Trwa przetwarzanie danych...

Ubezpieczenie na życie

Wariant dopasowany dla osób przystępujących do ubezpieczenia w wieku 18-60 lat

Zaznacz Twój przedział wiekowy
lub podaj datę urodzenia

Kogo chcesz objąć ochroną?

Wybierz wysokość świadczenia od utraty mojego życia

To ubezpieczenie pozwala na wybór sumy ubezpieczenia do wysokości 150 000 PLN. Aby wybrać wyższą kwotę przejdź do formularza ubezpieczenia "Generali, z myślą o życiu PLUS" tutaj: https://bezpieczny.pl/gpr/kup

Wybierz wysokość świadczenia od utraty życia mojego partnera

* Pola wyszarzone dostępne przy wyborze wyższych świadczeń od utraty mojego życia

Wybierz wysokość świadczenia od utraty życia moich rodziców i rodziców mojego partnera

* Pola wyszarzone dostępne przy wyborze wyższych świadczeń od utraty mojego życia

Wybierz dodatkową ochronę

? Kliknij w ikonę, aby wybrać dodatkowe świadczenie z tytułu:
 • utraty życia w następstwie nieszczęśliwego wypadku

Zakres ubezpieczenia obejmuje utratę życia w następstwie nieszczęśliwego wypadku.

Za Nieszczęśliwy wypadek uznaje się zdarzenie przypadkowe, nagłe i gwałtowne, wywołane przyczyną zewnętrzną, niezależne od woli i stanu zdrowia Klienta albo odpowiednio: Partnera, Rodzica, Teścia które miało miejsce w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej, przy czym za Nieszczęśliwy wypadek nie uważa się przeciążenia, udaru mózgu, zawału serca i innych chorób, nawet występujących nagle.

Wybierz wysokość świadczenia dla Ciebie ?

Wskaż łączną sumę świadczeń w wyniku utraty życia oraz utraty życia w następstwie nieszczęśliwego wypadku.

* Pola wyszarzone dostępne przy wyborze wyższych świadczeń od utraty mojego życia
Wybierz wysokość świadczenia dla Partnera ?

Wskaż łączną sumę świadczeń w wyniku utraty życia Partnera oraz utraty życia w następstwie nieszczęśliwego wypadku Partnera.

* Pola wyszarzone dostępne przy wyborze wyższych świadczeń od utraty mojego życia
Kliknij w ikonę, aby wybrać dodatkowe świadczenie z tytułu:
 • utraty życia w wypadku komunikacyjnym
?

Zakres ubezpieczenia obejmuje utratę życia Klienta w Wypadku komunikacyjnym.

Za wypadek komunikacyjny uznaje się Nieszczęśliwy wypadek w ruchu lądowym, powietrznym lub wodnym, któremu uległ Klient albo odpowiednio Partner jako: - kierowca bądź pasażer quada wyłącznie na drodze publicznej lub jako kierowca bądź pasażer: samochodu, motocykla, motoroweru, skutera, autobusu, pojazdu szynowego, rowerzysta lub pieszy w rozumieniu prawa o ruchu drogowym; - pasażer statku morskiego, promu morskiego lub pasażerskiego statku powietrznego.

Wybierz wysokość świadczenia dla Ciebie ?

Wskaż łączną sumę świadczeń w wyniku utraty życia, utraty życia w następstwie nieszczęśliwego wypadku oraz utraty życia w wypadku komunikacyjnym.

* Pola wyszarzone dostępne przy wyborze wyższych świadczeń od utraty mojego życia
Wybierz wysokość świadczenia dla Partnera ?

Wskaż łączną sumę świadczeń w wyniku utraty życia Partnera, utraty życia w następstwie nieszczęśliwego wypadku Partnera oraz utraty życia w wypadku komunikacyjnym Partnera.

* Pola wyszarzone dostępne przy wyborze wyższych świadczeń od utraty mojego życia
Kliknij w ikonę, aby wybrać dodatkowe świadczenie z tytułu:
?

Ubezpieczamy zdrowie ubezpieczonego, partnera ubezpieczonego. Zakres ubezpieczenia obejmuje Uszczerbek na zdrowiu.

