58 718 92 53
Pn-Pt 8:00-17:00

W celu poprawnego korzystania z serwisu bezpieczny.pl zalecamy używanie nowszych wersji przeglądarek.

NNW w Polsce

bezpieczny

NNW w Polsce

1Określ cel podróży oraz liczbę ubezpieczonych

?

Jeżeli w trakcie składania wniosku o zawarcie umowy ubezpieczenia osoba ubezpieczana przebywa poza granicami Polski lub kraju rezydencji, okres ubezpieczenia nie może rozpocząć się wcześniej niż po upływie 3 dni od daty złożenia wniosku.

?

Ubezpieczenie dla minimum jednej osoby i maksimum 9 osób.

2Opcje dodatkowe

?

Sporty uprawianie rekreacyjnie w warunkach letnich lub zimowych jak: narciarstwo, snowboard, surfing, windsurfing, kitesurfing,wyprawy górskimi szlakami, a także wszelkiego rodzaju zajęcia teambuildingowe (np. paintball).

?

Jazda konna, polo, myślistwo, nurkowanie z aparatem powietrznym, rafting lub inne sporty wodne uprawiane na rzekach górskich, wspinaczka wysokogórska, skalna, skałkowa, sztuki walki i wszelkiego rodzaju sporty obronne.

?

Sporty uprawiane regularnie i intensywnie, tzn. udział w treningach, zawodach i obozach kondycyjnych w ramach przynależności do klubów sportowych, a także czerpanie dochodu z uprawianej dyscypliny sportu, jak również uczestniczenie w wyprawach do miejsc charakteryzujących się ekstremalnymi warunkami klimatycznymi lub przyrodniczymi albo w ekspedycjach.

?

Sporty, których uprawianie wymaga ponadprzeciętnych umiejętności, odwagi i działania w warunkach dużego ryzyka. Są to: kolarstwo górskie, speleologia, skoki narciarskie, jazda po muldach, skoki akrobatyczne na nartach, heliskiing oraz sporty powietrzne takie jak skoki ze spadochronem, skoki z wysokich budynków lub skał, paralotniarstwo, szybownictwo, pilotowanie jakichkolwiek samolotów silnikowych.

?

Sprzęt sportowy związany z dyscypliną sportu, którą Ubezpieczony będzie uprawiał podczas podróży zagranicznej. Za sprzęt sportowy uważa się: narty do uprawiania wszelkich odmian narciarstwa z butami, deskę do uprawiania snowboardu i wszystkich jego odmian z butami, deskę do uprawiania surfingu i wszystkich jego odmian wraz z żaglem (windsurfing) lub latawcem (kitesurfing), rower oraz specjalistyczny sprzęt używany do nurkowania wraz z ekwipunkiem. Odpowiedzialność cywilna za szkody osobowe (spowodowanie śmierci, uszkodzenie ciała lub rozstrój zdrowia) lub rzeczowe (uszkodzenie lub zniszczenie mienia), wyrządzone czynem niedozwolonym osobom trzecim w trakcie uprawiania sportów za granicą.

?

Kod opiekuna uprawnia do otrzymania zniżki w wysokości 10%.
Wprowadzony kod opiekuna jest błędny.

3Wybierz wariant

?

NNW
Uszczerbek na zdrowiu wyliczany jest jako określony % sumy ubezpieczenia; świadczenie na wypadek śmierci stanowi 50 % sumy ubezpieczenia.

Koszty leczenia i assistance
Już od wariantu Medium oferujemy rozszerzony assistance m.in. opiekę nad niepełnoletnimi dziećmi, koszt transportu osób bliskich lub zwrot za niezbędne udokumentowane wydatki w przypadku opóźnienia lotu o co najmniej 5 godzin.

OC
Odpowiedzialność cywilna rzeczowa tj. za zniszczenie mienia osobom trzecim stanowi max. 10 % sumy ubezpieczenia. Odpowiedzialność cywilna nie obejmuje wypadków spowodowanych uprawianiem sportów. Wykup ubezpieczenie Travel Sport z dodatkowym ubezpieczeniem OC Sportowym i ubezpieczeniem sprzętu sportowego aby mieć pełną ochronę podczas uprawiania sportu.

Wybierz
wariant

Składka
 • NNW
 • Koszty leczenia i assistance
 • OC

- PLN
 • -
 • -
 • -

- PLN
 • -
 • -
 • -

- PLN
 • -
 • -
 • -

- PLN
 • -
 • -
 • -

Travel Polska
XSmall

0 PLN
 • NNW
  -
 • Koszty leczenia i assistance
  -
 • OC
  -

Travel Polska
Small

0 PLN
 • NNW
  -
 • Koszty leczenia i assistance
  -
 • OC
  -

Travel Polska
Medium

0 PLN
 • NNW
  -
 • Koszty leczenia i assistance
  -
 • OC
  -

Travel Polska
Large

0 PLN
 • NNW
  -
 • Koszty leczenia i assistance
  -
 • OC
  -

4Dane Ubezpieczającego

?

