58 718 92 53
Pn-Pt 08:00-17:00

W celu poprawnego korzystania z serwisu bezpieczny.pl zalecamy używanie nowszych wersji przeglądarek.
Trwa przetwarzanie danych...

Podróże Zagraniczne

bezpieczny

Podróże Zagraniczne

Jestem świadomy/a, że wybrane przeze mnie ubezpieczenie:

 • Jest ubezpieczeniem, którego głównym przedmiotem ubezpieczenia są koszty leczenia i natychmiastowej pomocy assistance;
 • Jest ubezpieczeniem dla osób podróżujących poza granice Polski;

Jestem świadomy/a, że od rodzaju wybranego wariantu zależy wysokość wypłacanego świadczenia w przypadku zdarzenia ubezpieczeniowego.

Przyjąłem do wiadomości, ze obiektywne informacje o produkcie oraz dokumenty/informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych są dostępne pod poniższym linkiem.

1Określ cel podróży oraz liczbę ubezpieczonych

?

Lista krajów w Europie objętych ubezpieczeniem

 • Albania
 • Andora
 • Austria
 • Belgia
 • Bośnia i Hercegowina
 • Bułgaria
 • Chorwacja
 • Cypr
 • Czarnogóra
 • Czechy
 • Dania
 • Estonia
 • Finlandia
 • Francja
 • Grecja
 • Hiszpania łącznie z Wyspami Kanaryjskimi
 • Holandia
 • Irlandia
 • Islandia
 • Lichtenstein
 • Litwa
 • Luksemburg
 • Łotwa
 • Macedonia
 • Malta
 • Mołdawia
 • Monako
 • Niemcy
 • Norwegia
 • Portugalia
 • Rosja
 • Rumunia
 • San Marino
 • Serbia
 • Słowacja
 • Słowenia
 • Szwajcaria
 • Szwecja
 • Turcja
 • Ukraina
 • Watykan
 • Węgry
 • Wielka Brytania
 • Włochy

?

Jeżeli w trakcie składania wniosku o zawarcie umowy ubezpieczenia osoba ubezpieczana przebywa poza granicami Polski lub kraju rezydencji, okres ubezpieczenia nie może rozpocząć się wcześniej niż po upływie 3 dni od daty złożenia wniosku.

?

Pamiętaj, jeśli nie przebywasz w Polsce, ochrona ubezpieczeniowa rozpocznie się dopiero za cztery dni od dzisiaj.

?

Kod opiekuna uprawnia do otrzymania zniżki w wysokości 10%.
Wprowadzony kod opiekuna jest błędny.

2Wybierz wariant

Zakres ubezpieczenia
na jedną osobę

Składka
 • Ubezpieczenie kosztów leczenia, kosztów transportu i natychmiastowej pomocy assistance, z uwzględnieniem podlimitów: więcej+ mniej-
  • koszty leczenia skutków chorób przewlekłych i nowotworowych
  • koszty leczenia stomatologicznego nagłych stanów zapalnych i bólowych
  • koszty naprawy lub zakupu okularów, protez dentystycznych i środków pomocniczych
  • koszty jednej wizyty lekarskiej związanej z ciążą
  • koszty zakupu trumny lub koszty kremacji i zakupu urny
  • koszty transportu Ubezpieczonego z placówki medycznej, do której Ubezpieczony został przetransportowany z miejsca nieszczęśliwego wypadku lub nagłego zachorowania, do miejsca pobytu za granicą
  • koszty zakwaterowania, wyżywienia i transport osoby towarzyszącej Ubezpieczonemu
  • koszty transportu i pobytu osoby wezwanej do towarzyszenia
  • koszty kontynuacji zaplanowanej podróży
  • koszty transportu osób bliskich
  • koszty transportu i opieki nad niepełnoletnimi dziećmi
  • koszty pomocy w przypadku wcześniejszego powrotu Ubezpieczonego do RP lub kraju rezydencji
  • koszty pomocy prawnej
  • koszty poszukiwań i ratownictwa
 • Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków
 • Ubezpieczenie bagażu podróżnego
 • Ubezpieczenie opóźnienia w dostarczeniu bagażu podróżnego
 • Ubezpieczenie opóźnienia lotu
 • Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym: więcej+ mniej-
  • szkody osobowe
  • szkody rzeczowe
  • szkody osobowe związane z uprawianiem sportu objętego umową ubezpieczenia
  • szkody rzeczowe związane z uprawianiem sportu objętego umową ubezpieczenia
 • Ubezpieczenie kosztów rezygnacji z imprezy turystycznej lub jej przerwania