Za Uszczerbek na zdrowiu uznaje się powstały wskutek Nieszczęśliwego wypadku uszczerbek lub uszkodzenie danego organu, narządu albo układu. Definicja obejmuje 397 przypadków umieszczonych w Tabeli uszczerbków na zdrowiu stanowiącej załącznik nr 1 do OWUD.

Wybierz wysokość świadczenia dla Ciebie ?

Wskaż wybraną wysokość świadczenia, która zostanie wypłacona w przypadku wystąpienia Uszczerbku na Zdrowiu wskutek nieszczęśliwego wypadku Klienta.

* Pola wyszarzone dostępne przy wyborze wyższych świadczeń od utraty mojego życia
Wybierz wysokość świadczenia dla Partnera ?

Wskaż wybraną wysokość świadczenia, która zostanie wypłacona w przypadku wystąpienia Uszczerbku na Zdrowiu wskutek nieszczęśliwego wypadku Partnera.

* Pola wyszarzone dostępne przy wyborze wyższych świadczeń od utraty mojego życia
Kliknij w ikonę, aby wybrać dodatkowe świadczenie z tytułu:
 • pobytu w szpitalu w wyniku Choroby
 • pobytu w szpitalu w wyniku Nieszczęśliwego wypadku
 • płatne od pierwszego dnia pobytu
?

Przedmiotem ubezpieczenia jest zdrowie ubezpieczonego, partnera ubezpieczonego. Zakres ubezpieczenia obejmuje Pobyt w szpitalu, który rozpoczął się w okresie udzielania ochrony ubezpieczeniowej w wyniku Choroby lub Nieszczęśliwego wypadku, które wystąpiły w okresie udzielania ochrony ubezpieczeniowej.

Wybierz wysokość świadczenia dla Ciebie ?

Wskaż wybraną wysokość świadczenia, która zostanie wypłacona w przypadku pobytu w szpitalu Klienta.

* Pola wyszarzone dostępne przy wyborze wyższych świadczeń od utraty mojego życia
Wybierz wysokość świadczenia dla Partnera ?

Wskaż wybraną wysokość świadczenia, która zostanie wypłacona w przypadku pobytu w szpitalu Partnera.

* Pola wyszarzone dostępne przy wyborze wyższych świadczeń od utraty mojego życia
Kliknij w ikonę, aby wybrać dodatkowe świadczenie z tytułu:
?

Przedmiotem ubezpieczenia jest zdrowie ubezpieczonego, partnera ubezpieczonego. Zakres ubezpieczenia obejmuje Poważne operacje oraz wystąpienie określonych w tabeli nr 1 Poważnych zachorowań, zgodnych z definicjami określonymi w § 3 OWUD.

Wybierz wysokość świadczenia dla Ciebie ?

Wskaż wybraną wysokość świadczenia, która zostanie wypłacona w przypadku poważnego zachorowania lub poważnych operacji ubezpieczonego.

* Pola wyszarzone dostępne przy wyborze wyższych świadczeń od utraty mojego życia
Wybierz wysokość świadczenia dla Partnera ?

Wskaż wybraną wysokość świadczenia, która zostanie wypłacona w przypadku poważnego zachorowania lub poważnych operacji Partnera.

* Pola wyszarzone dostępne przy wyborze wyższych świadczeń od utraty mojego życia
Dostępne przy wyborze:
 • minimum 100 000 PLN sumy ubezpieczenia od utraty życia
 • minimum 3 dodatkowych świadczeń
Kliknij w ikonę, aby wybrać dodatkowe świadczenie z tytułu:
 • urodzenia dziecka
 • adopcji dziecka
?

Ubezpieczamy życie Dziecka. Zakres ubezpieczenia obejmuje urodzenie Dziecka oraz Adopcję Dziecka.

Wybierz wysokość świadczenia ?

Wskaż wybraną wysokość świadczenia, która zostanie wypłacona w przypadku urodzenia lub adopcji dziecka.

Oświadczenie o wykonywanym zawodzie

Czy wykonuje Pan/Pani jeden z wymienionych poniżej zawodów?
 • ratownik górski;
  ratownik górniczy;
  ratownictwo podwodne.

 • Pracownik przemysłu wydobywczego:
  pracujący pod ziemią;
  na platformie wiertniczej;
  w rafinerii).

 • Pracownik przemysłu drzewnego pracujący w:
  - w tartaku;
  - przy wyrębie lasu / zrywce;
  - zwózce drewna.

