Ubezpieczenie na Życie - Rodzina

Wybierz wariant ochrony ubezpieczeniowej, dopasowany do Twoich potrzeb

Ubezpieczenie na życieubezpieczenie na życie PLN 78miesięcznie PLN 153miesięcznie PLN 200miesięcznie
Utrata życia ubezpieczonego partnera ubezpieczonego rodziców ubezpieczonego i partnera ?
10 000 PLN
5 000 PLN
1 000 PLN

40 000 PLN
8 000 PLN
1 500 PLN

60 000 PLN
10 000 PLN
2 000 PLN

Przedmiotem ubezpieczenia jest życie ubezpieczonego, partnera ubezpieczonego, rodziców ubezpieczonego i partnera. Zakres ubezpieczenia obejmuje utratę życia, która wystąpiła w okresie udzielania ochrony ubezpieczeniowej.

Utrata życia w następstwie nieszczęśliwego wypadku ubezpieczonego partnera ubezpieczonego ?
30 000 PLN
10 000 PLN

80 000 PLN
16 000 PLN

120 000 PLN
20 000 PLN

Przedmiotem ubezpieczenia jest życie ubezpieczonego, partnera ubezpieczonego. Zakres ubezpieczenia obejmuje utratę życia w następstwie Nieszczęśliwego wypadku.

Za Nieszczęśliwy wypadek uznaje się zdarzenie przypadkowe, nagłe i gwałtowne, wywołane przyczyną zewnętrzną, niezależne od woli i stanu zdrowia Klienta, Partnera, które miało miejsce w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej, przy czym za Nieszczęśliwy wypadek nie uważa się Przeciążenia, udaru mózgu, zawału serca i innych chorób, nawet występujących nagle.

Utrata życia w wypadku komunikacyjnym ubezpieczonego partnera ubezpieczonego ?
70 000 PLN
20 000 PLN

160 000 PLN
32 000 PLN

240 000 PLN
40 000 PLN

Przedmiotem ubezpieczenia jest życie ubezpieczeonego, partnera ubezpieczonego. Zakres ubezpieczenia obejmuje utratę życia w Wypadku komunikacyjnym.

Za wypadek komunikacyjny uznaje się Nieszczęśliwy wypadek w ruchu lądowym, powietrznym lub wodnym, któremu uległ Klient albo odpowiednio Partner jako:
- kierowca bądź pasażer quada wyłącznie na drodze publicznej lub jako kierowca bądź pasażer: samochodu, motoroweru, skutera, autobusu, pojazdu szynowego, rowerzysta lub pieszy w rozumieniu prawa o ruchu drogowym;
- pasażer statku morskiego, promu morskiego lub pasażerskiego statku powietrznego.

Pakiet zdrowie poważne zachorowanie ubezpieczonego poważne zachorowanie partnera ubezpieczonego operacje chirurgiczne ubezpieczonego operacje chirurgiczne partnera ubezpieczonego ?
5 000 PLN
-
5 000 PLN
-

8 000 PLN
2 000 PLN
8 000 PLN
2 000 PLN

10 000 PLN
2 000 PLN
10 000 PLN
2 000 PLN

Przedmiotem ubezpieczenia jest zdrowie ubezpieczonego, partnera ubezpieczonego. Zakres ubezpieczenia obejmuje Poważne operacje oraz wystąpienie określonych w tabeli nr 1 Poważnych zachorowań, zgodnych z definicjami określonymi w § 3 OWUD.

Pobyt w szpitalu w wyniku choroby i NNW
(płatne od pierwszego dnia pobytu) ubezpieczonego partnera ubezpieczonego
?


50 PLN / dzień
20 PLN / dzień


100 PLN / dzień
40 PLN / dzień


150 PLN / dzień
50 PLN / dzień

Przedmiotem ubezpieczenia jest zdrowie ubezpieczonego, partnera ubezpieczonego. Zakres ubezpieczenia obejmuje Pobyt w szpitalu, który rozpoczął się w okresie udzielania ochrony ubezpieczeniowej w wyniku Choroby lub Nieszczęśliwego wypadku, które wystąpiły w okresie udzielania ochrony ubezpieczeniowej.

