Trwa przetwarzanie danych...

Oświadczenie

Jestem świadomy, że wybrane przeze mnie ubezpieczenie:

 • Jest ubezpieczeniem, którego głównym przedmiotem jest utrata życia;
 • Jest ubezpieczeniem dla osób w wieku 61 - 80 lat na dzień przystąpienia;
 • Zapewnia długookresową ochronę ubezpieczeniową;

Zapoznałem się z ustandaryzowanym dokumentem zawierającym informacje o produkcie ubezpieczeniowym (Karta Produktu), obowiązkami informacyjnymi dystrybutora (OID) oraz klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych:


Potwierdzam powyższe informacje ?

Aby przejść dalej należy potwierdzić powyższe informacje

Adres email

Podając adres e-mail wyrażasz zgodę na przesłanie niezbędnych dokumentów drogą elektroniczną, w szczególności Ogólnych Warunków Ubezpieczenia wraz z Tabelą urazów oraz uszczerbków powstałych wskutek nieszczęśliwego wypadku

5-cio cyfrowy Kod Pośrednika rabat

Wybierz odpowiedni pakiet

Wybierz pakiet dopasowany do Twoich potrzeb?

Wybierz wariant odpowiadający Twoim oczekiwaniom. Każdy wariant różni się sumami ubezpieczenia i wysokością świadczeń.

Szczegóły wybranego pakietu

Ubezpieczenie na życieubezpieczenie na życie PLN50/ m-c
Utrata życia ? 10 000 PLN

Przedmiotem ubezpieczenia jest życie Klienta. Zakres ubezpieczenia obejmuje utratę życia Klienta, która wystąpiła w okresie udzielania ochrony ubezpieczeniowej.

Utrata życia w następstwie nieszczęśliwego wypadku ? 20 000 PLN

Przedmiotem ubezpieczenia jest życie Klienta. Zakres ubezpieczenia obejmuje utratę życia Klienta w następstwie Nieszczęśliwego wypadku.

Za Nieszczęśliwy wypadek uznaje się zdarzenie przypadkowe, nagłe i gwałtowne, wywołane przyczyną zewnętrzną, niezależne od woli i stanu zdrowia Klienta, które miało miejsce w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej, przy czym za Nieszczęśliwy wypadek nie uważa się Przeciążenia, udaru mózgu, zawału serca i innych chorób, nawet występujących nagle.

Utrata życia w wypadku komunikacyjnym ? 30 000 PLN

Przedmiotem ubezpieczenia jest życie Klienta. Zakres ubezpieczenia obejmuje utratę życia Klienta w Wypadku komunikacyjnym.

Za wypadek komunikacyjny uznaje się Nieszczęśliwy wypadek w ruchu lądowym, powietrznym lub wodnym, któremu uległ Klient albo odpowiednio Partner jako:
- kierowca bądź pasażer quada wyłącznie na drodze publicznej lub jako kierowca bądź pasażer: samochodu, motoroweru, skutera, autobusu, pojazdu szynowego, rowerzysta lub pieszy w rozumieniu prawa o ruchu drogowym;
- pasażer statku morskiego, promu morskiego lub pasażerskiego statku powietrznego.

Uszczerbek na Zdrowiu w wyniku nieszczęśliwego wypadku 100% SU 1% SU ?
10 000 PLN
100 PLN

Przedmiotem ubezpieczenia jest zdrowie Klienta. Zakres ubezpieczenia obejmuje Poważne operacje Klienta oraz wystąpienie u Klienta określonych w tabeli nr 1 Poważnych zachorowań, zgodnych z definicjami określonymi w § 3 OWUD.

PLN50/ m-c
Utrata życia
?

Przedmiotem ubezpieczenia jest życie Klienta oraz jego rodziców. Zakres ubezpieczenia obejmuje utratę życia Klienta oraz jego rodziców, która wystąpiła w okresie udzielania ochrony ubezpieczeniowej.

ubezpieczonego
10 000 PLN
Utrata życia w następstwie nieszczęśliwego wypadku
?

Przedmiotem ubezpieczenia jest życie Klienta. Zakres ubezpieczenia obejmuje utratę życia Klienta w następstwie Nieszczęśliwego wypadku.

Za Nieszczęśliwy wypadek uznaje się zdarzenie przypadkowe, nagłe i gwałtowne, wywołane przyczyną zewnętrzną, niezależne od woli i stanu zdrowia Klienta albo odpowiednio: Partnera, Rodzica, Teścia które miało miejsce w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej, przy czym za Nieszczęśliwy wypadek nie uważa się Przeciążenia, udaru mózgu, zawału serca i innych chorób, nawet występujących nagle.