 • Pirotechnik;
  Prace saperskie;
  Prace strzałowe.

 • pilot;
  steward/essa;
  inny personel.

 • Osoba wykonująca pracę na wysokościach przekraczających 10 m

 • Marynarz - członek załogi:
  - jachtu (żeglarstwo morskie, oceaniczne);
  - statku towarowego lub barki;
  - statku pasażerskiego o tonażu poniżej 3000 t.;
  - statku rybackiego (połowy morskie);
  - statku ratowniczego lub holownika;

 • Żołnierz zawodowy;
  Policjant;
  Strażak;
  Strażnik miejski / gminny;
  funkcjonariusz Służby Więziennej;
  funkcjonariusz Straży Granicznej;
  funkcjonariusz Służby Ochrony Państwa;
  funkcjonariusz Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego;
  funkcjonariusz Centralnego Biura Śledczego;
  funkcjonariusz Centralnego Biura Antykorupcyjnego);
  ochroniarz z pozwoleniem na broń;
  konwojent przedmiotów wartościowych i pieniędzy.

 • Elektryk- pracujący przy sieci o napięciu wyższym niż 1kV lub na wysokościach powyżej 10 metrów.

 • Akrobata – osoba wykonująca akrobacje, ekwilibrysta

 • Opiekun zwierząt - osoba zajmująca się opieką na zwierzętami w ZOO lub cyrku

 • Osoba zawodowo zajmująca się tresurą zwierząt dzikich i niebezpieczny

 • Kaskader – osoba zawodowo wykonująca jako dubler w filmach lub przedstawieniach teatralnych niebezpieczne sceny takie jak: wypadki samochodowe, sceny walki, upadki z dużych wysokości, palenie, ewolucje konne itp.

 • Korespondent wojenny – dziennikarz pracujący dla prasy, radia, telewizji lub kronik filmowych, specjalizujący się w relacjonowaniu przebiegu konfliktów zbrojnych, przewrotów wojskowych lub rewolucji. Zajmuje się zbieraniem materiałów, najczęściej jako naoczny świadek, przeprowadza wywiady z osobami biorącymi udział w wydarzeniach, zbiera opinie wśród świadków wydarzeń. Często też robi fotoreportaż lub nagrywa materiał dla stacji telewizyjnej z terenu konfliktu.

Czy wykonuje Pan/Pani powyższy zawód?


Oświadczenie

Jestem świadomy, że wybrane przeze mnie ubezpieczenie:

 • Jest ubezpieczeniem, którego głównym przedmiotem jest utrata życia;
 • Jest ubezpieczeniem dla osób w wieku 18 - 60 lat na dzień przystąpienia;
 • Zapewnia ochronę ubezpieczeniową, maksymalnie do ukończenia przeze mnie 70 roku życia z możliwością zmiany zakresu na opcję dożywotnią;
 • Zapoznałem się z ustandaryzowanym dokumentem zawierającym informacje o produkcie ubezpieczeniowym: Karta Produktu, obowiązkami informacyjnymi dystrybutora: OID, Klauzulą Informacyjną oraz Pełnomocnictwem Agenta.
Potwierdzam powyższe informacje ?

Aby przejść dalej należy potwierdzić powyższe informacje

Adres email

Podając adres e-mail wyrażasz zgodę na przesłanie niezbędnych dokumentów drogą elektroniczną, w szczególności Ogólnych Warunków Ubezpieczenia wraz z Tabelą urazów oraz uszczerbków powstałych wskutek nieszczęśliwego wypadku

Kod rabatowy Pośrednika rabat

Podgląd upoważnienia pośrednika
Upoważnienie

Wygenerowano dnia
Pobierz do PDF

Bezpieczny.pl spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku, adres: ul. Goplańska 56, 80-178 Gdańsk, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000549919, kapitał zakładowy 125 500 PLN w pełni opłacony, NIP 5833177765 reprezentowaną przez:

Andrzeja Adamczyka – Prezesa Zarządu
Krzysztofa Łabiaka – Wiceprezesa Zarządu
zwany dalej Agentem. Niniejszym udziela

Pani/Panu:
Data urodzenia:
Numer w RPU KNF:
Kod pośrednika:

zwany/a dalej Pośrednikiem.

