Trwa przetwarzanie danych...

Kogo chcesz objąć ochroną?

Wybierz wysokość świadczenia od utraty mojego życia?

Wskaż wybraną wysokość świadczenia, która zostanie wypłacona w przypadku wystąpienia utraty życia Klienta.

Wybierz wysokość świadczenia od utraty życia Partnera?

Wskaż wybraną wysokość świadczenia, która zostanie wypłacona w przypadku wystąpienia utraty życia Partnera.

Wybierz wysokość świadczenia od utraty życia rodziców ubezpieczonego i rodziców partnera?

Wskaż wybraną wysokość świadczenia, która zostanie wypłacona w przypadku wystąpienia utraty życia rodziców Ubezpieczonego lub rodziców Partnera.

Dodatkowe zakresy ochrony

Wskaż dodatkowe opcje ochrony, których potrzebujesz?

Zaznacz dodatkowe opcje, o które chcesz rozszerzyć ochronę ubezpieczniową.

Utrata życia w następstwie nieszczęśliwego wypadku

Wybierz wysokość świadczenia dla mnie?

Wskaż łączną sumę świadczeń w wyniku utraty życia oraz utraty życia w następstwie nieszczęśliwego wypadku.

Wybierz wysokość świadczenia dla Partnera?

Wskaż łączną sumę świadczeń w wyniku utraty życia Partnera oraz utraty życia w następstwie nieszczęśliwego wypadku Partnera.

Utrata życia w wypadku komunikacyjnym

Wybierz wysokość świadczenia dla mnie?

Wskaż łączną sumę świadczeń w wyniku utraty życia, utraty życia w następstwie nieszczęśliwego wypadku oraz utraty życia w wypadku komunikacyjnym.

Wybierz wysokość świadczenia dla Partnera?

Wskaż łączną sumę świadczeń w wyniku utraty życia Partnera, utraty życia w następstwie nieszczęśliwego wypadku Partnera oraz utraty życia w wypadku komunikacyjnym Partnera.

Uszczerbek na Zdrowiu wskutek nieszczęśliwego wypadku

Wybierz wysokość świadczenia dla mnie?

Wskaż wybraną wysokość świadczenia, która zostanie wypłacona w przypadku wystąpienia Uszczerbku na Zdrowiu wskutek nieszczęśliwego wypadku Klienta.

Wybierz wysokość świadczenia dla Partnera?

Wskaż wybraną wysokość świadczenia, która zostanie wypłacona w przypadku wystąpienia Uszczerbku na Zdrowiu wskutek nieszczęśliwego wypadku Partnera.

Pobyt w szpitalu w wyniku choroby i NNW (płatne od pierwszego dnia pobytu)

Wybierz wysokość świadczenia dla mnie?

Wskaż wybraną wysokość świadczenia, która zostanie wypłacona w przypadku pobytu w szpitalu Klienta.

Wybierz wysokość świadczenia dla Partnera?

Wskaż wybraną wysokość świadczenia, która zostanie wypłacona w przypadku pobytu w szpitalu Partnera.

Pakiet zdrowie

Wybierz wysokość świadczenia dla mnie?

Wskaż wybraną wysokość świadczenia, która zostanie wypłacona w przypadku poważnego zachorowania lub operacji chirurgicznej ubezpieczonego.

Wybierz wysokość świadczenia dla Partnera?

Wskaż wybraną wysokość świadczenia, która zostanie wypłacona w przypadku poważnego zachorowania lub operacji chirurgicznej Partnera.

Urodzenie dziecka i adoptowanie dziecka

Wybierz wysokość świadczenia?

Wskaż wybraną wysokość świadczenia, która zostanie wypłacona w przypadku urodzenia lub adopcji dziecka.

Oświadczenie o wykonywanym zawodzie

Czy wykonuje Pan/Pani jeden z wymienionych poniżej zawodów?
 • ratownik górski;
  ratownik górniczy;
  ratownictwo podwodne.

 • Pracownik przemysłu wydobywczego:
  pracujący pod ziemią;
  na platformie wiertniczej;
  w rafinerii).

 • Pracownik przemysłu drzewnego pracujący w:
  - w tartaku;
  - przy wyrębie lasu / zrywce;
  - zwózce drewna.

 • Pirotechnik;
  Prace saperskie;
  Prace strzałowe.

 • pilot;
  steward/essa;
  inny personel.