20 000 PLN
Utrata życia w wypadku komunikacyjnym
?

Przedmiotem ubezpieczenia jest życie Klienta. Zakres ubezpieczenia obejmuje utratę życia Klienta w Wypadku komunikacyjnym.

Za wypadek komunikacyjny uznaje się Nieszczęśliwy wypadek w ruchu lądowym, powietrznym lub wodnym, któremu uległ Klient albo odpowiednio Partner jako:
- kierowca bądź pasażer quada wyłącznie na drodze publicznej lub jako kierowca bądź pasażer: samochodu, motoroweru, skutera, autobusu, pojazdu szynowego, rowerzysta lub pieszy w rozumieniu prawa o ruchu drogowym;
- pasażer statku morskiego, promu morskiego lub pasażerskiego statku powietrznego.

30 000 PLN
Uszczerbek na Zdrowiu w wyniku nieszczęśliwego wypadku
?

Przedmiotem ubezpieczenia jest zdrowie Klienta. Zakres ubezpieczenia obejmuje Poważne operacje Klienta oraz wystąpienie u Klienta określonych w tabeli nr 1 Poważnych zachorowań, zgodnych z definicjami określonymi w § 3 OWUD.

10 000 PLN
(1%) 100 PLN
Ubezpieczenie na życieubezpieczenie na życie PLN100/ m-c
Utrata życia ? 20 000 PLN

Przedmiotem ubezpieczenia jest życie Klienta. Zakres ubezpieczenia obejmuje utratę życia Klienta, która wystąpiła w okresie udzielania ochrony ubezpieczeniowej.

Utrata życia w następstwie nieszczęśliwego wypadku ? 40 000 PLN

Przedmiotem ubezpieczenia jest życie Klienta. Zakres ubezpieczenia obejmuje utratę życia Klienta w następstwie Nieszczęśliwego wypadku.

Za Nieszczęśliwy wypadek uznaje się zdarzenie przypadkowe, nagłe i gwałtowne, wywołane przyczyną zewnętrzną, niezależne od woli i stanu zdrowia Klienta, które miało miejsce w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej, przy czym za Nieszczęśliwy wypadek nie uważa się Przeciążenia, udaru mózgu, zawału serca i innych chorób, nawet występujących nagle.

Utrata życia w wypadku komunikacyjnym ? 60 000 PLN

Przedmiotem ubezpieczenia jest życie Klienta. Zakres ubezpieczenia obejmuje utratę życia Klienta w Wypadku komunikacyjnym.

Za wypadek komunikacyjny uznaje się Nieszczęśliwy wypadek w ruchu lądowym, powietrznym lub wodnym, któremu uległ Klient albo odpowiednio Partner jako:
- kierowca bądź pasażer quada wyłącznie na drodze publicznej lub jako kierowca bądź pasażer: samochodu, motoroweru, skutera, autobusu, pojazdu szynowego, rowerzysta lub pieszy w rozumieniu prawa o ruchu drogowym;
- pasażer statku morskiego, promu morskiego lub pasażerskiego statku powietrznego.

Uraz wskutek nieszczęśliwego wypadku 100% SU 1% SU ?
20 000 PLN
200 PLN

Przedmiotem ubezpieczenia jest zdrowie Klienta. Zakres ubezpieczenia obejmuje Poważne operacje Klienta oraz wystąpienie u Klienta określonych w tabeli nr 1 Poważnych zachorowań, zgodnych z definicjami określonymi w § 3 OWUD.

PLN100/ m-c
Utrata życia
?

Przedmiotem ubezpieczenia jest życie Klienta oraz jego rodziców. Zakres ubezpieczenia obejmuje utratę życia Klienta oraz jego rodziców, która wystąpiła w okresie udzielania ochrony ubezpieczeniowej.

ubezpieczonego
20 000 PLN
Utrata życia w następstwie nieszczęśliwego wypadku
?

Przedmiotem ubezpieczenia jest życie Klienta. Zakres ubezpieczenia obejmuje utratę życia Klienta w następstwie Nieszczęśliwego wypadku.

Za Nieszczęśliwy wypadek uznaje się zdarzenie przypadkowe, nagłe i gwałtowne, wywołane przyczyną zewnętrzną, niezależne od woli i stanu zdrowia Klienta albo odpowiednio: Partnera, Rodzica, Teścia które miało miejsce w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej, przy czym za Nieszczęśliwy wypadek nie uważa się Przeciążenia, udaru mózgu, zawału serca i innych chorób, nawet występujących nagle.

40 000 PLN
Utrata życia w wypadku komunikacyjnym
?

