58 718 92 53
Pn-Pt 8:00-17:00

W celu poprawnego korzystania z serwisu bezpieczny.pl zalecamy używanie nowszych wersji przeglądarek.

Podróże Zagraniczne

bezpieczny

Podróże Zagraniczne

1Określ cel podróży oraz liczbę ubezpieczonych

?

Lista krajów w Europie objętych ubezpieczeniem

 • Albania
 • Andora
 • Austria
 • Belgia
 • Bośnia i Hercegowina
 • Bułgaria
 • Chorwacja
 • Cypr
 • Czarnogóra
 • Czechy
 • Dania
 • Estonia
 • Finlandia
 • Francja
 • Grecja
 • Hiszpania łącznie z Wyspami Kanaryjskimi
 • Holandia
 • Irlandia
 • Islandia
 • Lichtenstein
 • Litwa
 • Luksemburg
 • Łotwa
 • Macedonia
 • Malta
 • Mołdawia
 • Monako
 • Niemcy
 • Norwegia
 • Portugalia
 • Rosja
 • Rumunia
 • San Marino
 • Serbia
 • Słowacja
 • Słowenia
 • Szwajcaria
 • Szwecja
 • Turcja
 • Ukraina
 • Watykan
 • Węgry
 • Wielka Brytania
 • Włochy

?

Jeżeli w trakcie składania wniosku o zawarcie umowy ubezpieczenia osoba ubezpieczana przebywa poza granicami Polski lub kraju rezydencji, okres ubezpieczenia nie może rozpocząć się wcześniej niż po upływie 3 dni od daty złożenia wniosku.

?

Pamiętaj, jeśli nie przebywasz w Polsce, ochrona ubezpieczeniowa rozpocznie się dopiero za cztery dni od dzisiaj.

?

Kod opiekuna uprawnia do otrzymania zniżki w wysokości 10%.
Wprowadzony kod opiekuna jest błędny.

2Wybierz wariant

Zakres ubezpieczenia
na jedną osobę

Składka
 • Ubezpieczenie kosztów leczenia, kosztów transportu i natychmiastowej pomocy assistance, z uwzględnieniem podlimitów: więcej+ mniej-
  • koszty leczenia skutków chorób przewlekłych i nowotworowych
  • koszty leczenia stomatologicznego nagłych stanów zapalnych i bólowych
  • koszty naprawy lub zakupu okularów, protez dentystycznych i środków pomocniczych
  • koszty jednej wizyty lekarskiej związanej z ciążą
  • koszty zakupu trumny lub koszty kremacji i zakupu urny
  • koszty transportu Ubezpieczonego z placówki medycznej, do której Ubezpieczony został przetransportowany z miejsca nieszczęśliwego wypadku lub nagłego zachorowania, do miejsca pobytu za granicą
  • koszty zakwaterowania, wyżywienia i transport osoby towarzyszącej Ubezpieczonemu
  • koszty transportu i pobytu osoby wezwanej do towarzyszenia
  • koszty kontynuacji zaplanowanej podróży
  • koszty transportu osób bliskich
  • koszty transportu i opieki nad niepełnoletnimi dziećmi
  • koszty pomocy w przypadku wcześniejszego powrotu Ubezpieczonego do RP lub kraju rezydencji
  • koszty pomocy prawnej
  • koszty poszukiwań i ratownictwa
 • Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków
 • Ubezpieczenie bagażu podróżnego
 • Ubezpieczenie opóźnienia w dostarczeniu bagażu podróżnego
 • Ubezpieczenie opóźnienia lotu
 • Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym: więcej+ mniej-
  • szkody osobowe
  • szkody rzeczowe
  • szkody osobowe związane z uprawianiem sportu objętego umową ubezpieczenia
  • szkody rzeczowe związane z uprawianiem sportu objętego umową ubezpieczenia
 • Ubezpieczenie kosztów rezygnacji z imprezy turystycznej lub jej przerwania

  ?

  Opcja aktywna wyłącznie w przypadku wykupienia polisy do 72h od rezerwacji imprezy turystycznej.
 • Ubezpieczenie kosztów rezygnacji z
  biletu lotniczego

  ?

  Opcja aktywna wyłącznie w przypadku wykupienia polisy do 72h od rezerwacji biletu lotniczego.
 • Ubezpieczenie kosztów rezygnacji z rezerwacji noclegu

  ?

