Ubezpieczenie na Życie - Rodzina

Zaznacz Twój przedział wiekowy:

lub podaj datę urodzenia:

Ubezpieczenie na życie | Rodzina

Wariant 1
- PLN
-PLN
miesięcznie Kupuję
Wariant 2
- PLN
-PLN
miesięcznie Kupuję
Wariant 3
- PLN
-PLN
miesięcznie Kupuję
Życie
Suma świadczenia
Utrata życia ubezpieczonego partnera ubezpieczonego rodziców ubezpieczonego i partnera ?

10 000 PLN 5 000 PLN 1 000 PLN

40 000 PLN 8 000 PLN 1 500 PLN

60 000 PLN 10 000 PLN 2 000 PLN

Przedmiotem ubezpieczenia jest życie ubezpieczonego, partnera ubezpieczonego, rodziców ubezpieczonego i partnera. Zakres ubezpieczenia obejmuje utratę życia, która wystąpiła w okresie udzielania ochrony ubezpieczeniowej.

Utrata życia w następstwie nieszczęśliwego wypadku ubezpieczonego partnera ubezpieczonego ?

30 000 PLN 10 000 PLN

80 000 PLN 16 000 PLN

120 000 PLN 20 000 PLN

Przedmiotem ubezpieczenia jest życie ubezpieczonego, partnera ubezpieczonego. Zakres ubezpieczenia obejmuje utratę życia w następstwie Nieszczęśliwego wypadku.

Za Nieszczęśliwy wypadek uznaje się zdarzenie przypadkowe, nagłe i gwałtowne, wywołane przyczyną zewnętrzną, niezależne od woli i stanu zdrowia Klienta, Partnera, które miało miejsce w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej, przy czym za Nieszczęśliwy wypadek nie uważa się Przeciążenia, udaru mózgu, zawału serca i innych chorób, nawet występujących nagle.

Utrata życia w wypadku komunikacyjnym ubezpieczonego partnera ubezpieczonego ?

70 000 PLN 20 000 PLN

160 000 PLN 32 000 PLN

240 000 PLN 40 000 PLN

Przedmiotem ubezpieczenia jest życie ubezpieczeonego, partnera ubezpieczonego. Zakres ubezpieczenia obejmuje utratę życia w Wypadku komunikacyjnym.

Za wypadek komunikacyjny uznaje się Nieszczęśliwy wypadek w ruchu lądowym, powietrznym lub wodnym, któremu uległ Klient albo odpowiednio Partner jako:
- kierowca bądź pasażer quada wyłącznie na drodze publicznej lub jako kierowca bądź pasażer: samochodu, motocykla, motoroweru, skutera, autobusu, pojazdu szynowego, rowerzysta lub pieszy w rozumieniu prawa o ruchu drogowym;
- pasażer statku morskiego, promu morskiego lub pasażerskiego statku powietrznego.

Zdrowie
Suma ubezpieczenia
Pakiet zdrowie poważne zachorowanie ubezpieczonego poważne zachorowanie partnera ubezpieczonego operacje chirurgiczne ubezpieczonego operacje chirurgiczne partnera ubezpieczonego ?

5 000 PLN
-
5 000 PLN
-

8 000 PLN
2 000 PLN
8 000 PLN
2 000 PLN

10 000 PLN
2 000 PLN
10 000 PLN
2 000 PLN

Przedmiotem ubezpieczenia jest zdrowie ubezpieczonego, partnera ubezpieczonego. Zakres ubezpieczenia obejmuje Poważne operacje oraz wystąpienie określonych w tabeli nr 1 Poważnych zachorowań, zgodnych z definicjami określonymi w § 3 OWUD.

Pobyt w szpitalu w wyniku choroby i NNW (płatne od pierwszego dnia pobytu) ubezpieczonego partnera ubezpieczonego ?

50 PLN / dzień
20 PLN / dzień

100 PLN / dzień
40 PLN / dzień

150 PLN / dzień
50 PLN / dzień

Przedmiotem ubezpieczenia jest zdrowie ubezpieczonego, partnera ubezpieczonego. Zakres ubezpieczenia obejmuje Pobyt w szpitalu, który rozpoczął się w okresie udzielania ochrony ubezpieczeniowej w wyniku Choroby lub Nieszczęśliwego wypadku, które wystąpiły w okresie udzielania ochrony ubezpieczeniowej.

Uszczerbek na Zdrowiu w wyniku nieszczęśliwego wypadku ubezpieczonego100% SU 1% SU partnera ubezpieczonego100% SU 1% SU ?


20 000 PLN
200 PLN

10 000 PLN
100 PLN


30 000 PLN
300 PLN

15 000 PLN
150 PLN


40 000 PLN
400 PLN

20 000 PLN
200 PLN

Przedmiotem ubezpieczenia jest zdrowie ubezpieczonego, partnera ubezpieczonego. Zakres ubezpieczenia obejmuje Uszczerbek na zdrowiu.

Za Uszczerbek na zdrowiu uznaje się powstały wskutek Nieszczęśliwego wypadku uszczerbek lub uszkodzenie danego organu, narządu albo układu. Definicja obejmuje 397 przypadków umieszczonych w Tabeli uszczerbków na zdrowiu stanowiącej załącznik nr 1 do OWUD.

Dziecko
Urodzenie dziecka i adoptowanie dziecka ?
1 000 PLN
1 500 PLN
2 000 PLN

Przedmiotem ubezpieczenia jest życie Dziecka. Zakres ubezpieczenia obejmuje urodzenie Dziecka oraz Adopcję Dziecka.

Ubezpieczenie na życie w Bezpieczny.pl

  • Oferta dotyczy osób w wieku 18 - 60 lat.
  • Po ukończeniu 70 roku życia zaoferujemy Ci warunki dożywotniej ochrony ubezpieczeniowej.
  • Po zakupie on-line Twoja polisa wraz z załacznikami zostaje automatycznie przesłana na Twój adres e-mail wskazany w formularzu.
  • Nikt nie narzuca Ci ubezpieczenia - sam wybierasz zakres ochrony ubezpieczeniowej.
  • Całodobowy dostęp do warunków ubezpieczenia i likwidacji szkody na portalu bezpieczny.pl/szkoda.
  • Uproszczony sposób zgłaszania roszczeń na podstawie skanów/kopii/zdjęć bezpośrednio na portalu bezpieczny.pl
  • Do każdej umowy zawartej w systemie on-line na stronie bezpieczny.pl wyznaczamy dla Ciebie lokalnego Pośrednika.

Ze mną kupujesz taniej

Mój kod rabatowy 20248 daje Ci min. 10% zniżki na zakup ubezpieczeń na naszej platformie.

Więcej o moich rabatach

Zdalna pomoc online

Zdalnie dopasuję ubezpieczenie, wypełnię formularz umowy zgodnie z Twoimi potrzebami.

Nie udało się zamówić rozmowy, spróbuj ponownie.
Jan Bezpieczny Pośrednik