Ubezpieczenie na Życie - Ja

Wybierz wariant ochrony ubezpieczeniowej, dopasowany do Twoich potrzeb

Ubezpieczenie na życieubezpieczenie na życie PLN 59miesięcznie PLN 128miesięcznie PLN 220miesięcznie PLN 296miesięcznie
Utrata życia ubezpieczonego rodziców ubezpieczonego ?
20 000 PLN
-

50 000 PLN
1 000 PLN

100 000 PLN
2 000 PLN

100 000 PLN
-

Przedmiotem ubezpieczenia jest życie Klienta oraz jego rodziców. Zakres ubezpieczenia obejmuje utratę życia Klienta oraz jego rodziców, która wystąpiła w okresie udzielania ochrony ubezpieczeniowej.

Utrata życia w następstwie nieszczęśliwego wypadku ? 40 000 PLN 100 000 PLN 200 000 PLN 200 000 PLN

Przedmiotem ubezpieczenia jest życie Klienta. Zakres ubezpieczenia obejmuje utratę życia Klienta w następstwie Nieszczęśliwego wypadku.

Za Nieszczęśliwy wypadek uznaje się zdarzenie przypadkowe, nagłe i gwałtowne, wywołane przyczyną zewnętrzną, niezależne od woli i stanu zdrowia Klienta albo odpowiednio: Partnera, Rodzica, Teścia które miało miejsce w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej, przy czym za Nieszczęśliwy wypadek nie uważa się Przeciążenia, udaru mózgu, zawału serca i innych chorób, nawet występujących nagle.

Utrata życia w wypadku komunikacyjnym ? 90 000 PLN 200 000 PLN 400 000 PLN 400 000 PLN

Przedmiotem ubezpieczenia jest życie Klienta. Zakres ubezpieczenia obejmuje utratę życia Klienta w Wypadku komunikacyjnym.

Za wypadek komunikacyjny uznaje się Nieszczęśliwy wypadek w ruchu lądowym, powietrznym lub wodnym, któremu uległ Klient albo odpowiednio Partner jako:
- kierowca bądź pasażer quada wyłącznie na drodze publicznej lub jako kierowca bądź pasażer: samochodu, motoroweru, skutera, autobusu, pojazdu szynowego, rowerzysta lub pieszy w rozumieniu prawa o ruchu drogowym;
- pasażer statku morskiego, promu morskiego lub pasażerskiego statku powietrznego.

Pakiet zdrowie poważne zachorowanie operacje chirurgiczne ?
5 000 PLN
5 000 PLN

10 000 PLN
10 000 PLN

15 000 PLN
15 000 PLN

25 000 PLN
25 000 PLN

Przedmiotem ubezpieczenia jest zdrowie Klienta. Zakres ubezpieczenia obejmuje Poważne operacje Klienta oraz wystąpienie u Klienta określonych w tabeli nr 1 Poważnych zachorowań, zgodnych z definicjami określonymi w § 3 OWUD.

Pobyt w szpitalu w wyniku choroby i NNW (płatne od pierwszego dnia pobytu) ? 50 PLN / dzień 100 PLN / dzień 200 PLN / dzień 300 PLN / dzień

Przedmiotem ubezpieczenia jest zdrowie Klienta. Zakres ubezpieczenia obejmuje Pobyt Klienta w szpitalu, który rozpoczął się w okresie udzielania ochrony ubezpieczeniowej w wyniku Choroby lub Nieszczęśliwego wypadku, które wystąpiły u Klienta w okresie udzielania ochrony ubezpieczeniowej.

Uszczerbek na Zdrowiu w wyniku nieszczęśliwego wypadku 100% SU 1% SU ?
20 000 PLN
200 PLN

30 000 PLN
300 PLN

50 000 PLN
500 PLN

100 000 PLN
1000 PLN

Przedmiotem ubezpieczenia jest zdrowie Klienta. Zakres ubezpieczenia obejmuje Uszczerbek na zdrowiu Klienta.

Za Uszczerbek na zdrowiu uznaje się powstały wskutek Nieszczęśliwego wypadku uszczerbek lub uszkodzenie danego organu, narządu albo układu. Definicja obejmuje 397 przypadków umieszczonych w Tabeli uszczerbków na zdrowiu stanowiącej załącznik nr 1 do OWUD.

Kup online w kilka minut Kup online
z rabatem -10%
PLN59/ m-c PLN128/ m-c PLN220/ m-c PLN296/ m-c
Utrata życia
?

Przedmiotem ubezpieczenia jest życie Klienta oraz jego rodziców. Zakres ubezpieczenia obejmuje utratę życia Klienta oraz jego rodziców, która wystąpiła w okresie udzielania ochrony ubezpieczeniowej.

ubezpieczonego
20 000 PLN 50 000 PLN 100 000 PLN 100 000 PLN
rodziców ubezpieczonego
- 1 000 PLN 2 000 PLN -
Utrata życia w następstwie nieszczęśliwego wypadku
?

Przedmiotem ubezpieczenia jest życie Klienta. Zakres ubezpieczenia obejmuje utratę życia Klienta w następstwie Nieszczęśliwego wypadku.

