58 718 92 53
Pn-Pt 8:00-17:00

W celu poprawnego korzystania z serwisu bezpieczny.pl zalecamy używanie nowszych wersji przeglądarek.

Wyjazdy Służbowe

bezpieczny

Wyjazdy Służbowe

1Określ cel podróży oraz liczbę ubezpieczonych

?

Wybierz kraj wyjazdu. Jeżeli podróż planowana jest do kilku krajów - wybierz jeden z nich.

?

Jeżeli w trakcie składania wniosku o zawarcie umowy ubezpieczenia osoba ubezpieczana przebywa poza granicami Polski lub kraju rezydencji, okres ubezpieczenia nie może rozpocząć się wcześniej niż po upływie 3 dni od daty złożenia wniosku.

?

Jeżeli w trakcie składania wniosku o zawarcie umowy ubezpieczenia osoba ubezpieczana przebywa poza granicami Polski lub kraju rezydencji, okres ubezpieczenia nie może rozpocząć się wcześniej niż po upływie 3 dni od daty złożenia wniosku.

?

Indywidualnie: Ubezpieczenie dla minimum jednej osoby i maksimum 9 osób
Z rodziną: Ubezpieczenie dla rodzin składających się z minimum 3 osób i maksimum 6 osób: osoby dorosłe oraz dzieci do 18 roku życia.

?

Ubezpieczenie dla minimum jednej osoby i maksimum 9 osób.

?

Ubezpieczenie dla rodzin składających się z minimum 3 osób i maksimum 6 osób: osoby dorosłe oraz dzieci do 18 roku życia.

2Opcje dodatkowe

?

Przez pracę fizyczną rozumiemy podjęcie lub wykonywanie czynności w celu zarobkowym, bez względu na podstawę prawną zatrudnienia, z wyjątkiem pracy kierowców autokarów i pracy umysłowej (biurowej, naukowej itp.). Pracą fizyczną jest również działalność niezarobkowa, np. wolontariat, praktyki zawodowe w warsztacie lub fabryce. Jeżeli praca ma charakter pracy fizycznej i jednocześnie pracy umysłowej, przyjmuje się, że wykonuje się pracę fizyczną.

?

Choroba przewlekła ma długotrwały przebieg, trwa zwykle miesiącami lub latami i jest leczona w sposób stały lub okresowy. Ryzyko obejmuje również następstwa choroby nowotworowej.

?

Kod opiekuna uprawnia do otrzymania zniżki w wysokości 10%.
Wprowadzony kod opiekuna jest błędny.

3Wybierz wariant

?

Koszty leczenia i assistance
Już od wariantu Medium oferujemy rozszerzony assistance m.in. opiekę nad niepełnoletnimi dziećmi, koszt transportu osób bliskich lub zwrot za niezbędne udokumentowane wydatki w przypadku opóźnienia lotu o co najmniej 5 godzin.

NNW
Uszczerbek na zdrowiu wyliczany jest jako określony % sumy ubezpieczenia; świadczenie na wypadek śmierci stanowi 50 % sumy ubezpieczenia.

Ubezpieczenie bagażu
Bagaż podróżny stanowią przedmioty służące do użytku osobistego oraz pojedyncze rzeczy będące upominkami. Aby ubezpieczyć sprzęt sportowy wykup ubezpieczenie Travel Sport z opcją ubezpieczenia sprzętu sportowego i OC sportowym.

OC
Odpowiedzialność cywilna rzeczowa tj. za zniszczenie mienia osobom trzecim stanowi max. 10 % sumy ubezpieczenia. Odpowiedzialność cywilna nie obejmuje wypadków spowodowanych uprawianiem sportów. Wykup ubezpieczenie Travel Sport z dodatkowym ubezpieczeniem OC Sportowym i ubezpieczeniem sprzętu sportowego aby mieć pełną ochronę podczas uprawiania sportu.

Wybierz
wariant

Składka
 • Koszty leczenia i assistance
 • NNW
 • Ubezpiecznie bagażu
 • OC

- PLN
 • -
 • -
 • -
 • -

- PLN
 • -
 • -
 • -
 • -

- PLN
 • -
 • -
 • -
 • -

- PLN
 • -
 • -
 • -
 • -

small

0 PLN
 • Koszty leczenia i assistance
  -
 • NNW
  -
 • Ubezpiecznie bagażu
  -
 • OC
  -

medium

0 PLN
 • Koszty leczenia i assistance
  -
 • NNW
  -
 • Ubezpiecznie bagażu
  -
 • OC
  -

large

0 PLN
 • Koszty leczenia i assistance
  -
 • NNW
  -
 • Ubezpiecznie bagażu
  -
 • OC
  -

xlarge

0 PLN
 • Koszty leczenia i assistance
  -
 • NNW
  -
 • Ubezpiecznie bagażu
  -
 • OC
  -

4Dane Ubezpieczającego

?