Przedmiotem ubezpieczenia jest życie Klienta. Zakres ubezpieczenia obejmuje utratę życia Klienta w Wypadku komunikacyjnym.

Za wypadek komunikacyjny uznaje się Nieszczęśliwy wypadek w ruchu lądowym, powietrznym lub wodnym, któremu uległ Klient albo odpowiednio Partner jako:
- kierowca bądź pasażer quada wyłącznie na drodze publicznej lub jako kierowca bądź pasażer: samochodu, motoroweru, skutera, autobusu, pojazdu szynowego, rowerzysta lub pieszy w rozumieniu prawa o ruchu drogowym;
- pasażer statku morskiego, promu morskiego lub pasażerskiego statku powietrznego.

60 000 PLN
Uszczerbek na Zdrowiu w wyniku nieszczęśliwego wypadku
?

Przedmiotem ubezpieczenia jest zdrowie Klienta. Zakres ubezpieczenia obejmuje Poważne operacje Klienta oraz wystąpienie u Klienta określonych w tabeli nr 1 Poważnych zachorowań, zgodnych z definicjami określonymi w § 3 OWUD.

20 000 PLN
(1%) 200 PLN

Data startu ochrony ubezpieczeniowej

Dane ubezpieczonego

Płeć
Rodzaj dokumentu potwierdzający tożsamość

Adres korespondencji / zamieszkania ubezpieczonego

Uposażeni

Czy chcesz podać uposażonych??

Uposażony to osoba wskazana przez Klienta, uprawniona do otrzymania świadczenia w razie utraty życia Klienta.

Wskaż rodzaj uposażonych?

Instytucja

Uposażony

Uposażony

Uposażony

Uposażony

Uposażony

Na Twoją skrzynkę pocztową został wysłany e-mail zawierający Ogólne Warunki Ubezpieczenia „Z myślą o życiu Bezpieczny.pl", Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych (Generali Życie T.U. S.A.), Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną, Ustandaryzowany dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym (Karta Produktu) oraz Obowiązki informacyjne dystrybutora (OID).

Obowiązek informacyjny

Zgody wymagane do realizacji (lub wypłaty) świadczenia

Oświadczenie o stanie zdrowia

Oświadczam, że:
 • nie oczekuję na wykonanie badań zaleconych przez lekarza w trakcie procesu diagnostycznego (z wyjątkiem badań kontrolnych, a także wstępnych i okresowych, związanych z wykonywaną pracą);
 • w ciągu ostatnich 6 miesięcy nie występowały u mnie żadne z następujących dolegliwości:

  bóle w klatce piersiowej, omdlenia, krwioplucie, obecność krwi w stolcu lub moczu, duszność, wyczuwalny guzek lub powiększenie jednego sutka, gorączkę, której przyczyny nie wyjaśniono, postępującą utratę masy ciała; wartości ciśnienia tętniczego powyżej 170 / 100 mmHg.
 • w okresie ostatnich 5 lat stan mojego zdrowia nie uległ istotnemu pogorszeniu, a w szczególności:

  a) nie byłem(am) leczony(a) szpitalnie, ani nie jest planowane takie leczenie;
  (z wyjątkiem usunięcia wyrostka robaczkowego, pęcherzyka żółciowego, migdałków, hemoroidów, łagodnych torbieli, przeprowadzenia artroskopii, operacji przepukliny, przegrody nosa, zaćmy, leczenia złamania kości, usunięcia zęba, porodu)

  b) nie rozpoznano u mnie, nie leczono lub nie zalecono leczenia którejkolwiek z wymienionych poniżej chorób lub przewlekłych stanów chorobowych:

  choroba nowotworowa, choroba wieńcowa, zawał serca, wada serca, udar mózgu, przemijające niedokrwienie mózgu (TIA), miażdżyca tętnic, cukrzyca, astma oskrzelowa lub inna przewlekła choroba układu oddechowego, przewlekła choroba wątroby, trzustki lub nerek, zaburzenia psychiczne lub neurologiczne, choroba alkoholowa, zakażenie wirusem HIV;
Potwierdzam powyższe informacje

Oświadczenie o wykonywanym zawodzie

Czy wykonuje Pan/Pani jeden z wymienionych poniżej zawodów?
 • ratownik górski;
  ratownik górniczy;
  ratownictwo podwodne.

 • Pracownik przemysłu wydobywczego:
  pracujący pod ziemią;
  na platformie wiertniczej;
  w rafinerii).

 • Pracownik przemysłu drzewnego pracujący w:
  - w tartaku;
  - przy wyrębie lasu / zrywce;
  - zwózce drewna.

 • Pirotechnik;
  Prace saperskie;
  Prace strzałowe.

