Kontynuacja

Informacja o kontynuacji ubezpieczenia

Bezpieczny.pl informuje, że zawierając umowę ubezpieczenia - w trybie kontynuacji - zachowasz ciągłość ochrony ubezpieczeniowej. Ubezpieczycielem w ramach nowej polisy jest Generali TU S.A.

Jan Bezpieczny Pośrednik