W celu poprawnego korzystania z serwisu bezpieczny.pl zalecamy używanie nowszych wersji przeglądarek.

Pakiet NNWstudent słuchacz

33

składka roczna

45

składka roczna

55

składka roczna

66

składka roczna

99

składka roczna

Rodzaj świadczenia

Wysokość świadczenia wyrażona w złotówkach

Śmierć w wyniku wypadku komunikacyjnego

27 000

41 000

50 000

60 000

76 000

Śmierć w wyniku nieszczęśliwego wypadku,
wyniku zawału serca lub udaru mózgu

24 000

34 000

42 000

50 000

75 000

Uszczerbek na zdrowiu lub uszkodzenie ciała w NNW więcej + mniej -

1% - 240

1% - 340

1% - 420

1% - 500

1% - 750

W tym m.in.:
 • rany skóry
 • oparzenia, odmrożenia
 • złamania, zwichnięcia
 • wstrząśnienie mózgu
 • uszkodzenia narządu słuchu i wzroku
 • utrata zębów stałych.

Pobyt Ubezpieczonego w szpitalu w NNW
(maksymalnie do 180 dni, płatne od pierwszego dnia pobytu)

30 / dzień
SU 5 400

40 / dzień
SU 7 200

45 / dzień
SU 8 100

50 / dzień
SU 9 000

60 / dzień
SU 10 800

Zwrot kosztów nabycia lub naprawy protez i środków
pomocniczych NNW

2 500

3 000

4 000

5 000

6 000

Zwrot kosztów leczenia i rehabilitacji w NNW

2 500

3 000

4 000

5 000

6 000

Wystąpienie poważnego zachorowania u Ubezpieczonego

1 000

1 000

1 000

1 000

1 000

Śmierć rodzica lub opiekuna prawnego w NNW

1 500

1 500

1 500

1 500

1 500

Ubezpieczenie OC - oferta dostępna jako opcja dodatkowa do oferty NNW Studenta
Aby zobaczyć szczegóły przesuń tabelkę

Ubezpieczenie OC dodatek do NNW Studenta

6

składka roczna

11

składka roczna

16

składka roczna

Rodzaj świadczenia

Suma Gwarancyjna wyrażona w złotówkach

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej: Odpowiedzialność deliktowa studenta z tytułu szkód wyrządzonych w związku z czynnościami życia prywatnego, oraz nauką na uczelni lub odbywaniem praktyk

5 000

10 000

25 000

 • Dziwisz się, że tak tanio? Kupując nasz pakiet, jesteś niezależny i płacisz "tylko za ubezpieczenie".
 • Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje następstwa nieszczęśliwych wypadków mających miejsce 24h/dobę na całym świecie.
 • Ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się od godziny 00:00 dnia następnego po zakupie on-line i opłaceniu składki.
 • Po zakupie on-line Twoja polisa wraz z załacznikami zostaje automatycznie przesłana na Twój adres e-mail wskazany w formularzu.
 • 10% zniżki przy zakupie on-line z użyciem kodu rabatowego Opiekuna.
 • Nikt nie narzuca Ci ubezpieczenia - sam wybierasz zakres ochrony ubezpieczeniowej.
 • Całodobowy dostęp do warunków ubezpieczenia i likwidacji szkody w strefie Klienta on-line na portalu bezpieczny.pl.
 • Uproszczony sposób zgłaszania roszczeń na podstawie skanów/kopii/zdjęć bezpośrednio na portalu bezpieczny.pl.
 • Ubezpieczającym jest Student.
 • Do każdej ubezpieczenia zawartej w systemie on-line na stronie bezpieczny.pl wyznaczamy dla Ciebie osobistego Opiekuna.
NOTA PRAWNA

Agentem upoważnionym, na podstawie udzielonego pełnomocnictwa przez AXA TUiR S.A., do oferowania niniejszego produktu ubezpieczeniowego jest Bezpieczny.pl Sp. z o.o.
Bezpieczny.pl Sp. z o.o. jest również uprawniony do zawierania umów ubezpieczenia i ich obsługi, a także przyjmowania zgłoszeń roszczeń.

W razie jakichkolwiek pytań - zapraszamy do kontaktu
Do góry