącznie na drodze publicznej lub jako kierowca bądź pasażer: samochodu, motocykla, motoroweru, skutera, autobusu, pojazdu szynowego, rowerzysta lub pieszy w rozumieniu prawa o ruchu drogowym;
- pasażer statku morskiego, promu morskiego lub pasażerskiego statku powietrznego.

Zdrowie
Suma ubezpieczenia
Pakiet zdrowie poważne zachorowanie operacje chirurgiczne ?

5 000 PLN
5 000 PLN

10 000 PLN
10 000 PLN

15 000 PLN
15 000 PLN

25 000 PLN
25 000 PLN

Przedmiotem ubezpieczenia jest zdrowie Klienta. Zakres ubezpieczenia obejmuje Poważne operacje Klienta oraz wystąpienie u Klienta określonych w tabeli nr 1 Poważnych zachorowań, zgodnych z definicjami określonymi w § 3 OWUD.

Pobyt w szpitalu w wyniku choroby i NNW (płatne od pierwszego dnia pobytu) ?
50 PLN / dzień
100 PLN / dzień
200 PLN / dzień
300 PLN / dzień

Przedmiotem ubezpieczenia jest zdrowie Klienta. Zakres ubezpieczenia obejmuje Pobyt Klienta w szpitalu, który rozpoczął się w okresie udzielania ochrony ubezpieczeniowej w wyniku Choroby lub Nieszczęśliwego wypadku, które wystąpiły u Klienta w okresie udzielania ochrony ubezpieczeniowej.

Uszczerbek na Zdrowiu w wyniku nieszczęśliwego wypadku 100% SU 1% SU ?

20 000 PLN
200 PLN

30 000 PLN
300 PLN

50 000 PLN
500 PLN

100 000 PLN
1 000 PLN

Przedmiotem ubezpieczenia jest zdrowie Klienta. Zakres ubezpieczenia obejmuje Uszczerbek na zdrowiu Klienta.

Za Uszczerbek na zdrowiu uznaje się powstały wskutek Nieszczęśliwego wypadku uszczerbek lub uszkodzenie danego organu, narządu albo układu. Definicja obejmuje 397 przypadków umieszczonych w Tabeli uszczerbków na zdrowiu stanowiącej załącznik nr 1 do OWUD.

Ze mną kupujesz taniej

Mój kod rabatowy 20248 daje Ci min. 10% zniżki na zakup ubezpieczeń na naszej platformie.

Więcej o moich rabatach

Zdalna pomoc online

Zdalnie dopasuję ubezpieczenie, wypełnię formularz umowy zgodnie z Twoimi potrzebami.

Nie udało się zamówić rozmowy, spróbuj ponownie.

Ubezpieczenie na życie w Bezpieczny.pl

  • Oferta dotyczy osób w wieku 18 - 60 lat.
  • Po ukończeniu 70 roku życia zaoferujemy Ci warunki dożywotniej ochrony ubezpieczeniowej.
  • Po zakupie on-line Twoja polisa wraz z załacznikami zostaje automatycznie przesłana na Twój adres e-mail wskazany w formularzu.
  • Nikt nie narzuca Ci ubezpieczenia - sam wybierasz zakres ochrony ubezpieczeniowej.
  • Całodobowy dostęp do warunków ubezpieczenia i likwidacji szkody na portalu bezpieczny.pl/szkoda.
  • Uproszczony sposób zgłaszania roszczeń na podstawie skanów/kopii/zdjęć bezpośrednio na portalu bezpieczny.pl
  • Do każdej umowy zawartej w systemie on-line na stronie bezpieczny.pl wyznaczamy dla Ciebie lokalnego Pośrednika.
Jan Bezpieczny Pośrednik