Uszczerbek na Zdrowiu w wyniku nieszczęśliwego wypadku ubezpieczonego 100% SU 1% SU partnera ubezpieczonego 100% SU 1% SU ?
20 000 PLN
200 PLN

10 000 PLN
100 PLN

30 000 PLN
300 PLN

15 000 PLN
150 PLN

40 000 PLN
400 PLN

20 000 PLN
200 PLN

Przedmiotem ubezpieczenia jest zdrowie ubezpieczonego, partnera ubezpieczonego. Zakres ubezpieczenia obejmuje Uszczerbek na zdrowiu.

Za Uszczerbek na zdrowiu uznaje się powstały wskutek Nieszczęśliwego wypadku uszczerbek lub uszkodzenie danego organu, narządu albo układu. Definicja obejmuje 397 przypadków umieszczonych w Tabeli uszczerbków na zdrowiu stanowiącej załącznik nr 1 do OWUD.

Urodzenie dziecka i adoptowanie dziecka ? 1 000 PLN 1 500 PLN 2 000 PLN

Przedmiotem ubezpieczenia jest życie Dziecka. Zakres ubezpieczenia obejmuje urodzenie Dziecka oraz Adopcję Dziecka.

Kup online w kilka minut Kup online
z rabatem -10%
Kup online
z rabatem -10%
Kup online
z rabatem -10%
PLN 78miesięcznie PLN 153miesięcznie PLN 200miesięcznie
Utrata życia
?

Przedmiotem ubezpieczenia jest życie ubezpieczonego, partnera ubezpieczonego, rodziców ubezpieczonego i partnera. Zakres ubezpieczenia obejmuje utratę życia, która wystąpiła w okresie udzielania ochrony ubezpieczeniowej.

ubezpieczonego
10 000 PLN 40 000 PLN 60 000 PLN
partnera ubezpieczonego
5 000 PLN 8 000 PLN 10 000 PLN
rodziców ubezpieczonego
1 000 PLN 1 500 PLN 2 000 PLN
Utrata życia w następstwie nieszczęśliwego wypadku
?

Przedmiotem ubezpieczenia jest życie ubezpieczonego, partnera ubezpieczonego. Zakres ubezpieczenia obejmuje utratę życia w następstwie Nieszczęśliwego wypadku.

Za Nieszczęśliwy wypadek uznaje się zdarzenie przypadkowe, nagłe i gwałtowne, wywołane przyczyną zewnętrzną, niezależne od woli i stanu zdrowia Klienta, Partnera, które miało miejsce w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej, przy czym za Nieszczęśliwy wypadek nie uważa się Przeciążenia, udaru mózgu, zawału serca i innych chorób, nawet występujących nagle.

ubezpieczonego
30 000 PLN 80 000 PLN 120 000 PLN
partnera ubezpieczonego
10 000 PLN 16 000 PLN 20 000 PLN
Utrata życia w wypadku komunikacyjnym
?

Przedmiotem ubezpieczenia jest życie ubezpieczeonego, partnera ubezpieczonego. Zakres ubezpieczenia obejmuje utratę życia w Wypadku komunikacyjnym.

Za wypadek komunikacyjny uznaje się Nieszczęśliwy wypadek w ruchu lądowym, powietrznym lub wodnym, któremu uległ Klient albo odpowiednio Partner jako:
- kierowca bądź pasażer quada wyłącznie na drodze publicznej lub jako kierowca bądź pasażer: samochodu, motoroweru, skutera, autobusu, pojazdu szynowego, rowerzysta lub pieszy w rozumieniu prawa o ruchu drogowym;
- pasażer statku morskiego, promu morskiego lub pasażerskiego statku powietrznego.

ubezpieczonego
70 000 PLN 160 000 PLN 240 000 PLN
partnera ubezpieczonego
20 000 PLN 32 000 PLN 40 000 PLN
Pakiet zdrowie
?

Przedmiotem ubezpieczenia jest zdrowie ubezpieczonego, partnera ubezpieczonego. Zakres ubezpieczenia obejmuje Poważne operacje oraz wystąpienie określonych w tabeli nr 1 Poważnych zachorowań, zgodnych z definicjami określonymi w § 3 OWUD.

poważne zachorowanie ubezpieczonego
5 000 PLN 8 000 PLN 10 000 PLN
poważne zachorowanie partnera ubezpieczonego
- 2 000 PLN 2 000 PLN
operacje chirurgiczne ubezpieczonego
5 000 PLN 8 000 PLN 10 000 PLN
operacje chirurgiczne partnera ubezpieczonego
- 2 000 PLN 2 000 PLN
Pobyt w szpitalu w wyniku choroby i NNW
(płatne od pierwszego dnia pobytu)
?