Upoważnienia do świadczenia przez Pośrednika, na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, usług pośrednictwa ubezpieczeniowego polegających na stałym wykonywaniu w imieniu Agenta i na rzecz zakładów ubezpieczeń:

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. z siedzibą ul Senatorska 18, 00-082 Warszawa
Generali Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. z siedzibą ul Senatorska 18, 00-082 Warszawa
czynności związanych z zawieraniem i wykonywaniem umów ubezpieczenia.

Niniejsze Upoważnienie daje umocowanie w szczególności do:

 • Określenia na podstawie uzyskanych od klienta informacji wymagań i potrzeb ubezpieczeniowych danego klienta,
 • Przekazywania klientom zainteresowanym zawarciem za pośrednictwem Agenta umowy ubezpieczenia wszelkich danych i informacji o oferowanym produkcie ubezpieczeniowym w tym ogólnych warunków ubezpieczenia,
 • Oferowania klientom produktów ubezpieczeniowych na zasadach określonych w Umowie.
 • Odbierania od klientów i przekazywania do Agenta, zgodnie z wytycznymi Agenta, wszelkich dokumentów związanych z umowami ubezpieczenia zawieranymi za pośrednictwem Agenta, a w szczególności wniosków o zawarcie umowy ubezpieczenia,
 • Przyjmowania i potwierdzania przyjęcia oświadczeń woli i wiedzy (w tym wszelkiego rodzaju zawiadomień i oświadczeń) od ubezpieczających, ubezpieczonych i uprawnionych z umowy ubezpieczenia w zakresie dotyczącym umów ubezpieczenia zawartych przy udziale Agenta i niezwłoczne ich przekazanie Agentowi zgodnie z wytycznymi Agenta,
 • Przekazywania klientom wszelkich informacji o zawieranych przez klienta umowach ubezpieczenia,
 • Wykonywania czynności związanych z obsługą zawartych umów ubezpieczenia,
 • Przyjmowania i przekazywania do Agenta lub do Zakładu Ubezpieczeń, zgodnie z wytycznymi Agenta, wszelkich skarg lub reklamacji klientów.

Niniejsze Upoważnienie nie obejmuje umocowania do:

 • Składania w imieniu Towarzystwa jakichkolwiek oświadczeń woli, za wyjątkiem określonych w Upoważnieniu,
 • Podejmowania czynności w imieniu Agenta, które wykraczają poza zakres Upoważnienia,
 • Zmieniania lub rozwiązywania jakichkolwiek Umów ubezpieczenia,
 • Sporządzania warunków Umów ubezpieczenia;
 • Dokonywania zmiany terminu płatności lub zmiany wysokości składek ubezpieczeniowych,
 • Dokonywania zmian w treści Umowy ubezpieczenia, w tym polisach lub innych dokumentach potwierdzających zawarcie Umowy ubezpieczenia,
 • Składania oświadczeń woli związanych z akceptacją lub odmową akceptacji roszczeń wynikających z Umowy ubezpieczenia,
 • Składania oświadczeń lub przekazywania Klientom informacji, które mogłyby zostać zinterpretowane jako obietnica uprawnień lub korzyści lub zaciągnięcie zobowiązania innego niż określone w ogólnych warunkach ubezpieczenia, polisie lub w innym dokumencie potwierdzającym zawarcie Umowy ubezpieczenia, bądź zwolnienie z jakiegokolwiek zobowiązania,
 • Przyjmowania jakichkolwiek środków pieniężnych związanych z wykonywaniem zawartych za jego pośrednictwem Umów ubezpieczenia,
 • Ujawniania osobom trzecim informacji zawartych we wnioskach ubezpieczeniowych, polisach lub innych dokumentach potwierdzających zawarcie Umowy ubezpieczenia lub z nią związanych, chyba, że zgodę w tym zakresie wyrazi Klient;
 • Wykonywania Czynności agencyjnych po odwołaniu lub wygaśnięciu Upoważnienia,

Niniejsze Upoważnienie wygasa wraz z wygaśnięciem lub rozwiązaniem Umowy, na podstawie, której Pośrednik wykonuje Czynności agencyjne w imieniu Agenta i na rzecz Zakładu ubezpieczeń.

