58 718 92 53
Pn-Pt 08:00-17:00

W celu poprawnego korzystania z serwisu bezpieczny.pl zalecamy używanie nowszych wersji przeglądarek.
Trwa przetwarzanie danych...

NNW Żłobek / Przedszkole / Szkoła

Jestem świadomy/a, że wybrane przeze mnie ubezpieczenie:

  • Jest ubezpieczeniem, którego głównym przedmiotem ubezpieczenia są następstwa nieszczęśliwych wypadków mojego dziecka;
  • Jest ubezpieczeniem dla dzieci w wieku przedszkolnym/szkolnym;
  • Zawierane jest na 12 miesięcy;
  • Tylko w momencie zawierania umowy ubezpieczenia może być rozszerzone o operacje medyczne i świadczenia assistance na wypadek ugryzienia przez kleszcza

Jestem świadomy/a, że od wysokości składki zależy wysokość sumy ubezpieczenia i wysokość wypłacanego świadczenia w przypadku zdarzenia ubezpieczeniowego.

Przyjąłem do wiadomości, że obiektywne informacje o produkcie oraz dokumenty/informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych są dostępne pod poniższym linkiem.

1Adres e-mail Ubezpieczającego

Błąd. Proszę o podanie istniejącego adresu e-mail.

2Dane Ubezpieczającego / Dane Rodzica / Dane Opiekuna Prawnego

?

Aby otrzymać sms z numerem polisy należy wpisać numer telefonu w formacie: 600123456

?

Kod rabatowy szkoły, kod rabatowy z ulotki.
Kod opiekuna uprawnia do otrzymania zniżki w wysokości 10%.
Wprowadzony kod opiekuna jest błędny.

3Adres do korespondencji

4Dane Ubezpieczonego / dane dziecka

Ubezpieczony 1

Wprowadzony PESEL jest błędny.
Wybierz jeden z wariantów.
Wybierz opcję poniżej.

5Upoważnienia

Na Twoją skrzynkę pocztową został wysłany e-mail zawierający Warunki ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków Bezpieczny.pl, dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym, dokument - informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz Obowiązki informacyjne wynikające z ustawy o prawach konsumenta.

Oświadczam, że zostały mi doręczone Warunki Ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków Bezpieczny.pl przed zawarciem umowy ubezpieczenia i przed wyrażeniem zgody na objęcie mnie / mojego dziecka ochroną ubezpieczeniową, w tym na wysokość sumy ubezpieczenia.

Jestem świadomy(a), że administratorem moich / mojego dziecka danych osobowych jest AXA Ubezpieczenia TUiR S.A. z siedzibą w Warszawie (00-867), przy ulicy Chłodnej 51. Dane osobowe będą wykorzystane w celu wykonywania zawartej umowy.

Jestem świadomy(a) dobrowolności udostępniania moich / mojego dziecka danych. Ponadto przyjmuję do wiadomości, iż mam prawo wglądu do moich / mojego dziecka danych oraz ich poprawiania.

6Oświadczenia

7Zgody marketingowe

8Podsumowanie

Ubezpieczający

Grzegorz Brzęczyszczykiewicz 850505122565

+48 660 123 456
grzegorz.brzeczyszczykiewicz@twoja-domena.com

Ubezpieczeni

1

Jan Kowalski 850505122565

Podstawówka / Gimnazjum / Szkoła ponadgimnazjalna: Wariant 6 - 111PLN
Pobyt w szpitalu w celu leczenia choroby: Wariant I - 20/dzień - 20PLN

2

Jan Kowalski 850505122565

Podstawówka / Gimnazjum / Szkoła ponadgimnazjalna: Wariant 6 - 111PLN
Pobyt w szpitalu w celu leczenia choroby: Wariant I - 20/dzień - 20PLN

3

Jan Kowalski 850505122565

Podstawówka / Gimnazjum / Szkoła ponadgimnazjalna: Wariant 6 - 111PLN
Pobyt w szpitalu w celu leczenia choroby: Wariant I - 20/dzień - 20PLN

4

Jan Kowalski 850505122565

Podstawówka / Gimnazjum / Szkoła ponadgimnazjalna: Wariant 6 - 111PLN
Pobyt w szpitalu w celu leczenia choroby: Wariant I - 20/dzień - 20PLN

5

Jan Kowalski 850505122565

Podstawówka / Gimnazjum / Szkoła ponadgimnazjalna: Wariant 6 - 111PLN
Pobyt w szpitalu w celu leczenia choroby: Wariant I - 20/dzień - 20PLN

6

Jan Kowalski 850505122565

Podstawówka / Gimnazjum / Szkoła ponadgimnazjalna: Wariant 6 - 111PLN
Pobyt w szpitalu w celu leczenia choroby: Wariant I - 20/dzień - 20PLN

7

Jan Kowalski 850505122565

Podstawówka / Gimnazjum / Szkoła ponadgimnazjalna: Wariant 6 - 111PLN
Pobyt w szpitalu w celu leczenia choroby: Wariant I - 20/dzień - 20PLN

8

Jan Kowalski 850505122565

Podstawówka / Gimnazjum / Szkoła ponadgimnazjalna: Wariant 6 - 111PLN
Pobyt w szpitalu w celu leczenia choroby: Wariant I - 20/dzień - 20PLN

9

Jan Kowalski 850505122565

Podstawówka / Gimnazjum / Szkoła ponadgimnazjalna: Wariant 6 - 111PLN
Pobyt w szpitalu w celu leczenia choroby: Wariant I - 20/dzień - 20PLN

10

Jan Kowalski 850505122565

Podstawówka / Gimnazjum / Szkoła ponadgimnazjalna: Wariant 6 - 111PLN
Pobyt w szpitalu w celu leczenia choroby: Wariant I - 20/dzień - 20PLN

Twój wybór

NNW Żłobek / Przedszkole / Szkoła

Wybrany wariant

Podstawówka / Gimnazjum / Szkoła ponadgimnazjalna - Wariant 6 - 111PLN

Świadczenia dodatkowe (operacje medyczne, assistance na wypadek ukąszenia przez kleszcza)

Wariant I - 20 / dzień - 20PLN

Twoja składka

Składka przed rabatem121 PLN

Rabat 10%12.10 PLN

Składka z uwzględnieniem rabatu:108.90 PLN

9Płatność

Twój wybór

NNW Żłobek / Przedszkole / Szkoła

Wybarny wariant

Podstawówka / Gimnazjum / Szkoła ponadgimnazjalna - Wariant 6 - 111PLN

Świadczenia dodatkowe (operacje medyczne, assistance na wypadek ukąszenia przez kleszcza)

Wariant I - 20 / dzień - 20PLN

Twoja składka

Składka przed rabatem121 PLN

Rabat 10%12.10 PLN

Składka z uwzględnieniem rabatu:108.90 PLN

Do góry