Przedmiotem ubezpieczenia jest zdrowie ubezpieczonego, partnera ubezpieczonego. Zakres ubezpieczenia obejmuje Pobyt w szpitalu, który rozpoczął się w okresie udzielania ochrony ubezpieczeniowej w wyniku Choroby lub Nieszczęśliwego wypadku, które wystąpiły w okresie udzielania ochrony ubezpieczeniowej.

ubezpieczonego
50 PLN
dzień
100 PLN
dzień
150 PLN
dzień
partnera ubezpieczonego
20 PLN
dzień
40 PLN
dzień
50 PLN
dzień
Uszczerbek na Zdrowiu w wyniku nieszczęśliwego wypadku
?

Przedmiotem ubezpieczenia jest zdrowie ubezpieczonego, partnera ubezpieczonego. Zakres ubezpieczenia obejmuje Uszczerbek na zdrowiu.

Za Uszczerbek na zdrowiu uznaje się powstały wskutek Nieszczęśliwego wypadku uszczerbek lub uszkodzenie danego organu, narządu albo układu. Definicja obejmuje 397 przypadków umieszczonych w Tabeli uszczerbków na zdrowiu stanowiącej załącznik nr 1 do OWUD.

ubezpieczonego
20 000 PLN
(1%) 200 PLN
30 000 PLN
(1%) 300 PLN
40 000 PLN
(1%) 400 PLN
partnera ubezpieczonego
10 000 PLN
(1%) 100 PLN
15 000 PLN
(1%) 150 PLN
20 000 PLN
(1%) 200 PLN
Urodzenie dziecka i adoptowanie dziecka
?

Przedmiotem ubezpieczenia jest życie Dziecka. Zakres ubezpieczenia obejmuje urodzenie Dziecka oraz Przysposobienie Dziecka. Za Przysposobienie Dziecka uznaje się powstanie takiego stosunku pomiędzy przysposabiającym a przysposobionym, jak między rodzicami a dziećmi (tj. przysposobienie pełne nierozwiązywalne/całkowite potwierdzone aktem urodzenia dziecka, w którym przysposabiający wymieniony jest jako rodzic dziecka).

1 000 PLN 1 500 PLN 2 000 PLN
Kup online
z rabatem -10%

Kupując powyższe ubezpieczenie uzyskujesz dodatkowe zniżki na zakup OC / AC pojazdu dla Klientów bezpieczny.pl

10%
Kod
lokalnego Pośrednika ? Zniżka 10%
przy zakupie on-line z użyciem kodu rabatowego lokalnego Pośrednika.

3%
Za zakup
dowolnego ubezpieczenia ? Zniżka 3%
Jeżeli w ciągu ostatniego roku kupiłeś dobrowolne ubezpieczenie na stronie bezpieczny.pl, w tym ubezpieczenia na życie.

50 PLN
Ubezpieczone dziecko
do 16 r. ż. online ? Zniżka 50 PLN
Jeżeli w ciągu ostatniego roku ubezpieczyłeś na stronie bezpieczny.pl dziecko do 16 roku życia włącznie.

OC/AC
Kup online
ubezpieczenie pojazdu OC/AC

Przykład: dla taryfy OC/AC w wysokości dodatkowa zniżka wyniesie: 121.50 PLN 180 PLN 310 PLN

  • Oferta dotyczy osób w wieku 18 - 60 lat.
  • Po ukończeniu 70 roku życia zaoferujemy Ci warunki dożywotniej ochrony ubezpieczeniowej.
  • Po zakupie on-line Twoja polisa wraz z załacznikami zostaje automatycznie przesłana na Twój adres e-mail wskazany w formularzu.
  • Nikt nie narzuca Ci ubezpieczenia - sam wybierasz zakres ochrony ubezpieczeniowej.
  • Całodobowy dostęp do warunków ubezpieczenia i likwidacji szkody na portalu bezpieczny.pl/szkoda.
  • Uproszczony sposób zgłaszania roszczeń na podstawie skanów/kopii/zdjęć bezpośrednio na portalu bezpieczny.pl
  • Do każdej umowy zawartej w systemie on-line na stronie bezpieczny.pl wyznaczamy dla Ciebie lokalnego Pośrednika.