  ?

  Opcja aktywna wyłącznie w przypadku wykupienia polisy do 72h od rezerwacji imprezy turystycznej.
 • Ubezpieczenie kosztów rezygnacji z
  biletu lotniczego

  ?

  Opcja aktywna wyłącznie w przypadku wykupienia polisy do 72h od rezerwacji biletu lotniczego.
 • Ubezpieczenie kosztów rezygnacji z rezerwacji noclegu

  ?

  Opcja aktywna wyłącznie w przypadku wykupienia polisy do 72h od rezerwacji noclegu.
 • Ubezpieczenie gotówki wypłaconej z bankomatu, utraconej w wyniku kradzieży z włamaniem lub rabunku
 • Ubezpieczenie mienia ruchomego od kradzieży z włamaniem, pozostawionego w miejscu zamieszkania Ubezpieczonego podczas podróży zagranicznej
 • Ubezpieczenie sprzętu sportowego

Multitravel
Basic

0.0 PLN
 • EUR
  • 10 000 EUR
  • 250 EUR
  • 1 000 EUR
  • 100 EUR
  • 1 250 EUR
  • 100 EUR
  • 100 EUR
   za dzień w przypadku kosztów zakwaterowania i wyżywienia
   1 000 EUR
   w przypadku kosztów transportu
  • 1 000 EUR
  • 500 EUR
  • 1 000 EUR
  • 1 000 EUR
  • 1 000 EUR
  • 2 500 EUR
  • 6 000 EUR
 • 4 000 EUR
 • 400 EUR
 • 200 EUR
 • 200 EUR
  • EUR
  • 5 000 EUR
  • EUR
  • 1 000 EUR
 • 1 250 EUR
 • 500 EUR
 • 500 EUR
 • 150 EUR
 • 3 500 EUR
 • EUR

Multitravel
Premium

20.50 PLN
 • EUR
  • 15 000 EUR
  • 250 EUR
  • 1 000 EUR
  • 100 EUR
  • 1 250 EUR
  • 100 EUR
  • 100 EUR
   za dzień w przypadku kosztów zakwaterowania i wyżywienia
   1 000 EUR
   w przypadku kosztów transportu
  • 1 000 EUR
  • 500 EUR
  • 1 000 EUR
  • 1 000 EUR
  • 1 000 EUR
  • 2 500 EUR
  • 8 000 EUR
 • EUR
 • EUR
 • 200 EUR
 • 200 EUR
  • EUR
  • 8 000 EUR
  • EUR
  • 1 500 EUR
 • 1 250 EUR
 • 500 EUR
 • 500 EUR
 • 150 EUR
 • 3 500 EUR
 • EUR

Multitravel
Maximum

26.20 PLN
 • EUR
  • 25 000 EUR
  • 250 EUR
  • 1 000 EUR
  • 100 EUR
  • 1 250 EUR
  • 100 EUR
  • 100 EUR
   za dzień w przypadku kosztów zakwaterowania i wyżywienia
   1 000 EUR
   w przypadku kosztów transportu
  • 1 000 EUR
  • 500 EUR
  • 1 000 EUR
  • 1 000 EUR
  • 1 000 EUR
  • 2 500 EUR
  • 10 000 EUR
 • EUR
 • EUR
 • 200 EUR
 • 200 EUR
  • EUR
  • 10 000 EUR
  • EUR
  • 2 000 EUR
 • 1 250 EUR
 • 500 EUR
 • 500 EUR
 • 150 EUR
 • 3 500 EUR
 • EUR