  Opcja aktywna wyłącznie w przypadku wykupienia polisy do 72h od rezerwacji noclegu.
 • Ubezpieczenie gotówki wypłaconej z bankomatu, utraconej w wyniku kradzieży z włamaniem lub rabunku
 • Ubezpieczenie mienia ruchomego od kradzieży z włamaniem, pozostawionego w miejscu zamieszkania Ubezpieczonego podczas podróży zagranicznej
 • Ubezpieczenie sprzętu sportowego

Multitravel
Basic

0.0 PLN
 • EUR
  • 10 000 EUR
  • 250 EUR
  • 1 000 EUR
  • 100 EUR
  • 1 250 EUR
  • 100 EUR
  • 100 EUR
   za dzień w przypadku kosztów zakwaterowania i wyżywienia
   1 000 EUR
   w przypadku kosztów transportu
  • 1 000 EUR
  • 500 EUR
  • 1 000 EUR
  • 1 000 EUR
  • 1 000 EUR
  • 2 500 EUR
  • 6 000 EUR
 • 4 000 EUR
 • 400 EUR
 • 200 EUR
 • 200 EUR
  • EUR
  • 5 000 EUR
  • EUR
  • 1 000 EUR
 • 1 250 EUR
 • 500 EUR
 • 500 EUR
 • 150 EUR
 • 3 500 EUR
 • EUR

Multitravel
Premium

20.50 PLN
 • EUR
  • 15 000 EUR
  • 250 EUR
  • 1 000 EUR
  • 100 EUR
  • 1 250 EUR
  • 100 EUR
  • 100 EUR
   za dzień w przypadku kosztów zakwaterowania i wyżywienia
   1 000 EUR
   w przypadku kosztów transportu
  • 1 000 EUR
  • 500 EUR
  • 1 000 EUR
  • 1 000 EUR
  • 1 000 EUR
  • 2 500 EUR
  • 8 000 EUR
 • EUR
 • EUR
 • 200 EUR
 • 200 EUR
  • EUR
  • 8 000 EUR
  • EUR
  • 1 500 EUR
 • 1 250 EUR
 • 500 EUR
 • 500 EUR
 • 150 EUR
 • 3 500 EUR
 • EUR

Multitravel
Maximum

26.20 PLN
 • EUR
  • 25 000 EUR
  • 250 EUR
  • 1 000 EUR
  • 100 EUR
  • 1 250 EUR
  • 100 EUR
  • 100 EUR
   za dzień w przypadku kosztów zakwaterowania i wyżywienia
   1 000 EUR
   w przypadku kosztów transportu
  • 1 000 EUR
  • 500 EUR
  • 1 000 EUR
  • 1 000 EUR
  • 1 000 EUR
  • 2 500 EUR
  • 10 000 EUR
 • EUR
 • EUR
 • 200 EUR
 • 200 EUR
  • EUR
  • 10 000 EUR
  • EUR
  • 2 000 EUR
 • 1 250 EUR
 • 500 EUR
 • 500 EUR
 • 150 EUR
 • 3 500 EUR
 • EUR

Multitravel Basic

0.0 PLN
 • Ubezpieczenie kosztów leczenia i natychmiastowej pomocy assistance, z uwzględnieniem podlimitów:
  EUR więcej+ mniej-
  • koszty leczenia skutków chorób przewlekłych i nowotworowych
   10 000 EUR
  • koszty leczenia stomatologicznego nagłych stanów zapalnych i bólowych
   250 EUR
  • koszty naprawy lub zakupu okularów, protez dentystycznych i środków pomocniczych
   1 000 EUR
  • koszty jednej wizyty lekarskiej związanej z ciążą
   100 EUR
  • koszty zakupu trumny lub koszty kremacji i zakupu urny
   1 250 EUR
  • koszty transportu Ubezpieczonego z placówki medycznej, do której Ubezpieczony został przetransportowany z miejsca nieszczęśliwego wypadku lub nagłego zachorowania, do miejsca pobytu za granicą
   100 EUR
  • koszty zakwaterowania, wyżywienia i transport osoby towarzyszącej Ubezpieczonemu
   100 EUR za dzień w przypadku kosztów zakwaterowania i wyżywienia 1 000 EUR w przypadku kosztów transportu
  • koszty transportu i pobytu osoby wezwanej do towarzyszenia
   1 000 EUR
  • koszty kontynuacji zaplanowanej podróży
   500 EUR
  • koszty transportu osób bliskich
   1 000 EUR
  • koszty transportu i opieki nad niepełnoletnimi dziećmi
   1 000 EUR
  • koszty pomocy w przypadku wcześniejszego powrotu Ubezpieczonego do RP lub kraju rezydencji
   1 000 EUR
  • koszty pomocy prawnej
   2 500 EUR
  • koszty poszukiwań i ratownictwa
   6 000 EUR
 • Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków
  0 EUR
 • Ubezpieczenie bagażu podróżnego
  0 EUR
 • Ubezpieczenie opóźnienia w dostarczeniu bagażu podróżnego
  200 EUR
 • Ubezpieczenie opóźnienia lotu
  200 EUR
 • Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym: więcej+ mniej-
  • szkody osobowe
   0 EUR
  • szkody rzeczowe
   5 000 EUR
  • szkody osobowe związane z uprawianiem sportu objętego umową ubezpieczenia
   0 EUR
  • szkody rzeczowe związane z uprawianiem sportu objętego umową ubezpieczenia
   1 000 EUR
 • Ubezpieczenie kosztów rezygnacji z imprezy turystycznej lub jej przerwania
  1 250 EUR
 • Ubezpieczenie kosztów rezygnacji z biletu lotniczego
  500 EUR
 • Ubezpieczenie kosztów rezygnacji z rezerwacji noclegu
  500 EUR
 • Ubezpieczenie gotówki wypłaconej z bankomatu, utraconej w wyniku kradzieży z włamaniem lub rabunku
  150 EUR
 • Ubezpieczenie mienia ruchomego od kradzieży z włamaniem, pozostawionego w miejscu zamieszkania Ubezpieczonego podczas podróży zagranicznej
  3 500 EUR
 • Ubezpieczenie sprzętu sportowego
  0 EUR