 • Osoba wykonująca pracę na wysokościach przekraczających 10 m

 • Marynarz - członek załogi:
  - jachtu (żeglarstwo morskie, oceaniczne);
  - statku towarowego lub barki;
  - statku pasażerskiego o tonażu poniżej 3000 t.;
  - statku rybackiego (połowy morskie);
  - statku ratowniczego lub holownika;

 • Żołnierz zawodowy;
  Policjant;
  Strażak;
  Strażnik miejski / gminny;
  funkcjonariusz Służby Więziennej;
  funkcjonariusz Straży Granicznej;
  funkcjonariusz Służby Ochrony Państwa;
  funkcjonariusz Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego;
  funkcjonariusz Centralnego Biura Śledczego;
  funkcjonariusz Centralnego Biura Antykorupcyjnego);
  ochroniarz z pozwoleniem na broń;
  konwojent przedmiotów wartościowych i pieniędzy.

 • Elektryk- pracujący przy sieci o napięciu wyższym niż 1kV lub na wysokościach powyżej 10 metrów.

 • Akrobata – osoba wykonująca akrobacje, ekwilibrysta

 • Opiekun zwierząt - osoba zajmująca się opieką na zwierzętami w ZOO lub cyrku

 • Osoba zawodowo zajmująca się tresurą zwierząt dzikich i niebezpieczny

 • Kaskader – osoba zawodowo wykonująca jako dubler w filmach lub przedstawieniach teatralnych niebezpieczne sceny takie jak: wypadki samochodowe, sceny walki, upadki z dużych wysokości, palenie, ewolucje konne itp.

 • Korespondent wojenny – dziennikarz pracujący dla prasy, radia, telewizji lub kronik filmowych, specjalizujący się w relacjonowaniu przebiegu konfliktów zbrojnych, przewrotów wojskowych lub rewolucji. Zajmuje się zbieraniem materiałów, najczęściej jako naoczny świadek, przeprowadza wywiady z osobami biorącymi udział w wydarzeniach, zbiera opinie wśród świadków wydarzeń. Często też robi fotoreportaż lub nagrywa materiał dla stacji telewizyjnej z terenu konfliktu.

Czy wykonuje Pan/Pani powyższy zawód?


Oświadczenie

Jestem świadomy, że wybrane przeze mnie ubezpieczenie:

 • Jest ubezpieczeniem, którego głównym przedmiotem jest utrata życia;
 • Jest ubezpieczeniem dla osób w wieku 18 - 60 lat na dzień przystąpienia;
 • Zapewnia ochronę ubezpieczeniową, maksymalnie do ukończenia przeze mnie 70 roku życia z możliwością zmiany zakresu na opcję dożywotnią;

Zapoznałem się z ustandaryzowanym dokumentem zawierającym informacje o produkcie ubezpieczeniowym (Karta Produktu), obowiązkami informacyjnymi dystrybutora (OID) oraz klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych:


Potwierdzam powyższe informacje ?

Aby przejść dalej należy potwierdzić powyższe informacje

Adres email

Podając adres e-mail wyrażasz zgodę na przesłanie niezbędnych dokumentów drogą elektroniczną, w szczególności Ogólnych Warunków Ubezpieczenia wraz z Tabelą urazów oraz uszczerbków powstałych wskutek nieszczęśliwego wypadku

5-cio cyfrowy Kod Pośrednika rabat

Data startu ochrony ubezpieczeniowej

Dane ubezpieczonego

Płeć
Rodzaj dokumentu potwierdzający tożsamość
Posiadasz już aktywną polisę ubezpieczenia na życie. Możesz zakupić nowe, dodatkowe ubezpieczenie lub zmienić parametry istniejącego ubezpieczenia na wybrane w tym formularzu.
Wybierz opcję

Dane partnera

Adres korespondencji / zamieszkania ubezpieczonego

Uposażeni

Czy chcesz podać uposażonych??

Uposażony to osoba wskazana przez Klienta, uprawniona do otrzymania świadczenia w razie utraty życia Klienta.

Wskaż rodzaj uposażonych?

Instytucja

Uposażony

Uposażony

Uposażony

Uposażony

Uposażony

Na Twoją skrzynkę pocztową został wysłany e-mail zawierający Ogólne Warunki Ubezpieczenia „Z myślą o życiu Bezpieczny.pl", Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych (Generali Życie T.U. S.A.), Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną, Ustandaryzowany dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym (Karta Produktu) oraz Obowiązki informacyjne dystrybutora (OID).