Format daty urodzenia: 1990-01-01

?

Aby otrzymać sms z numerem polisy należy wpisać numer telefonu w formacie: +48 600123456
Aby wykupić ubezpieczenie, musisz być pełnoletni. Możesz też poprosić do komputera mamę lub tatę.

?

Aby otrzymać sms z numerem polisy należy wpisać numer telefonu w formacie: +48 600123456

5Dane osób ubezpieczonych

?

Format daty urodzenia: 1990-01-01

?

Format daty urodzenia: 1990-01-01

?

Format daty urodzenia: 1990-01-01

?

Format daty urodzenia: 1990-01-01

?

Format daty urodzenia: 1990-01-01

?

Format daty urodzenia: 1990-01-01

?

Format daty urodzenia: 1990-01-01

?

Format daty urodzenia: 1990-01-01

?

Format daty urodzenia: 1990-01-01

6Ubezpieczający

Jan Kowalski ur. 1980-07-21

ul. Gdańska 12/32, 80-180 Gdańsk
tel: 600123456, email: jan@poczta.pl

7Ubezpieczeni

Jan Kowalski ur. 1980-07-21

Jan Kowalski ur. 1980-07-21

Jan Kowalski ur. 1980-07-21

Jan Kowalski ur. 1980-07-21

Jan Kowalski ur. 1980-07-21

Jan Kowalski ur. 1980-07-21

Jan Kowalski ur. 1980-07-21

Jan Kowalski ur. 1980-07-21

Jan Kowalski ur. 1980-07-21

8Oświadczenia

9Oświadczenia dodatkowe

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przekazanych do Bezpieczny.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Goplańskiej 56, AXA Ubezpieczenia TUiR S.A. oraz innym podmiotom Grupy AXA (AXA Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A., AXA Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., AXA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., AXA Polska S.A., z siedzibami w Warszawie (00-867) przy ul. Chłodnej 51) oraz na ich przetwarzanie przez AXA Ubezpieczenia TUiR S.A oraz wyżej wymienione podmioty Grupy AXA w celach marketingowych i statystycznych.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie od wyżej wymienionych podmiotów informacji handlowych, w tym ofert ubezpieczeniowych, za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej oraz przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych.

!Informacje dodatkowe

W związku z wejściem w życie Ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym, uprzejmie informujemy, że zasady składania i rozpatrywania reklamacji znajdują się na stronie www.axa.pl/reklamacje.

!Ważne informacje

Po naciśnięciu przycisku „Wykup polisę” wejdziesz na stronę www.dotpay.pl w celu dokonania płatności. Dokonując płatności wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Dotpay SA swoich danych osobowych w celu prawidłowego wykonania niniejszej transakcji (zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997).

Uwaga! Ponowna edycja danych wniosku nie będzie możliwa.

Po opłaceniu składki otrzymasz e-mail z polisą oraz ogólnymi warunkami ubezpieczenia w pliku PDF. Polisy nie musisz podpisywać ani odsyłać. Umowę ubezpieczenia uznamy za zawartą w chwili zapłaty składki. W przypadku braku płatności otrzymasz email z informacją, że umowa ubezpieczenia nie została zawarta.Informujemy, że polisa jest fakturą zgodnie z par.17 pkt.3. rozporządzenia Ministra Finasów z dnia 28 listopada 2008 r w sprawie zwrotu podatków niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania, oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatków od towarów i usług. W danych ubezpieczającego należy podać niezbędne dane płatnika.

Pamiętaj! Aby skorzystać z pomocy AXA musisz posiadać numer polisy. Wpisz go sobie do komórki lub noś w portfelu.

Życzymy bezpiecznej podróży!

Twój wybór

Wariant: Travel Polska Small

Okres ubezpieczenia:

-

Liczba osób objętych ubezpieczeniem:

1

Kraj wyjazdu:

Polska

Twoja składka:- PLN

Sumy ubezpieczenia:

NNW- PLN

Koszty leczenia i assistance- PLN

OC- PLN

Opcje dodatkowe:

Sporty amatorskieNie

Sporty wysokiego ryzykaNie

Zawodowe sportyNie

Sporty ekstremalneNie

Sprzęt sportowy i OC sportoweNie

Do góry