Wybierz temat pomocy

Pomoc - ubezpieczenia assistance krótkoterminowe

 • Zgłoszenie i likwidacja szkód

  Jak zgłosić zdarzenie?

  W przypadku zajścia zdarzenia Assistance zadzwoń pod nr telefonu 913 913 913.

  Po połączeniu z infolinią, na klawiaturze telefonu wybierz: 1 1 2  Przed przystąpieniem do zgłoszenia zdarzenia prosimy o przygotowanie:

  1. nr polisy Assistance
  2. dowodu rejestracyjnego ubezpieczonego pojazdu

  Podczas rozmowy zapytamy Cię o:

  1. numer Twojej polisy Assistance
  2. dane pojazdu
   1. nr rejestracyjny
   2. marka, model
  3. dane osoby zgłaszającej zdarzenie:
   1. imię i nazwisko
   2. adres zamieszkania
   3. dane kontaktowe (telefon, e-mail)
  4. informacje: gdzie i kiedy powstało zdarzenie, opis przebiegu zdarzenia
Jan Bezpieczny Pośrednik