Multitravel Basic

0.0 PLN
 • Ubezpieczenie kosztów leczenia i natychmiastowej pomocy assistance, z uwzględnieniem podlimitów:
  EUR więcej+ mniej-
  • koszty leczenia skutków chorób przewlekłych i nowotworowych
   10 000 EUR
  • koszty leczenia stomatologicznego nagłych stanów zapalnych i bólowych
   250 EUR
  • koszty naprawy lub zakupu okularów, protez dentystycznych i środków pomocniczych
   1 000 EUR
  • koszty jednej wizyty lekarskiej związanej z ciążą
   100 EUR
  • koszty zakupu trumny lub koszty kremacji i zakupu urny
   1 250 EUR
  • koszty transportu Ubezpieczonego z placówki medycznej, do której Ubezpieczony został przetransportowany z miejsca nieszczęśliwego wypadku lub nagłego zachorowania, do miejsca pobytu za granicą
   100 EUR
  • koszty zakwaterowania, wyżywienia i transport osoby towarzyszącej Ubezpieczonemu
   100 EUR za dzień w przypadku kosztów zakwaterowania i wyżywienia 1 000 EUR w przypadku kosztów transportu
  • koszty transportu i pobytu osoby wezwanej do towarzyszenia
   1 000 EUR
  • koszty kontynuacji zaplanowanej podróży
   500 EUR
  • koszty transportu osób bliskich
   1 000 EUR
  • koszty transportu i opieki nad niepełnoletnimi dziećmi
   1 000 EUR
  • koszty pomocy w przypadku wcześniejszego powrotu Ubezpieczonego do RP lub kraju rezydencji
   1 000 EUR
  • koszty pomocy prawnej
   2 500 EUR
  • koszty poszukiwań i ratownictwa
   6 000 EUR
 • Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków
  0 EUR
 • Ubezpieczenie bagażu podróżnego
  0 EUR
 • Ubezpieczenie opóźnienia w dostarczeniu bagażu podróżnego
  200 EUR
 • Ubezpieczenie opóźnienia lotu
  200 EUR
 • Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym: więcej+ mniej-
  • szkody osobowe
   0 EUR
  • szkody rzeczowe
   5 000 EUR
  • szkody osobowe związane z uprawianiem sportu objętego umową ubezpieczenia
   0 EUR
  • szkody rzeczowe związane z uprawianiem sportu objętego umową ubezpieczenia
   1 000 EUR
 • Ubezpieczenie kosztów rezygnacji z imprezy turystycznej lub jej przerwania
  1 250 EUR
 • Ubezpieczenie kosztów rezygnacji z biletu lotniczego
  500 EUR
 • Ubezpieczenie kosztów rezygnacji z rezerwacji noclegu
  500 EUR
 • Ubezpieczenie gotówki wypłaconej z bankomatu, utraconej w wyniku kradzieży z włamaniem lub rabunku
  150 EUR
 • Ubezpieczenie mienia ruchomego od kradzieży z włamaniem, pozostawionego w miejscu zamieszkania Ubezpieczonego podczas podróży zagranicznej
  3 500 EUR
 • Ubezpieczenie sprzętu sportowego
  0 EUR