Format daty urodzenia: 1990-01-01

?

Aby otrzymać sms z numerem polisy należy wpisać numer telefonu w formacie: +48 600123456
Aby wykupić ubezpieczenie, musisz być pełnoletni. Możesz też poprosić do komputera mamę lub tatę.

?

Aby otrzymać sms z numerem polisy należy wpisać numer telefonu w formacie: +48 600123456

5Dane osób ubezpieczonych

?

Format daty urodzenia: 1990-01-01

?

Format daty urodzenia: 1990-01-01

?

Format daty urodzenia: 1990-01-01

?

Format daty urodzenia: 1990-01-01

?

Format daty urodzenia: 1990-01-01

?

Format daty urodzenia: 1990-01-01

?

Format daty urodzenia: 1990-01-01

?

Format daty urodzenia: 1990-01-01

?

Format daty urodzenia: 1990-01-01

6Ubezpieczający

Jan Kowalski ur. 1980-07-21

ul. Gdańska 12/32, 80-180 Gdańsk
tel: 600123456, email: jan@poczta.pl

7Ubezpieczeni

Jan Kowalski ur. 1980-07-21

Jan Kowalski ur. 1980-07-21

Jan Kowalski ur. 1980-07-21

Jan Kowalski ur. 1980-07-21

Jan Kowalski ur. 1980-07-21

Jan Kowalski ur. 1980-07-21

Jan Kowalski ur. 1980-07-21

Jan Kowalski ur. 1980-07-21

Jan Kowalski ur. 1980-07-21

8Oświadczenia

9Oświadczenia dodatkowe

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przekazanych do Bezpieczny.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Goplańskiej 56, AXA Ubezpieczenia TUiR S.A. oraz innym podmiotom Grupy AXA (AXA Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A., AXA Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., AXA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., AXA Polska S.A., z siedzibami w Warszawie (00-867) przy ul. Chłodnej 51) oraz na ich przetwarzanie przez AXA Ubezpieczenia TUiR S.A oraz wyżej wymienione podmioty Grupy AXA w celach marketingowych i statystycznych.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie od wyżej wymienionych podmiotów informacji handlowych, w tym ofert ubezpieczeniowych, za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej oraz przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych.

!Informacje dodatkowe

W związku z wejściem w życie Ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym, uprzejmie informujemy, że zasady składania i rozpatrywania reklamacji znajdują się na stronie www.axa.pl/reklamacje.

!Ważne informacje

Po naciśnięciu przycisku „Wykup polisę” wejdziesz na stronę www.dotpay.pl w celu dokonania płatności. Dokonując płatności wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Dotpay SA swoich danych osobowych w celu prawidłowego wykonania niniejszej transakcji (zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997).

Uwaga! Ponowna edycja danych wniosku nie będzie możliwa.

Po opłaceniu składki otrzymasz e-mail z polisą oraz ogólnymi warunkami ubezpieczenia w pliku PDF. Polisy nie musisz podpisywać ani odsyłać. Umowę ubezpieczenia uznamy za zawartą w chwili zapłaty składki. W przypadku braku płatności otrzymasz email z informacją, że umowa ubezpieczenia nie została zawarta.Informujemy, że polisa jest fakturą zgodnie z par.17 pkt.3. rozporządzenia Ministra Finasów z dnia 28 listopada 2008 r w sprawie zwrotu podatków niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania, oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatków od towarów i usług. W danych ubezpieczającego należy podać niezbędne dane płatnika.

Pamiętaj! Aby skorzystać z pomocy AXA musisz posiadać numer polisy. Wpisz go sobie do komórki lub noś w portfelu.

Życzymy bezpiecznej podróży!

Twój wybór

Wariant: Travel Small

Okres ubezpieczenia:

-

Liczba osób objętych ubezpieczeniem:

-

Kraj wyjazdu:

-

Twoja składka:- PLN

Sumy ubezpieczenia:

Koszty leczenia i assistance-

NNW-

Ubezpieczenie bagażu-

OC-

Opcje dodatkowe:

Praca fizycznaNie

Choroby przewlekłeNie

Do góry