Trwa przetwarzanie danych...

Formularza zgłoszenia szkody - pies

Podaj numer polisy

Przedmiot zgłoszenia

Wskaż rodzaj zdarzenia, którego dotyczy zgłoszenie

Podaje dane psa

Podaje dane psa

Pokrycie kosztów leczenia Psa w wyniku Choroby

Leczenie Psa przeprowadzone zostało na terenie Polski
To pole jest wymagane
Opis objawów choroby
Dane kliniki weterynaryjnej/lekarza weterynarii
Czy Twój pupil wcześniej chorował?
Wymień choroby i daty
Dane kliniki weterynaryjnej/lekarza weterynarii która przeprowadzała leczenie
Szacunkowa wartość szkody

Pokrycie kosztów leczenia Psa w wyniku Nieszczęśliwego Wypadku

Leczenie Psa przeprowadzone zostało na terenie Polski
To pole jest wymagane
Opis zdarzenia, okoliczności i miejsce zdarzenia
Dane kliniki weterynaryjnej/lekarza weterynarii, gdzie udzielona była pomoc
Czy znany jest sprawca wypadku?
Dane sprawcy
Adres sprawcy
Czy na miejscu była Policja?
Czy Twój pupil chorował przed wypadkiem?
Wymień choroby i daty
Dane kliniki weterynaryjnej/lekarza weterynarii która przeprowadzała leczenie
Szacunkowa wartość szkody

Pokrycie kosztów Eutanazji Psa

Podaj powód eutanazji?
To pole jest wymagane
Opis
Leczenie Psa przeprowadzone zostało na terenie Polski
Szacunkowa wartość szkody

Pokrycie kosztów Kremacji Psa

Podaj powód kremacji?
Leczenie Psa przeprowadzone zostało na terenie Polski
Kremacja odbyła się w formie
Szacunkowa wartość szkody

Odszkodowanie za Śmierć Psa

Podaj powód śmierci?
Leczenie Psa przeprowadzone zostało na terenie Polski
Powód eutanazji

Dane Zgłaszającego

Adres do korespondencji

Dane kontaktowe

Dane do wypłaty świadczenia

Czy osoba zgłaszająca jest odbiorcą odszkodowania?
Wybierz rodzaj odbiorcy odszkodowania
Dane osoby fizycznej upoważnionej do odbioru świadczenia
To pole jest wymagane
To pole jest wymagane
To pole jest wymagane
To pole jest wymagane
To pole jest wymagane
To pole jest wymagane
To pole jest wymagane
Dane firmy upoważnionej do odbioru świadczenia
To pole jest wymagane
To pole jest wymagane
Numer konta bankowego do wypłaty odszkodowania
Dokładnie sprawdź poprawność wprowadzanego numeru konta bankowego.
To pole jest wymagane
Uwaga
Osoba/firma wskazana do odbioru odszkodowania musi posiadać dokument upoważnienjący do odbioru świadczenia zgodny ze wzorem dostępnym tutaj.

Wymagane dokumenty

Załącz wszystkie wymagane dokumenty
Poprawne dodanie dokumentów pozwoli w szybki spośób rozpatrzyć zgłoszenie.
 • Dokument kremacji
  Załaduj pliki
  Nic nie załadowano...
 • Potwierdzenie utylizacji
  Załaduj pliki
  Nic nie załadowano...
 • Faktura/rachunek/paragon wraz z kalkulacją za poniesione koszty
  Załaduj pliki
  Nic nie załadowano...
 • Epikryza/historia choroby
  Załaduj pliki
  Nic nie załadowano...
 • Dokument, który potwierdza Eutanazję i wskazuje jej przyczyny
  Załaduj pliki
  Nic nie załadowano...
 • Upoważnienie osoby trzeciej
  Załaduj pliki
  Nic nie załadowano...
 • Inny dokument
  Załaduj pliki
  Nic nie załadowano...
 • Dokument, który opisuje okoliczności zdarzenia
  Załaduj pliki
  Nic nie załadowano...
 • Dokument, który wskazuje datę i przyczynę śmierci Psa
  Załaduj pliki
  Nic nie załadowano...
 • Dokumentacja fotograficzna
  Załaduj pliki
  Nic nie załadowano...
 • Wykaz zniszczonego mienia (ze wskazaniem wartości poszczególnych przedmiotów)
  Załaduj pliki
  Nic nie załadowano...
 • Dokumentacja potwierdzająca własność (Akt notarialny, nakaz podatkowy, numer Elektronicznej Księgi Wieczystej, umowa najmu, w przypadku mienia ruchomego rachunki lub faktury, dowód rejestracyjny w przypadku pojazdu)
  Załaduj pliki
  Nic nie załadowano...
 • Oświadczenie sprawcy szkody
  Załaduj pliki
  Nic nie załadowano...
 • Inny dokument
  Załaduj pliki
  Nic nie załadowano...
 • Dokumentacja medyczna
  Załaduj pliki
  Nic nie załadowano...
 • Notatka policji
  Załaduj pliki
  Nic nie załadowano...
 • Oświadczenie świadków
  Załaduj pliki
  Nic nie załadowano...
 • Załaduj pliki
  Nic nie załadowano...
 • Załaduj pliki
  Nic nie załadowano...
 • Decyzja wypłaty
  Załaduj pliki
  Nic nie załadowano...
 • Załaduj pliki
  Nic nie załadowano...
 • Załaduj pliki
  Nic nie załadowano...
 • Załaduj pliki
  Nic nie załadowano...
 • Załaduj pliki
  Nic nie załadowano...
 • Załaduj pliki
  Nic nie załadowano...
 • Faktura/rachunek/paragon wraz z kalkulacją za poniesione koszty Kremacji
  Załaduj pliki
  Nic nie załadowano...
 • Faktura/rachunek/paragon wraz z kalkulacją za poniesione koszty Eutanazji
  Załaduj pliki
  Nic nie załadowano...
 • Epikryza/historia choroby jeżeli Pies chorował wcześniej
  Załaduj pliki
  Nic nie załadowano...
 • Książeczka zdrowia Psa (strona z danymi identyfikacyjnymi Psa, potwierdzenie o aktualnych szczepieniach oraz regularnym odrobaczaniu)
  Załaduj pliki
  Nic nie załadowano...
 • Decyzja odmowy
  Załaduj pliki
  Nic nie załadowano...
 • Załaduj pliki
  Nic nie załadowano...
 • Załaduj pliki
  Nic nie załadowano...
 • Załaduj pliki
  Nic nie załadowano...
 • Załaduj pliki
  Nic nie załadowano...

Wymagane oświadczenia

Potwierdź poniższe oświadczenia

Sposób komunikacji

Powiedz nam jak mamy się z Tobą komunikować.
Wyrażam zgodę na przekazywanie dokumentów i informacji związanych z realizacją usługi zgłoszenia zdarzenia objętego ochroną w ramach umowy ubezpieczenia Z Myślą o Psie Bezpieczny.pl za pośrednictwem witryny www.bezpieczny.pl.
Wyrażam zgodę na przesyłanie wszelkiej korespondencji w sprawie zgłoszonego roszczenia na wskazany adres e-mail.
Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą telefoniczną (w tym SMS) od Generali T.U. S.A. informacji o zgłoszonej sprawie oraz o świadczeniu.
Jan Bezpieczny Pośrednik