Multitravel Premium

0.0 PLN
 • Ubezpieczenie kosztów leczenia i natychmiastowej pomocy assistance, z uwzględnieniem podlimitów:
  EUR więcej+ mniej-
  • koszty leczenia skutków chorób przewlekłych i nowotworowych
   15 000 EUR
  • koszty leczenia stomatologicznego nagłych stanów zapalnych i bólowych
   250 EUR
  • koszty naprawy lub zakupu okularów, protez dentystycznych i środków pomocniczych
   1 000 EUR
  • koszty jednej wizyty lekarskiej związanej z ciążą
   100 EUR
  • koszty zakupu trumny lub koszty kremacji i zakupu urny
   1 250 EUR
  • koszty transportu Ubezpieczonego z placówki medycznej, do której Ubezpieczony został przetransportowany z miejsca nieszczęśliwego wypadku lub nagłego zachorowania, do miejsca pobytu za granicą
   100 EUR
  • koszty zakwaterowania, wyżywienia i transport osoby towarzyszącej Ubezpieczonemu
   100 EUR za dzień w przypadku kosztów zakwaterowania i wyżywienia 1 000 EUR w przypadku kosztów transportu
  • koszty transportu i pobytu osoby wezwanej do towarzyszenia
   1 000 EUR
  • koszty kontynuacji zaplanowanej podróży
   500 EUR
  • koszty transportu osób bliskich
   1 000 EUR
  • koszty transportu i opieki nad niepełnoletnimi dziećmi
   1 000 EUR
  • koszty pomocy w przypadku wcześniejszego powrotu Ubezpieczonego do RP lub kraju rezydencji
   1 000 EUR
  • koszty pomocy prawnej
   2 500 EUR
  • koszty poszukiwań i ratownictwa
   8 000 EUR
 • Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków
  0 EUR
 • Ubezpieczenie bagażu podróżnego
  0 EUR
 • Ubezpieczenie opóźnienia w dostarczeniu bagażu podróżnego
  200 EUR
 • Ubezpieczenie opóźnienia lotu
  200 EUR
 • Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym: więcej+ mniej-
  • szkody osobowe
   0 EUR
  • szkody rzeczowe
   8 000 EUR
  • szkody osobowe związane z uprawianiem sportu objętego umową ubezpieczenia
   0 EUR
  • szkody rzeczowe związane z uprawianiem sportu objętego umową ubezpieczenia
   1 500 EUR
 • Ubezpieczenie kosztów rezygnacji z imprezy turystycznej lub jej przerwania
  1 250 EUR
 • Ubezpieczenie kosztów rezygnacji z biletu lotniczego
  500 EUR
 • Ubezpieczenie kosztów rezygnacji z rezerwacji noclegu
  500 EUR
 • Ubezpieczenie gotówki wypłaconej z bankomatu, utraconej w wyniku kradzieży z włamaniem lub rabunku
  150 EUR
 • Ubezpieczenie mienia ruchomego od kradzieży z włamaniem, pozostawionego w miejscu zamieszkania Ubezpieczonego podczas podróży zagranicznej
  3 500 EUR
 • Ubezpieczenie sprzętu sportowego
  0 EUR

