Ubezpieczenie na Życie - Rodzina

Wariant dopasowany dla rodzin

78PLNmiesięcznie 153PLNmiesięcznie 200PLNmiesięcznie
Utrata życia
ubezpieczonego?
10 000 PLN 40 000 PLN 60 000 PLN
partnera ubezpieczonego 5 000 PLN 8 000 PLN 10 000 PLN
rodziców ubezpieczonego i partnera 1 000 PLN 1 500 PLN 2 000 PLN

Przedmiotem ubezpieczenia jest życie ubezpieczonego, partnera ubezpieczonego, rodziców ubezpieczonego i partnera. Zakres ubezpieczenia obejmuje utratę życia, która wystąpiła w okresie udzielania ochrony ubezpieczeniowej.

Utrata życia w następstwie nieszczęśliwego wypadku
ubezpieczonego?
30 000 PLN 80 000 PLN 120 000 PLN
partnera ubezpieczonego 10 000 PLN 16 000 PLN 20 000 PLN

Przedmiotem ubezpieczenia jest życie ubezpieczonego, partnera ubezpieczonego. Zakres ubezpieczenia obejmuje utratę życia w następstwie Nieszczęśliwego wypadku.

Za Nieszczęśliwy wypadek uznaje się zdarzenie przypadkowe, nagłe i gwałtowne, wywołane przyczyną zewnętrzną, niezależne od woli i stanu zdrowia Klienta, Partnera, które miało miejsce w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej, przy czym za Nieszczęśliwy wypadek nie uważa się Przeciążenia, udaru mózgu, zawału serca i innych chorób, nawet występujących nagle.

Utrata życia w wypadku komunikacyjnym
ubezpieczonego?
70 000 PLN 160 000 PLN 240 000 PLN
partnera ubezpieczonego 20 000 PLN 32 000 PLN 40 000 PLN

Przedmiotem ubezpieczenia jest życie ubezpieczeonego, partnera ubezpieczonego. Zakres ubezpieczenia obejmuje utratę życia w Wypadku komunikacyjnym.

Za wypadek komunikacyjny uznaje się Nieszczęśliwy wypadek w ruchu lądowym, powietrznym lub wodnym, któremu uległ Klient albo odpowiednio Partner jako:
- kierowca bądź pasażer quada wyłącznie na drodze publicznej lub jako kierowca bądź pasażer: samochodu, motoroweru, skutera, autobusu, pojazdu szynowego, rowerzysta lub pieszy w rozumieniu prawa o ruchu drogowym;
- pasażer statku morskiego, promu morskiego lub pasażerskiego statku powietrznego.

Pakiet zdrowie
poważne zachorowanie ubezpieczonego?
5 000 PLN 8 000 PLN 10 000 PLN
poważne zachorowanie partnera ubezpieczonego - 2 000 PLN 2 000 PLN
operacje chirurgiczne ubezpieczonego 5 000 PLN 8 000 PLN 10 000 PLN
operacje chirurgiczne partnera ubezpieczonego - 2 000 PLN 2 000 PLN

Przedmiotem ubezpieczenia jest zdrowie ubezpieczonego, partnera ubezpieczonego. Zakres ubezpieczenia obejmuje Poważne operacje oraz wystąpienie określonych w tabeli nr 1 Poważnych zachorowań, zgodnych z definicjami określonymi w § 3 OWUD.

Pobyt w szpitalu w wyniku choroby i NNW (płatne od pierwszego dnia pobytu)
ubezpieczonego?
50 PLN / dzień 100 PLN / dzień 150 PLN / dzień
partnera ubezpieczonego 20 PLN / dzień 40 PLN / dzień 50 PLN / dzień

Przedmiotem ubezpieczenia jest zdrowie ubezpieczonego, partnera ubezpieczonego. Zakres ubezpieczenia obejmuje Pobyt w szpitalu, który rozpoczął się w okresie udzielania ochrony ubezpieczeniowej w wyniku Choroby lub Nieszczęśliwego wypadku, które wystąpiły w okresie udzielania ochrony ubezpieczeniowej.

Uszczerbek na Zdrowiu w wyniku nieszczęśliwego wypadku

ubezpieczonego 100% SU?
20 000 PLN 30 000 PLN 40 000 PLN
1% SU 200 PLN 300 PLN 400 PLN
partnera ubezpieczonego
100% SU
10 000 PLN 15 000 PLN 20 000 PLN
1% SU 100 PLN 150 PLN 200 PLN

Przedmiotem ubezpieczenia jest zdrowie ubezpieczonego, partnera ubezpieczonego. Zakres ubezpieczenia obejmuje Uszczerbek na zdrowiu.

Za Uszczerbek na zdrowiu uznaje się powstały wskutek Nieszczęśliwego wypadku uszczerbek lub uszkodzenie danego organu, narządu albo układu. Definicja obejmuje 397 przypadków umieszczonych w Tabeli uszczerbków na zdrowiu stanowiącej załącznik nr 1 do OWUD.

Narodziny dziecka ? 1 000 PLN 1 500 PLN 2 000 PLN

Przedmiotem ubezpieczenia jest życie Dziecka. Zakres ubezpieczenia obejmuje urodzenie Dziecka oraz Adopcję Dziecka.

Kup teraz Kup teraz Kup teraz

Ubezpieczenie na życie w Bezpieczny.pl

  • Oferta dotyczy osób w wieku 18 - 60 lat.
  • Po ukończeniu 70 roku życia zaoferujemy Ci warunki dożywotniej ochrony ubezpieczeniowej.
  • Po zakupie on-line Twoja polisa wraz z załacznikami zostaje automatycznie przesłana na Twój adres e-mail wskazany w formularzu.
  • Nikt nie narzuca Ci ubezpieczenia - sam wybierasz zakres ochrony ubezpieczeniowej.
  • Całodobowy dostęp do warunków ubezpieczenia i likwidacji szkody na portalu bezpieczny.pl/szkoda.
  • Uproszczony sposób zgłaszania roszczeń na podstawie skanów/kopii/zdjęć bezpośrednio na portalu bezpieczny.pl
  • Do każdej umowy zawartej w systemie on-line na stronie bezpieczny.pl wyznaczamy dla Ciebie lokalnego Pośrednika.
Jan Bezpieczny Pośrednik

Cześć!

Potrzebujesz pomocy przy wyborze ubezpieczenia?

Nasza konsultantka Aneta jest teraz dostępna. Zadzwoń do niej na podany poniżej numer. +48 570971337