Multitravel Premium

0.0 PLN
 • Ubezpieczenie kosztów leczenia i natychmiastowej pomocy assistance, z uwzględnieniem podlimitów:
  EUR więcej+ mniej-
  • koszty leczenia skutków chorób przewlekłych i nowotworowych
   15 000 EUR
  • koszty leczenia stomatologicznego nagłych stanów zapalnych i bólowych
   250 EUR
  • koszty naprawy lub zakupu okularów, protez dentystycznych i środków pomocniczych
   1 000 EUR
  • koszty jednej wizyty lekarskiej związanej z ciążą
   100 EUR
  • koszty zakupu trumny lub koszty kremacji i zakupu urny
   1 250 EUR
  • koszty transportu Ubezpieczonego z placówki medycznej, do której Ubezpieczony został przetransportowany z miejsca nieszczęśliwego wypadku lub nagłego zachorowania, do miejsca pobytu za granicą
   100 EUR
  • koszty zakwaterowania, wyżywienia i transport osoby towarzyszącej Ubezpieczonemu
   100 EUR za dzień w przypadku kosztów zakwaterowania i wyżywienia 1 000 EUR w przypadku kosztów transportu
  • koszty transportu i pobytu osoby wezwanej do towarzyszenia
   1 000 EUR
  • koszty kontynuacji zaplanowanej podróży
   500 EUR
  • koszty transportu osób bliskich
   1 000 EUR
  • koszty transportu i opieki nad niepełnoletnimi dziećmi
   1 000 EUR
  • koszty pomocy w przypadku wcześniejszego powrotu Ubezpieczonego do RP lub kraju rezydencji
   1 000 EUR
  • koszty pomocy prawnej
   2 500 EUR
  • koszty poszukiwań i ratownictwa
   8 000 EUR
 • Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków
  0 EUR
 • Ubezpieczenie bagażu podróżnego
  0 EUR
 • Ubezpieczenie opóźnienia w dostarczeniu bagażu podróżnego
  200 EUR
 • Ubezpieczenie opóźnienia lotu
  200 EUR
 • Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym: więcej+ mniej-
  • szkody osobowe
   0 EUR
  • szkody rzeczowe
   8 000 EUR
  • szkody osobowe związane z uprawianiem sportu objętego umową ubezpieczenia
   0 EUR
  • szkody rzeczowe związane z uprawianiem sportu objętego umową ubezpieczenia
   1 500 EUR
 • Ubezpieczenie kosztów rezygnacji z imprezy turystycznej lub jej przerwania
  1 250 EUR
 • Ubezpieczenie kosztów rezygnacji z biletu lotniczego
  500 EUR
 • Ubezpieczenie kosztów rezygnacji z rezerwacji noclegu
  500 EUR
 • Ubezpieczenie gotówki wypłaconej z bankomatu, utraconej w wyniku kradzieży z włamaniem lub rabunku
  150 EUR
 • Ubezpieczenie mienia ruchomego od kradzieży z włamaniem, pozostawionego w miejscu zamieszkania Ubezpieczonego podczas podróży zagranicznej
  3 500 EUR
 • Ubezpieczenie sprzętu sportowego
  0 EUR