Multitravel Maximum

0.0 PLN
 • Ubezpieczenie kosztów leczenia i natychmiastowej pomocy assistance, z uwzględnieniem podlimitów:
  EUR więcej+ mniej-
  • koszty leczenia skutków chorób przewlekłych i nowotworowych
   25 000 EUR
  • koszty leczenia stomatologicznego nagłych stanów zapalnych i bólowych
   250 EUR
  • koszty naprawy lub zakupu okularów, protez dentystycznych i środków pomocniczych
   1 000 EUR
  • koszty jednej wizyty lekarskiej związanej z ciążą
   100 EUR
  • koszty zakupu trumny lub koszty kremacji i zakupu urny
   1 250 EUR
  • koszty transportu Ubezpieczonego z placówki medycznej, do której Ubezpieczony został przetransportowany z miejsca nieszczęśliwego wypadku lub nagłego zachorowania, do miejsca pobytu za granicą
   100 EUR
  • koszty zakwaterowania, wyżywienia i transport osoby towarzyszącej Ubezpieczonemu
   100 EUR za dzień w przypadku kosztów zakwaterowania i wyżywienia 1 000 EUR w przypadku kosztów transportu
  • koszty transportu i pobytu osoby wezwanej do towarzyszenia
   1 000 EUR
  • koszty kontynuacji zaplanowanej podróży
   500 EUR
  • koszty transportu osób bliskich
   1 000 EUR
  • koszty transportu i opieki nad niepełnoletnimi dziećmi
   1 000 EUR
  • koszty pomocy w przypadku wcześniejszego powrotu Ubezpieczonego do RP lub kraju rezydencji
   1 000 EUR
  • koszty pomocy prawnej
   2 500 EUR
  • koszty poszukiwań i ratownictwa
   10 000 EUR
 • Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków
  0 EUR
 • Ubezpieczenie bagażu podróżnego
  0 EUR
 • Ubezpieczenie opóźnienia w dostarczeniu bagażu podróżnego
  200 EUR
 • Ubezpieczenie opóźnienia lotu
  200 EUR
 • Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym: więcej+ mniej-
  • szkody osobowe
   0 EUR
  • szkody rzeczowe
   10 000 EUR
  • szkody osobowe związane z uprawianiem sportu objętego umową ubezpieczenia
   0 EUR
  • szkody rzeczowe związane z uprawianiem sportu objętego umową ubezpieczenia
   2 000 EUR
 • Ubezpieczenie kosztów rezygnacji z imprezy turystycznej lub jej przerwania
  1 250 EUR
 • Ubezpieczenie kosztów rezygnacji z biletu lotniczego
  500 EUR
 • Ubezpieczenie kosztów rezygnacji z rezerwacji noclegu
  500 EUR
 • Ubezpieczenie gotówki wypłaconej z bankomatu, utraconej w wyniku kradzieży z włamaniem lub rabunku
  150 EUR
 • Ubezpieczenie mienia ruchomego od kradzieży z włamaniem, pozostawionego w miejscu zamieszkania Ubezpieczonego podczas podróży zagranicznej
  3 500 EUR
 • Ubezpieczenie sprzętu sportowego
  0 EUR

3Dane Ubezpieczającego

?

Format daty urodzenia: 1990-01-01

?

Aby otrzymać sms z numerem polisy należy wpisać numer telefonu w formacie: +48 600123456
Aby wykupić ubezpieczenie, musisz być pełnoletni. Możesz też poprosić do komputera mamę lub tatę.

?

Aby otrzymać sms z numerem polisy należy wpisać numer telefonu w formacie: +48 600123456

4Dane osób ubezpieczonych

?

Format daty urodzenia: 1990-01-01

?

Umowa ubezpieczenia nie może zostać zawarta na rachunek osób, które w chwili zawierania umowy miały przekroczony 70. rok życia i udają się do USA, Kanady lub Australii.

?

Format daty urodzenia: 1990-01-01

?

Umowa ubezpieczenia nie może zostać zawarta na rachunek osób, które w chwili zawierania umowy miały przekroczony 70. rok życia i udają się do USA, Kanady lub Australii.

?

Format daty urodzenia: 1990-01-01

?

Umowa ubezpieczenia nie może zostać zawarta na rachunek osób, które w chwili zawierania umowy miały przekroczony 70. rok życia i udają się do USA, Kanady lub Australii.

?

Format daty urodzenia: 1990-01-01

?

Umowa ubezpieczenia nie może zostać zawarta na rachunek osób, które w chwili zawierania umowy miały przekroczony 70. rok życia i udają się do USA, Kanady lub Australii.

?

Format daty urodzenia: 1990-01-01

?

Umowa ubezpieczenia nie może zostać zawarta na rachunek osób, które w chwili zawierania umowy miały przekroczony 70. rok życia i udają się do USA, Kanady lub Australii.

?

Format daty urodzenia: 1990-01-01

?

