Wsparcie finansowe

Stwórz rentę dla swoich dzieci lub bliskich Ci osób, aby zapewnić im wsparcie finansowe, gdy Cię zabraknie.

Wsparcie finansowe w postaci renty

Renta jest comiesięcznym, regularnym wsparciem finansowym wypłacanym Twojemu dziecku, dzieciom lub osobie bliskiej po Twojej śmierci. Renta gwarantuje stałość wypłacanych środków finansowych dla wybranych osób przez okres, jaki wskażesz w trakcie zawierania umowy.

Możesz ustanowić rentę na wypadek następujących zdarzeń: :

  • Twojej śmierci w wypadku komunikacyjnym
  • Twojej śmierci w następstwie nieszczęśliwego wypadku
  • Twojej śmierci

Renta dla dziecka lub bliskich

Kup rentę

Bezpieczna przyszłość dzieci i bliskich

Dalej

Jan Bezpieczny Pośrednik