Multitravel Maximum

0.0 PLN
 • Ubezpieczenie kosztów leczenia i natychmiastowej pomocy assistance, z uwzględnieniem podlimitów:
  EUR więcej+ mniej-
  • koszty leczenia skutków chorób przewlekłych i nowotworowych
   25 000 EUR
  • koszty leczenia stomatologicznego nagłych stanów zapalnych i bólowych
   250 EUR
  • koszty naprawy lub zakupu okularów, protez dentystycznych i środków pomocniczych
   1 000 EUR
  • koszty jednej wizyty lekarskiej związanej z ciążą
   100 EUR
  • koszty zakupu trumny lub koszty kremacji i zakupu urny
   1 250 EUR
  • koszty transportu Ubezpieczonego z placówki medycznej, do której Ubezpieczony został przetransportowany z miejsca nieszczęśliwego wypadku lub nagłego zachorowania, do miejsca pobytu za granicą
   100 EUR
  • koszty zakwaterowania, wyżywienia i transport osoby towarzyszącej Ubezpieczonemu
   100 EUR za dzień w przypadku kosztów zakwaterowania i wyżywienia 1 000 EUR w przypadku kosztów transportu
  • koszty transportu i pobytu osoby wezwanej do towarzyszenia
   1 000 EUR
  • koszty kontynuacji zaplanowanej podróży
   500 EUR
  • koszty transportu osób bliskich
   1 000 EUR
  • koszty transportu i opieki nad niepełnoletnimi dziećmi
   1 000 EUR
  • koszty pomocy w przypadku wcześniejszego powrotu Ubezpieczonego do RP lub kraju rezydencji
   1 000 EUR
  • koszty pomocy prawnej
   2 500 EUR
  • koszty poszukiwań i ratownictwa
   10 000 EUR
 • Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków
  0 EUR
 • Ubezpieczenie bagażu podróżnego
  0 EUR
 • Ubezpieczenie opóźnienia w dostarczeniu bagażu podróżnego
  200 EUR
 • Ubezpieczenie opóźnienia lotu
  200 EUR
 • Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym: więcej+ mniej-
  • szkody osobowe
   0 EUR
  • szkody rzeczowe
   10 000 EUR
  • szkody osobowe związane z uprawianiem sportu objętego umową ubezpieczenia
   0 EUR
  • szkody rzeczowe związane z uprawianiem sportu objętego umową ubezpieczenia
   2 000 EUR
 • Ubezpieczenie kosztów rezygnacji z imprezy turystycznej lub jej przerwania
  1 250 EUR
 • Ubezpieczenie kosztów rezygnacji z biletu lotniczego
  500 EUR
 • Ubezpieczenie kosztów rezygnacji z rezerwacji noclegu
  500 EUR
 • Ubezpieczenie gotówki wypłaconej z bankomatu, utraconej w wyniku kradzieży z włamaniem lub rabunku
  150 EUR
 • Ubezpieczenie mienia ruchomego od kradzieży z włamaniem, pozostawionego w miejscu zamieszkania Ubezpieczonego podczas podróży zagranicznej
  3 500 EUR
 • Ubezpieczenie sprzętu sportowego
  0 EUR

3Dane Ubezpieczającego

?

Format daty urodzenia: 1990-01-01

?

Aby otrzymać sms z numerem polisy należy wpisać numer telefonu w formacie: +48 600123456
Aby wykupić ubezpieczenie, musisz być pełnoletni. Możesz też poprosić do komputera mamę lub tatę.

?

Podajesz adres e-mail i wyrażasz zgodę na otrzymywanie od podmiotów grupy AXA informacji handlowej drogą elektroniczną. Jeżeli nie chcesz ich otrzymywać, odznacz odpowiednie pole w dalszej części.

?

Aby otrzymać sms z numerem polisy należy wpisać numer telefonu w formacie: +48 600123456

4Dane osób ubezpieczonych

?

Format daty urodzenia: 1990-01-01

?

Umowa ubezpieczenia nie może zostać zawarta na rachunek osób, które w chwili zawierania umowy miały przekroczony 70. rok życia i udają się do USA, Kanady lub Australii.

?

Format daty urodzenia: 1990-01-01

?

Umowa ubezpieczenia nie może zostać zawarta na rachunek osób, które w chwili zawierania umowy miały przekroczony 70. rok życia i udają się do USA, Kanady lub Australii.

?

Format daty urodzenia: 1990-01-01

?

Umowa ubezpieczenia nie może zostać zawarta na rachunek osób, które w chwili zawierania umowy miały przekroczony 70. rok życia i udają się do USA, Kanady lub Australii.

