Wsparcie COVID-19 w ubezpieczeniach

COVID-19

Ubezpieczenia NNW

  • COVID-19 (koronawirus) płatne od 2-go dnia pobytu w szpitalu
  • COVID-19 (pobyt na OIOM) dodatkowe świadczenie
Sprawdź ubezpieczenia NNW

COVID-19

Ubezpieczenie na życie i zdrowie

  • Dla umów zawartych do 30 kwietnia 2022 roku, Generali znosi karencję z tytułu pobytu w szpitalu z powodu leczenia Covid-19
  • Ochrona od pierwszego dnia pobytu w szpitalu z powodu COVID-19
Sprawdź ubezpieczenia na życie

COVID-19

Ubezpieczenia podróżne

  • Pokrycie kosztów leczenia i usług assistance za granicą, w przypadku zachorowania na Covid-19, do sumy wskazanej na umowie ubezpieczenia.
  • W przypadku gdy u Klienta potwierdzono Covid–19 ubezpieczenie pokrywa również koszty kwarantanny/izolatorium (dotyczy zarówno polis nowych jak i już trwających).
Sprawdź ubezpieczenia podróżne
Jan Bezpieczny Pośrednik