Ubezpieczenia na życie

Wybierz wariant ochrony ubezpieczeniowej, dopasowany do Twoich potrzeb

Promocja COVID-19 W przypadku Pobytu Ubezpieczonego w szpitalu z powodu leczenia Covid-19, Towarzystwo ponosi odpowiedzialność od pierwszego dnia ochrony ubezpieczeniowej z tytułu zawartej Umowy dodatkowej. Promocja rozpoczyna się w dniu 1 lipca 2020 roku i trwa do 31 lipca 2020 roku.Regulamin promocji | PDF

Wykaz świadczeń dostępnych w ofercie

1Utrata życia ubezpieczonego | partnera ubezpieczonego | rodziców partnera/ubezpieczonego

Przedmiotem ubezpieczenia jest życie Klienta. Zakres ubezpieczenia obejmuje utratę życia Klienta, która wystąpiła w okresie udzielania ochrony ubezpieczeniowej.

Przedmiot ubezpieczenia może zostać rozszerzony o życie Partnera Ubezpieczonego, życie Rodziców Partnera/Ubezpieczonego

2 Utrata życia w następstwie nieszczęśliwego wypadku ubezpieczonego | partnera ubezpieczonego

Przedmiotem ubezpieczenia jest życie Klienta. Zakres ubezpieczenia obejmuje utratę życia Klienta w następstwie Nieszczęśliwego wypadku.

Przedmiot ubezpieczenia może zostać rozszerzony o życie Partnera Ubezpieczonego.

Za Nieszczęśliwy wypadek uznaje się zdarzenie przypadkowe, nagłe i gwałtowne, wywołane przyczyną zewnętrzną, niezależne od woli i stanu zdrowia Klienta albo Partnera, które miało miejsce w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej, przy czym za Nieszczęśliwy wypadek nie uważa się Przeciążenia, udaru mózgu, zawału serca i innych chorób, nawet występujących nagle.

3 Utrata życia w wypadku komunikacyjnym ubezpieczonego | partnera ubezpieczonego

Przedmiotem ubezpieczenia jest życie Klienta. Zakres ubezpieczenia obejmuje utratę życia Klienta w Wypadku komunikacyjnym.

Przedmiot ubezpieczenia może zostać rozszerzony o życie Partnera.

Za wypadek komunikacyjny uznaje się Nieszczęśliwy wypadek w ruchu lądowym, powietrznym lub wodnym, któremu uległ Klient albo odpowiednio Partner jako:
- kierowca bądź pasażer quada wyłącznie na drodze publicznej lub jako kierowca bądź pasażer: samochodu, motoroweru, skutera, autobusu, pojazdu szynowego, rowerzysta lub pieszy w rozumieniu prawa o ruchu drogowym;
- pasażer statku morskiego, promu morskiego lub pasażerskiego statku powietrznego.

4 Uszczerbek na zdrowiu w wyniku nieszczęśliwego wypadku ubezpieczonego | partnera ubezpieczonego

Przedmiotem ubezpieczenia jest zdrowie Klienta. Zakres ubezpieczenia obejmuje Uszczerbek na zdrowiu Klienta.

Przedmiot ubezpieczenia może zostać rozszerzony o zdrowie Partnera.

Za Uszczerbek na zdrowiu uznaje się powstały wskutek Nieszczęśliwego wypadku uszczerbek lub uszkodzenie danego organu, narządu albo układu. Definicja obejmuje 397 przypadków umieszczonych w Tabeli uszczerbków na zdrowiu stanowiącej załącznik nr 1 do OWUD.

5 Pobyt w szpitalu w wyniku choroby i NNW (płatne od pierwszego dnia pobytu) ubezpieczonego | partnera ubezpieczonego

Przedmiotem ubezpieczenia jest zdrowie Klienta. Zakres ubezpieczenia obejmuje Pobyt Klienta w szpitalu, który rozpoczął się w okresie udzielania ochrony ubezpieczeniowej w wyniku Choroby lub Nieszczęśliwego wypadku, które wystąpiły u Klienta w okresie udzielania ochrony ubezpieczeniowej.

Przedmiot ubezpieczenia może zostać rozszerzony o zdrowie Partnera.

6 Pakiet zdrowie na wypadek Poważnego zachorowania oraz Poważnej operacji ubezpieczonego | partnera ubezpieczonego

Przedmiotem ubezpieczenia jest zdrowie Klienta. Zakres ubezpieczenia obejmuje Poważne operacje Klienta oraz wystąpienie u Klienta określonych w tabeli nr 1 Poważnych zachorowań, zgodnych z definicjami określonymi w § 3 OWUD.

Przedmiot ubezpieczenia może zostać rozszerzony o zdrowie Partnera

7 Urodzenie dziecka i adoptowanie dziecka

Przedmiotem ubezpieczenia jest życie Dziecka. Zakres ubezpieczenia obejmuje urodzenie Dziecka oraz Adopcję Dziecka

Jan Bezpieczny Pośrednik

Cześć!

Potrzebujesz pomocy przy wyborze ubezpieczenia?

Nasza konsultantka Magdalena jest teraz dostępna. Zadzwoń do niej na podany poniżej numer. +48 600862241