Umowa ubezpieczenia nie może zostać zawarta na rachunek osób, które w chwili zawierania umowy miały przekroczony 70. rok życia i udają się do USA, Kanady lub Australii.

?

Format daty urodzenia: 1990-01-01

?

Umowa ubezpieczenia nie może zostać zawarta na rachunek osób, które w chwili zawierania umowy miały przekroczony 70. rok życia i udają się do USA, Kanady lub Australii.

?

Format daty urodzenia: 1990-01-01

?

Umowa ubezpieczenia nie może zostać zawarta na rachunek osób, które w chwili zawierania umowy miały przekroczony 70. rok życia i udają się do USA, Kanady lub Australii.

?

Format daty urodzenia: 1990-01-01

?

Umowa ubezpieczenia nie może zostać zawarta na rachunek osób, które w chwili zawierania umowy miały przekroczony 70. rok życia i udają się do USA, Kanady lub Australii.

5Ubezpieczający

Jan Kowalski ur. 1980-07-21

ul. Gdańska 12/32, 80-180 Gdańsk
tel: 600123456, email: jan@poczta.pl

6Ubezpieczeni

Jan Kowalski ur. 1980-07-21

Jan Kowalski ur. 1980-07-21

Jan Kowalski ur. 1980-07-21

Jan Kowalski ur. 1980-07-21

Jan Kowalski ur. 1980-07-21

Jan Kowalski ur. 1980-07-21

Jan Kowalski ur. 1980-07-21

Jan Kowalski ur. 1980-07-21

Jan Kowalski ur. 1980-07-21

7Zgody

Od 25 maja 2018 roku stosowane są przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Abyśmy mogli informować Cię o specjalnych ofertach z zakresu ubezpieczeń: mieszkaniowych, zdrowotnych, komunikacyjnych, na życie, potrzebujemy Twoich zgód. Wyrażenie każdej z nich jest dobrowolne. Możesz w dowolnej chwili cofnąć każdą zgodę. Cofnięcie zgody nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Więcej informacji tutaj.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Zgody na formę komunikacji

8Informacje o reklamacjach

W związku z wejściem w życie Ustawy z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń oraz zmiany Ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym, od 1 października 2018 r. ulegają zmianie zasady składania i rozpatrywania reklamacji na usługi świadczone przez podmioty rynku finansowego. Zasady składania i rozpatrywania reklamacji znajdują się na stronie www.axa.pl/reklamacje.

9Ważne informacje

Po naciśnięciu przycisku „Wykup polisę” wejdziesz na stronę www.dotpay.pl w celu dokonania płatności. Dokonując płatności wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Dotpay SA swoich danych osobowych w celu prawidłowego wykonania niniejszej transakcji (zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997)

Uwaga! Ponowna edycja danych wniosku nie będzie możliwa.

Po opłaceniu składki otrzymasz e-mail z polisą oraz ogólnymi warunkami ubezpieczenia w pliku PDF. Polisy nie musisz podpisywać ani odsyłać. Umowę ubezpieczenia uznamy za zawartą w chwili zapłaty składki. W przypadku braku płatności otrzymasz email z informacją, że umowa ubezpieczenia nie została zawarta.Informujemy, że polisa jest fakturą zgodnie z par.17 pkt.3. rozporządzenia Ministra Finasów z dnia 28 listopada 2008 r w sprawie zwrotu podatków niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania, oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatków od towarów i usług. W danych ubezpieczającego należy podać niezbędne dane płatnika.

Pamiętaj! Aby skorzystać z pomocy AXA musisz posiadać numer polisy. Wpisz go sobie do komórki lub noś w portfelu.

Życzymy bezpiecznej podróży!

!Płatność

Twój wybór

Wariant: Multitravel Basic

Okres ubezpieczenia:

-

Ilość dni:

-

Liczba osób objętych ubezpieczeniem:

-

Strefa:

-

Twoja składka:- PLN

Do góry