?

Format daty urodzenia: 1990-01-01

?

Umowa ubezpieczenia nie może zostać zawarta na rachunek osób, które w chwili zawierania umowy miały przekroczony 70. rok życia i udają się do USA, Kanady lub Australii.

?

Format daty urodzenia: 1990-01-01

?

Umowa ubezpieczenia nie może zostać zawarta na rachunek osób, które w chwili zawierania umowy miały przekroczony 70. rok życia i udają się do USA, Kanady lub Australii.

?

Format daty urodzenia: 1990-01-01

?

Umowa ubezpieczenia nie może zostać zawarta na rachunek osób, które w chwili zawierania umowy miały przekroczony 70. rok życia i udają się do USA, Kanady lub Australii.

?

Format daty urodzenia: 1990-01-01

?

Umowa ubezpieczenia nie może zostać zawarta na rachunek osób, które w chwili zawierania umowy miały przekroczony 70. rok życia i udają się do USA, Kanady lub Australii.

?

Format daty urodzenia: 1990-01-01

?

Umowa ubezpieczenia nie może zostać zawarta na rachunek osób, które w chwili zawierania umowy miały przekroczony 70. rok życia i udają się do USA, Kanady lub Australii.

?

Format daty urodzenia: 1990-01-01

?

Umowa ubezpieczenia nie może zostać zawarta na rachunek osób, które w chwili zawierania umowy miały przekroczony 70. rok życia i udają się do USA, Kanady lub Australii.

5Ubezpieczający

Jan Kowalski ur. 1980-07-21

ul. Gdańska 12/32, 80-180 Gdańsk
tel: 600123456, email: jan@poczta.pl

6Ubezpieczeni

Jan Kowalski ur. 1980-07-21

Jan Kowalski ur. 1980-07-21

Jan Kowalski ur. 1980-07-21

Jan Kowalski ur. 1980-07-21

Jan Kowalski ur. 1980-07-21

Jan Kowalski ur. 1980-07-21

Jan Kowalski ur. 1980-07-21

Jan Kowalski ur. 1980-07-21

Jan Kowalski ur. 1980-07-21

6Oświadczenia

7Oświadczenia dodatkowe

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przekazanych do Bezpieczny.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Goplańskiej 56, AXA Ubezpieczenia TUiR S.A. oraz innym podmiotom Grupy AXA (AXA Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A., AXA Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., AXA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., AXA Polska S.A., z siedzibami w Warszawie (00-867) przy ul. Chłodnej 51) oraz na ich przetwarzanie przez AXA Ubezpieczenia TUiR S.A oraz wyżej wymienione podmioty Grupy AXA w celach marketingowych i statystycznych.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie od wyżej wymienionych podmiotów informacji handlowych, w tym ofert ubezpieczeniowych, za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej oraz przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych.

!Informacje dodatkowe

W związku z wejściem w życie Ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym, uprzejmie informujemy, że zasady składania i rozpatrywania reklamacji znajdują się na stronie www.axa.pl/reklamacje.

!Ważne informacje

Po naciśnięciu przycisku „Wykup polisę” wejdziesz na stronę www.dotpay.pl w celu dokonania płatności. Dokonując płatności wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Dotpay SA swoich danych osobowych w celu prawidłowego wykonania niniejszej transakcji (zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997).

Uwaga! Ponowna edycja danych wniosku nie będzie możliwa.

Po opłaceniu składki otrzymasz e-mail z polisą oraz ogólnymi warunkami ubezpieczenia w pliku PDF. Polisy nie musisz podpisywać ani odsyłać. Umowę ubezpieczenia uznamy za zawartą w chwili zapłaty składki. W przypadku braku płatności otrzymasz email z informacją, że umowa ubezpieczenia nie została zawarta.Informujemy, że polisa jest fakturą zgodnie z par.17 pkt.3. rozporządzenia Ministra Finasów z dnia 28 listopada 2008 r w sprawie zwrotu podatków niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania, oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatków od towarów i usług. W danych ubezpieczającego należy podać niezbędne dane płatnika.

Pamiętaj! Aby skorzystać z pomocy AXA musisz posiadać numer polisy. Wpisz go sobie do komórki lub noś w portfelu.

Życzymy bezpiecznej podróży!

Twój wybór

Wariant: Multitravel Basic

Okres ubezpieczenia:

-

Ilość dni:

-

Liczba osób objętych ubezpieczeniem:

-

Strefa:

-

Twoja składka:- PLN

Do góry