 • pilot;
  steward/essa;
  inny personel.

 • Osoba wykonująca pracę na wysokościach przekraczających 10 m

 • Marynarz - członek załogi:
  - jachtu (żeglarstwo morskie, oceaniczne);
  - statku towarowego lub barki;
  - statku pasażerskiego o tonażu poniżej 3000 t.;
  - statku rybackiego (połowy morskie);
  - statku ratowniczego lub holownika;

 • Żołnierz zawodowy;
  Policjant;
  Strażak;
  Strażnik miejski / gminny;
  funkcjonariusz Służby Więziennej;
  funkcjonariusz Straży Granicznej;
  funkcjonariusz Służby Ochrony Państwa;
  funkcjonariusz Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego;
  funkcjonariusz Centralnego Biura Śledczego;
  funkcjonariusz Centralnego Biura Antykorupcyjnego);
  ochroniarz z pozwoleniem na broń;
  konwojent przedmiotów wartościowych i pieniędzy.

 • Elektryk- pracujący przy sieci o napięciu wyższym niż 1kV lub na wysokościach powyżej 10 metrów.

 • Akrobata – osoba wykonująca akrobacje, ekwilibrysta

 • Opiekun zwierząt - osoba zajmująca się opieką na zwierzętami w ZOO lub cyrku

 • Osoba zawodowo zajmująca się tresurą zwierząt dzikich i niebezpieczny

 • Kaskader – osoba zawodowo wykonująca jako dubler w filmach lub przedstawieniach teatralnych niebezpieczne sceny takie jak: wypadki samochodowe, sceny walki, upadki z dużych wysokości, palenie, ewolucje konne itp.

 • Korespondent wojenny – dziennikarz pracujący dla prasy, radia, telewizji lub kronik filmowych, specjalizujący się w relacjonowaniu przebiegu konfliktów zbrojnych, przewrotów wojskowych lub rewolucji. Zajmuje się zbieraniem materiałów, najczęściej jako naoczny świadek, przeprowadza wywiady z osobami biorącymi udział w wydarzeniach, zbiera opinie wśród świadków wydarzeń. Często też robi fotoreportaż lub nagrywa materiał dla stacji telewizyjnej z terenu konfliktu.

Czy wykonuje powyższy zawód?

Zmiana wysokości składki

Ze względu na ryzyko wynikające z wykonwanego zawodu proponowana składka standardowa została podwyższona do łącznej kwoty płatnej miesięcznie:
Aby kontynuować proszę potwierdzić powyższą informację.
Akceptuję zmianę wysokości składki

Oświadczenie

Oświadczam, że zgodnie z moją wiedzą i przekonaniem wszystkie informacje zawarte powyżej są prawdziwe i wyczerpujące.

Wyrażam zgodę, aby wszystkie oświadczenia złożone w tym wniosku oraz innych dokumentach przedłożonych Generali Życie T.U. S.A. w związku z umową ubezpieczenia, stanowiły podstawę objęcia mnie ochroną ubezpieczeniową na podstawie tej umowy. Składając wniosek oświadczam, że chcę skorzystać z zastrzeżenia na moją rzecz ochrony ubezpieczeniowej na zasadach określonych w umowie ubezpieczenia i wyrażam jednocześnie zgodę na jej warunki, w tym na wysokość sumy ubezpieczenia.

Potwierdzam powyższe informacje

Zgody marketingowe

Abyśmy mogli informować Cię o specjalnych ofertach z zakresu ubezpieczeń: mieszkaniowych, zdrowotnych, komunikacyjnych, na życie, potrzebujemy Twoich zgód. Wyrażenie każdej z nich jest dobrowolne. Możesz w dowolnej chwili cofnąć każdą zgodę. Cofnięcie zgody nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Więcej informacji tutaj.
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
Zgody na formę komunikacji z Bezpieczny.pl Spółka z o.o.

Ubezpieczający / Ubezpieczony

bpl

Podsumowanie

Podsumowanie Kwota

Z Myślą o Życiu | Ja Senior

Rabat

Zwyżka

Razem

Płatność

UWAGA: Pierwszą składkę należy opłacić z rachunku bankowego, którego Klient jest właścicielem. Jeżeli posiadasz konto wspólne, do którego dostępne są dwa loginy, pamiętaj aby zalogować się na swój profil.
Wybierz rodzaj płatności

Twoja oferta Ja Senior

 • PLN 0.00
 • Rabat - PLN 0.00
 • PLN 0.00
 • Zwyżka + 0.00
 • PLN 0.00
Dziękujemy za wybór naszego ubezpieczenia. Otrzymujesz rabat przy zakupie online.
Ochrony udzielaProdukty dostarcza Generali