Za Nieszczęśliwy wypadek uznaje się zdarzenie przypadkowe, nagłe i gwałtowne, wywołane przyczyną zewnętrzną, niezależne od woli i stanu zdrowia Klienta albo odpowiednio: Partnera, Rodzica, Teścia które miało miejsce w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej, przy czym za Nieszczęśliwy wypadek nie uważa się Przeciążenia, udaru mózgu, zawału serca i innych chorób, nawet występujących nagle.

40 000 PLN 100 000 PLN 200 000 PLN 200 000 PLN
Utrata życia w wypadku komunikacyjnym
?

Przedmiotem ubezpieczenia jest życie Klienta. Zakres ubezpieczenia obejmuje utratę życia Klienta w Wypadku komunikacyjnym.

Za wypadek komunikacyjny uznaje się Nieszczęśliwy wypadek w ruchu lądowym, powietrznym lub wodnym, któremu uległ Klient albo odpowiednio Partner jako:
- kierowca bądź pasażer quada wyłącznie na drodze publicznej lub jako kierowca bądź pasażer: samochodu, motoroweru, skutera, autobusu, pojazdu szynowego, rowerzysta lub pieszy w rozumieniu prawa o ruchu drogowym;
- pasażer statku morskiego, promu morskiego lub pasażerskiego statku powietrznego.

90 000 PLN 200 000 PLN 400 000 PLN 400 000 PLN
Pakiet zdrowie
?

Przedmiotem ubezpieczenia jest zdrowie Klienta. Zakres ubezpieczenia obejmuje Poważne operacje Klienta oraz wystąpienie u Klienta określonych w tabeli nr 1 Poważnych zachorowań, zgodnych z definicjami określonymi w § 3 OWUD.

poważne zachorowanie
5 000 PLN 10 000 PLN 15 000 PLN 25 000 PLN
operacje chirurgiczne
5 000 PLN 10 000 PLN 15 000 PLN 25 000 PLN
Pobyt w szpitalu w wyniku choroby i NNW
(płatne od pierwszego dnia pobytu)
?

Przedmiotem ubezpieczenia jest zdrowie Klienta. Zakres ubezpieczenia obejmuje Pobyt Klienta w szpitalu, który rozpoczął się w okresie udzielania ochrony ubezpieczeniowej w wyniku Choroby lub Nieszczęśliwego wypadku, które wystąpiły u Klienta w okresie udzielania ochrony ubezpieczeniowej.

50 PLN
dzień
100 PLN
dzień
200 PLN
dzień
300 PLN
dzień
Uszczerbek na Zdrowiu w wyniku nieszczęśliwego wypadku
?

Przedmiotem ubezpieczenia jest zdrowie Klienta. Zakres ubezpieczenia obejmuje Uszczerbek na zdrowiu Klienta.

Za Uszczerbek na zdrowiu uznaje się powstały wskutek Nieszczęśliwego wypadku uszczerbek lub uszkodzenie danego organu, narządu albo układu. Definicja obejmuje 397 przypadków umieszczonych w Tabeli uszczerbków na zdrowiu stanowiącej załącznik nr 1 do OWUD.

20 000 PLN
(1%) 200 PLN
30 000 PLN
(1%) 300 PLN
50 000 PLN
(1%) 500 PLN
100 000 PLN
(1%) 1 000 PLN
Kup online
z rabatem -10%

Kupując powyższe ubezpieczenie uzyskujesz dodatkowe zniżki na zakup OC / AC pojazdu dla Klientów bezpieczny.pl

10%
Kod
lokalnego Pośrednika ? Zniżka 10%
przy zakupie on-line z użyciem kodu rabatowego lokalnego Pośrednika.

3%
Za zakup
dowolnego ubezpieczenia ? Zniżka 3%
Jeżeli w ciągu ostatniego roku kupiłeś dobrowolne ubezpieczenie na stronie bezpieczny.pl, w tym ubezpieczenia na życie.

50 PLN
Ubezpieczone dziecko
do 16 r. ż. online ? Zniżka 50 PLN
Jeżeli w ciągu ostatniego roku ubezpieczyłeś na stronie bezpieczny.pl dziecko do 16 roku życia włącznie.

OC/AC
Kup online
ubezpieczenie pojazdu OC/AC

Przykład: dla taryfy OC/AC w wysokości dodatkowa zniżka wyniesie: 121.50 PLN 180 PLN 310 PLN

  • Oferta dotyczy osób w wieku 18 - 60 lat.
  • Po ukończeniu 70 roku życia zaoferujemy Ci warunki dożywotniej ochrony ubezpieczeniowej.
  • Po zakupie on-line Twoja polisa wraz z załacznikami zostaje automatycznie przesłana na Twój adres e-mail wskazany w formularzu.
  • Nikt nie narzuca Ci ubezpieczenia - sam wybierasz zakres ochrony ubezpieczeniowej.
  • Całodobowy dostęp do warunków ubezpieczenia i likwidacji szkody na portalu bezpieczny.pl/szkoda.
  • Uproszczony sposób zgłaszania roszczeń na podstawie skanów/kopii/zdjęć bezpośrednio na portalu bezpieczny.pl
  • Do każdej umowy zawartej w systemie on-line na stronie bezpieczny.pl wyznaczamy dla Ciebie lokalnego Pośrednika.