Data rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej

Dane ubezpieczonego

Płeć
Rodzaj dokumentu potwierdzający tożsamość
Posiadasz już aktywną polisę ubezpieczenia na życie. Możesz zakupić nowe, dodatkowe ubezpieczenie lub zmienić parametry istniejącego ubezpieczenia na wybrane w tym formularzu.
Wybierz opcję

Dane partnera

Adres korespondencji / zamieszkania ubezpieczonego

Uposażeni

Czy chcesz podać uposażonych? ?

Uposażony to osoba wskazana przez Klienta, uprawniona do otrzymania świadczenia w razie utraty życia Klienta.

Wskaż rodzaj uposażonych
Instytucja
Uposażony
Płeć
Uposażony
Płeć
Uposażony
Płeć
Uposażony
Płeć
Uposażony
Płeć
Na Twoją skrzynkę pocztową został wysłany e-mail zawierający Ogólne Warunki Ubezpieczenia „Z myślą o życiu Bezpieczny.pl", Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych (Generali Życie T.U. S.A.), Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną, Ustandaryzowany dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym (Karta Produktu), Obowiązki informacyjne dystrybutora (OID) oraz Pełnomocnictwo Agenta.

Obowiązek informacyjny

Zaakceptuj oświadczenia

Zgody wymagane do realizacji (lub wypłaty) świadczenia

Zaakceptuj zgody

Zgody marketingowe

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
Zgody na formę komunikacji z Bezpieczny.pl Spółka z o.o.

Oświadczenie

Realizując nałożony przez Ustawodawcę na zakłady ubezpieczeń obowiązek określony w art. art. 46 ust. 3 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. z 2018 r. poz. 723 z późn. zm.) prosimy o zapoznanie się oraz wypełnienie poniższego oświadczenia zgodnie z stanem faktycznym oraz prawnym.

 • Oświadczam, iż jestem osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne (PEP) zgodnie z definicją znajdującą się w podpowiedzi poniżej;
 • Oświadczam, iż jestem członkiem rodziny PEP / osobą znaną jako bliski współpracownik PEP zgodnie z definicją znajdującą się w podpowiedzi poniżej;
Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia ?

Definicja PEP zgodnie z definicją ustawową:

Przez osoby zajmujące eksponowane stanowiska polityczne – rozumie się, z wyłączeniem grup stanowisk średniego i niższego szczebla, osoby zajmujące znaczące stanowiska publiczne lub pełniące znaczące funkcje publiczne, w tym:
a) szefów państw, szefów rządów, ministrów, wiceministrów oraz sekretarzy stanu,
b) członków parlamentu lub podobnych organów ustawodawczych,
c) członków organów zarządzających partii politycznych,
d) członków sądów najwyższych, trybunałów konstytucyjnych oraz innych organów sądowych wysokiego szczebla, których decyzje nie podlegają zaskarżeniu, z wyjątkiem trybów nadzwyczajnych,
e) członków trybunałów obrachunkowych lub zarządów banków centralnych,
f) ambasadorów, chargés d’affaires oraz wyższych oficerów sił zbrojnych,
g) członków organów administracyjnych, zarządczych lub nadzorczych przedsiębiorstw państwowych, spółek z udziałem Skarbu Państwa, w których ponad połowa akcji albo udziałów należy do Skarbu Państwa lub innych państwowych osób prawnych,
h) dyrektorów, zastępców dyrektorów oraz członków organów organizacji międzynarodowych lub osoby pełniące równoważne funkcje w tych organizacjach,
i) dyrektorów generalnych w urzędach naczelnych i centralnych organów państwowych oraz dyrektorów generalnych urzędów wojewódzkich,
j) inne osoby zajmujące stanowiskapubliczne lub pełniące funkcje publiczne w organach państwa lub centralnych organach administracji rządowej;

- osoby znane jako bliscy współpracownicy osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne – przez które rozumie się:
a) osoby fizyczne będące beneficjentami rzeczywistymi osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej lub trustów wspólnie z osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne lub utrzymujące z taką osobą inne bliskie stosunki związane z prowadzoną działalnością gospodarczą,
b) osoby fizyczne będące jedynym beneficjentem rzeczywistym osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej lub trustu, o których wiadomo, że zostały utworzone w celu uzyskania faktycznej korzyści przez osobę zajmującą eksponowane stanowisko polityczne;

- członkowie rodziny osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne – przez które rozumie się:
a) małżonka lub osobę pozostającą we wspólnym pożyciu z osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne,
b) dziecko osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne i jego małżonka lub osoby pozostającej we wspólnym pożyciu,
c) rodziców osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne;

W przypadku wątpliwości dotyczącego statusu osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne prosimy o zapoznanie się z treścią aktu wykonawczego do Ustawy w postaci Rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie wykazu krajowych stanowisk i funkcji publicznych będących eksponowanymi stanowiskami politycznymi (Dz.U. 2021 poz. 1381).

