58 718 92 53
Pn-Pt 8:00-17:00

W celu poprawnego korzystania z serwisu bezpieczny.pl zalecamy używanie nowszych wersji przeglądarek.

* Aktualnie widoczne są ceny z rabatem. bez rabatu. 10% zniżki przy zakupie on-line z użyciem kodu rabatowego Opiekuna.

NNW Student, Słuchacz

51 45.9

składka roczna

70 63

składka roczna

86 77.4

składka roczna

103 92.7

składka roczna

154 138.6

składka roczna

Wysokość świadczenia wyrażona w złotówkach

Śmierć w wyniku wypadku komunikacyjnego

?

27 000

41 000

50 000

60 000

76 000

Śmierć w wyniku nieszczęśliwego wypadku, wyniku zawału serca lub udaru mózgu

?

25 000

36 000

40 000

50 000

75 000

Uszczerbek na zdrowiu lub uszkodzenie ciała w NNW Rozwiń szczegóły Zamknij szczegóły
W tym m.in.:
rany skóry
oparzenia, odmrożenia
złamania, zwichnięcia, skręcenia
wstrząśnienie mózgu
uszkodzenia narządu słuchu i wzroku
utrata zębów stałych.

?

1%-240

1%-340

1%-420

1%-500

1%-750

Pobyt Ubezpieczonego w szpitalu w NNW - maksymalnie do 180 dni, płatne od pierwszego dnia pobytu

?

30/dzień
SU 5400

40/dzień
SU 7200

45/dzień
SU 8100

50/dzień
SU 9000

60/dzień
SU 10800

Zwrot kosztów nabycia lub naprawy środków pomocniczych NNW

?

2 500

3 000

4 000

5 000

6 000

Zwrot kosztów leczenia i rehabilitacji w NNW

?

2 500

3 000

4 000

5 000

6 000

Wystąpienie poważnego zachorowania u Ubezpieczonego

?

1 000

1 000

1 000

1 000

1 000

Śmierć rodzica lub opiekuna prawnego w NNW

?

1 500

1 500

1 500

1 500

1 500

NNW student, słuchacz

51 45.9

składka roczna

70 63

składka roczna

86 77.4

składka roczna

103 92.7

składka roczna

154 138.6

składka roczna

Rodzaj świadczenia

Wysokość świadczenia wyrażona w złotówkach

Śmierć w wyniku wypadku komunikacyjnego

?

27 000

41 000

50 000

60 000

76 000

Śmierć w wyniku nieszczęśliwego wypadku,
wyniku zawału serca lub udaru mózgu

?

25 000

36 000

40 000

50 000

75 000

Uszczerbek na zdrowiu lub uszkodzenie ciała w NNW więcej + mniej -

1% - 240

1% - 340

1% - 420

1% - 500

1% - 750

W tym m.in.:
 • rany skóry
 • oparzenia, odmrożenia
 • złamania, zwichnięcia, skręcenia
 • wstrząśnienie mózgu
 • uszkodzenia narządu słuchu i wzroku
 • utrata zębów stałych.

?

Pobyt Ubezpieczonego w szpitalu w NNW
(maksymalnie do 180 dni, płatne od pierwszego dnia pobytu)

?

30 / dzień
SU 5 400

40 / dzień
SU 7 200

45 / dzień
SU 8 100

50 / dzień
SU 9 000

60 / dzień
SU 10 800

Zwrot kosztów nabycia lub naprawy środków
pomocniczych NNW

?

2 500

3 000

4 000

5 000

6 000

Zwrot kosztów leczenia i rehabilitacji w NNW

?

2 500

3 000

4 000

5 000

6 000

Wystąpienie poważnego zachorowania u Ubezpieczonego

?

1 000

1 000

1 000

1 000

1 000

Śmierć rodzica lub opiekuna prawnego w NNW

?

1 500

1 500

1 500

1 500

1 500

Ubezpieczenie OC - oferta dostępna jako opcja dodatkowa do oferty NNW Studenta

Ubezpieczenie OC

7 6.3

składka roczna

12 10.8

składka roczna

18 16.2

składka roczna

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej: Odpowiedzialność deliktowa studenta z tytułu szkód wyrządzonych w związku z czynnościami życia prywatnego, oraz nauką na uczelni lub odbywaniem praktyk

5 000

10 000

25 000

Ubezpieczenie
OC

7 6.3

składka roczna

12 10.8

składka roczna

18 16.2

składka roczna

Rodzaj świadczenia

Wysokość świadczenia wyrażona w złotówkach

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej: Odpowiedzialność deliktowa studenta z tytułu szkód wyrządzonych w związku z czynnościami życia prywatnego, oraz nauką na uczelni lub odbywaniem praktyk

5 000

10 000

25 000

 • Dziwisz się, że tak tanio? Kupując nasz pakiet, jesteś niezależny i płacisz "tylko za ubezpieczenie".
 • Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje następstwa nieszczęśliwych wypadków mających miejsce 24h/dobę na całym świecie.
 • Ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się od godziny 00:00 dnia następnego po zakupie on-line i opłaceniu składki.
 • Po zakupie on-line Twoja polisa wraz z załacznikami zostaje automatycznie przesłana na Twój adres e-mail wskazany w formularzu.
 • 10% zniżki przy zakupie on-line z użyciem kodu rabatowego Opiekuna.
 • Nikt nie narzuca Ci ubezpieczenia - sam wybierasz zakres ochrony ubezpieczeniowej.
 • Całodobowy dostęp do warunków umowy i likwidacji szkody w strefie Klienta on-line na portalu bezpieczny.pl.
 • Uproszczony sposób zgłaszania roszczeń na podstawie skanów/kopii/zdjęć bezpośrednio na portalu bezpieczny.pl.
 • Uczelnia nie jest Ubezpieczającym, wówczas nie musisz przychodzić do Dziekanatu po warunki umowy, nr polisy oraz tzw. zaświadczenie o objęciu Ciebie ubezpieczeniem, niezbędnym do likwidacji roszczenia.
 • Do każdej umowy zawartej w systemie on-line na stronie bezpieczny.pl wyznaczamy dla Ciebie osobistego Opiekuna.
NOTA PRAWNA

Agentem upoważnionym, na podstawie udzielonego pełnomocnictwa przez AXA Ubezpieczenia TUiR S.A., do oferowania niniejszego produktu ubezpieczeniowego jest Bezpieczny.pl Sp. z o.o. Bezpieczny.pl Sp. z o.o. jest również uprawniony do zawierania umów ubezpieczenia i ich obsługi, a także przyjmowania zgłoszeń roszczeń.

W razie jakichkolwiek pytań - zapraszamy do kontaktu
Do góry