Obowiązek informacyjny

Zgody wymagane do realizacji (lub wypłaty) świadczenia

Zgody marketingowe

Abyśmy mogli informować Cię o specjalnych ofertach z zakresu ubezpieczeń: mieszkaniowych, zdrowotnych, komunikacyjnych, na życie, potrzebujemy Twoich zgód. Wyrażenie każdej z nich jest dobrowolne. Możesz w dowolnej chwili cofnąć każdą zgodę. Cofnięcie zgody nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Więcej informacji tutaj.
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
Zgody na formę komunikacji z Bezpieczny.pl Spółka z o.o.

Oświadczenie o stanie zdrowia

Oświadczam, że:
 • nie oczekuję na wykonanie badań zaleconych przez lekarza w trakcie procesu diagnostycznego (z wyjątkiem badań kontrolnych, a także wstępnych i okresowych, związanych z wykonywaną pracą);
 • w ciągu ostatnich 6 miesięcy nie występowały u mnie żadne z następujących dolegliwości:

  bóle w klatce piersiowej, omdlenia, krwioplucie, obecność krwi w stolcu lub moczu, duszność, wyczuwalny guzek lub powiększenie jednego sutka, gorączkę, której przyczyny nie wyjaśniono, postępującą utratę masy ciała; wartości ciśnienia tętniczego powyżej 170 / 100 mmHg.
 • w okresie ostatnich 5 lat stan mojego zdrowia nie uległ istotnemu pogorszeniu, a w szczególności:

  a) nie byłem(am) leczony(a) szpitalnie, ani nie jest planowane takie leczenie;
  (z wyjątkiem usunięcia wyrostka robaczkowego, pęcherzyka żółciowego, migdałków, hemoroidów, łagodnych torbieli, przeprowadzenia artroskopii, operacji przepukliny, przegrody nosa, zaćmy, leczenia złamania kości, usunięcia zęba, porodu)

  b) nie rozpoznano u mnie, nie leczono lub nie zalecono leczenia którejkolwiek z wymienionych poniżej chorób lub przewlekłych stanów chorobowych:

  choroba nowotworowa, choroba wieńcowa, zawał serca, wada serca, udar mózgu, przemijające niedokrwienie mózgu (TIA), miażdżyca tętnic, cukrzyca, astma oskrzelowa lub inna przewlekła choroba układu oddechowego, przewlekła choroba wątroby, trzustki lub nerek, zaburzenia psychiczne lub neurologiczne, choroba alkoholowa, zakażenie wirusem HIV;
 • w okresie ostatnich 14 dni:

  a) nie rozpoznano u mnie zakażenia koronawirusem;

  b) nie zalecono mi kwarantanny z powodu podejrzenia kontaktu z koronawirusem;

  c) nie wystąpił u mnie wzrost temperatury ciała powyżej 37,9 stopni Celsjusza wraz towarzyszącym jej kaszlem i / albo bólem gardła.
Potwierdzam powyższe informacje

Oświadczenie

Oświadczam, że zgodnie z moją wiedzą i przekonaniem wszystkie informacje zawarte powyżej są prawdziwe i wyczerpujące.

Wyrażam zgodę, aby wszystkie oświadczenia złożone w tym wniosku oraz innych dokumentach przedłożonych Generali Życie T.U. S.A. w związku z umową ubezpieczenia, stanowiły podstawę objęcia mnie ochroną ubezpieczeniową na podstawie tej umowy. Składając wniosek oświadczam, że chcę skorzystać z zastrzeżenia na moją rzecz ochrony ubezpieczeniowej na zasadach określonych w umowie ubezpieczenia i wyrażam jednocześnie zgodę na jej warunki, w tym na wysokość sumy ubezpieczenia.

Potwierdzam powyższe informacje

Ubezpieczający / Ubezpieczony

bpl

Partner

bpl

Podsumowanie

Podsumowanie Kwota

Generali, z myślą o życiu Bezpieczny.pl | Własny pakiet

Rabat

Zwyżka

Razem

Płatność

UWAGA: Pierwszą składkę należy opłacić z rachunku bankowego, którego Klient jest właścicielem. Jeżeli posiadasz konto wspólne, do którego dostępne są dwa loginy, pamiętaj aby zalogować się na swój profil.
Wybierz rodzaj płatności

Twoja oferta Własny pakiet

 • PLN 0.00
 • Rabat 10% - PLN 0.00
 • PLN 0.00
 • Zwyżka + 0.00
 • PLN 0.00
Dziękujemy za wybór naszego ubezpieczenia. Otrzymujesz 10% rabatu przy zakupie online.
Jan Bezpieczny Pośrednik