Oświadczenie o stanie zdrowia

Oświadczam, że:
 • nie oczekuję na wykonanie badań zaleconych przez lekarza w trakcie procesu diagnostycznego (z wyjątkiem badań kontrolnych, a także wstępnych i okresowych, związanych z wykonywaną pracą);
 • w ciągu ostatnich 6 miesięcy nie występowały u mnie żadne z następujących dolegliwości:

  bóle w klatce piersiowej, omdlenia, krwioplucie, obecność krwi w stolcu lub moczu, duszność, wyczuwalny guzek lub powiększenie jednego sutka, gorączkę, której przyczyny nie wyjaśniono, postępującą utratę masy ciała; wartości ciśnienia tętniczego powyżej 170 / 100 mmHg.
 • w okresie ostatnich 5 lat stan mojego zdrowia nie uległ istotnemu pogorszeniu, a w szczególności:

  a) nie byłem(am) leczony(a) szpitalnie, ani nie jest planowane takie leczenie;
  (z wyjątkiem usunięcia wyrostka robaczkowego, pęcherzyka żółciowego, migdałków, hemoroidów, łagodnych torbieli, przeprowadzenia artroskopii, operacji przepukliny, przegrody nosa, zaćmy, leczenia złamania kości, usunięcia zęba, porodu)

  b) nie rozpoznano u mnie, nie leczono lub nie zalecono leczenia którejkolwiek z wymienionych poniżej chorób lub przewlekłych stanów chorobowych:

  choroba nowotworowa, choroba wieńcowa, zawał serca, wada serca, udar mózgu, przemijające niedokrwienie mózgu (TIA), miażdżyca tętnic, cukrzyca, astma oskrzelowa lub inna przewlekła choroba układu oddechowego, przewlekła choroba wątroby, trzustki lub nerek, zaburzenia psychiczne lub neurologiczne, choroba alkoholowa, zakażenie wirusem HIV;
Potwierdzam powyższe informacje

Oświadczenie

Oświadczam, że zgodnie z moją wiedzą i przekonaniem wszystkie informacje zawarte powyżej są prawdziwe i wyczerpujące.

Wyrażam zgodę, aby wszystkie oświadczenia złożone w tym wniosku oraz innych dokumentach przedłożonych Generali Życie T.U. S.A. w związku z umową ubezpieczenia, stanowiły podstawę objęcia mnie ochroną ubezpieczeniową na podstawie tej umowy. Składając wniosek oświadczam, że chcę skorzystać z zastrzeżenia na moją rzecz ochrony ubezpieczeniowej na zasadach określonych w umowie ubezpieczenia i wyrażam jednocześnie zgodę na jej warunki, w tym na wysokość sumy ubezpieczenia.

Potwierdzam powyższe informacje

Ubezpieczający / Ubezpieczony

bpl

Partner

bpl

Podsumowanie

Podsumowanie Kwota

Generali, z myślą o życiu Bezpieczny.pl | Własny pakiet

Rabat

Zwyżka

Razem

Płatność

UWAGA: Pierwszą składkę należy opłacić z rachunku bankowego, którego Klient jest właścicielem. Jeżeli posiadasz konto wspólne, do którego dostępne są dwa loginy, pamiętaj aby zalogować się na swój profil.
Wybierz rodzaj płatności

Ze mną kupujesz taniej

Mój kod rabatowy 20303 daje Ci min. 10% zniżki na zakup ubezpieczeń na naszej platformie.

Więcej o moich rabatach

Zdalna pomoc online

Zdalnie dopasuję ubezpieczenie, wypełnię formularz umowy zgodnie z Twoimi potrzebami.

Nie udało się zamówić rozmowy, spróbuj ponownie.
Jan Bezpieczny Pośrednik