58 718 92 53
Pn-Pt 08:00-17:00

W celu poprawnego korzystania z serwisu bezpieczny.pl zalecamy używanie nowszych wersji przeglądarek.

* Aktualnie widoczne są ceny z rabatem. bez rabatu. 10% zniżki przy zakupie on-line z użyciem kodu rabatowego Opiekuna.

NNW ŻŁOBEK, PRZEDSZKOLE

30 27

składka roczna

41 36.9

składka roczna

58 52.2

składka roczna

84 75.6

składka roczna

124 111.6

składka roczna

Wysokość świadczenia wyrażona w złotówkach

Śmierć w następstwie wypadku komunikacyjnego

?

19 000

24 000

30 000

42 000

75 000

Śmierć w następstwie NW, wyniku zawału serca lub udaru mózgu

?

12 000

20 000

25 000

30 000

50 000

Uszczerbek na zdrowiu lub uszkodzenie ciała w następstwie NW: 100% SU / stawka za 1% SU Rozwiń szczegóły Zamknij szczegóły
W tym m.in.:
rany skóry
oparzenia, odmrożenia
złamania, zwichnięcia, skręcenia
wstrząśnienie mózgu
uszkodzenia narządu słuchu i wzroku
utrata zębów stałych.

?

12 000
120

20 000
200

25 000
250

30 000
300

50 000
500

Pobyt Ubezpieczonego w szpitalu w następstwie NW - maksymalnie do 180 dni, płatne od pierwszego dnia pobytu

?

20/dzień
SU 3600

30/dzień
SU 5400

30/dzień
SU 5400

50/dzień
SU 9000

100/dzień
SU 18000

Pobyt Ubezpieczonego w szpitalu w celu leczenia choroby (jednorazowa wypłata świadczenia w przypadku pobytu w szpitalu trwającego minimum 5 dni, maksymalnie 2 świadczenia rocznie)

200

200

300

400

500

Zwrot kosztów nabycia lub naprawy protez i środków pomocniczych w następstwie NW

?

2 000

2 500

3 000

5 000

7 500

Zwrot kosztów leczenia i rehabilitacji w następstwie NW w tym odbudowa zębów stałych

?

2 000

2 500

3 000

5 000

7 500

Zdiagnozowanie poważnego zachorowania Rozwiń szczegóły Zamknij szczegóły
Poważne zachorowanie – jedna z niżej wymienionych chorób:

a) nowotwór złośliwy z białaczkami i chłoniakami;
b) niewydolność nerek;
c) niewydolność wątroby;
d) cukrzyca;
e) dystrofia mięśniowa;
f) guzy śródczaszkowe;
g) śpiączka;
h) sepsa (sepsis);
i) inwazyjna choroba pneumokokowa (IChP);
j) zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych.

Powyższe świadczenie objęte jest karencją wynoszącą 1 miesiąc, liczoną od daty rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej.

Prawo do świadczenia z tytułu wystąpienia u Ubezpieczonego poważnego zachorowania zostanie przyznane pod warunkiem, że zdiagnozowanie poważnego zachorowania nastąpiło przed ukończeniem przez Ubezpieczonego 25. roku życia oraz Ubezpieczony pozostał przy życiu przez okres co najmniej 1 miesiąca od daty rozpoznania poważnego zachorowania. Prawo do świadczenia w związku z wystąpieniem u Ubezpieczonego cukrzycy zostanie przyznane pod warunkiem, że cukrzyca została zdiagnozowana przed ukończeniem przez Ubezpieczonego 18. roku życia.

Zachęcamy do zapoznania się z pełną treścią warunków ubezpieczenia, w których znajdują się m.in definicje ww. chorób.

1 000

1 000

1 000

1 000

2 000

Śmierć rodzica Ubezpieczonego w następstwie NW

?

2 000

2 000

2 000

2 000

2 000

Wyczynowe uprawianie sportu

?

NNW żłobek, przedszkole

30 27

składka roczna

41 36.9

składka roczna

58 52.2

składka roczna

84 75.6

składka roczna

124 111.6

składka roczna

Rodzaj świadczenia

Wysokość świadczenia wyrażona w złotówkach

Śmierć w następstwie wypadku komunikacyjnego

?

19 000

24 000

30 000

42 000

75 000

Śmierć w następstwie NW,
wyniku zawału serca lub udaru mózgu

?

12 000

20 000

25 000

30 000

50 000

Uszczerbek na zdrowiu lub uszkodzenie ciała w następstwie NW
100% SU
stawka za 1% SU
więcej + mniej -


12 000
120


20 000
200


25 000
250


30 000
300


50 000
500

W tym m.in.:
 • rany skóry
 • oparzenia, odmrożenia
 • złamania, zwichnięcia, skręcenia
 • wstrząśnienie mózgu
 • uszkodzenia narządu słuchu i wzroku
 • utrata zębów stałych.

?

Pobyt Ubezpieczonego w szpitalu w następstwie NW
(maksymalnie do 180 dni, płatne od pierwszego dnia pobytu)

?

20 / dzień
SU 3 600

30 / dzień
SU 5 400

30 / dzień
SU 5 400

50 / dzień
SU 9 000

100 / dzień
SU 18 000

Pobyt Ubezpieczonego w szpitalu w celu leczenia choroby (jednorazowa wypłata świadczenia w przypadku pobytu w szpitalu trwającego minimum 5 dni, maksymalnie 2 świadczenia rocznie)

?

200

200

300

400

500

Zwrot kosztów nabycia lub naprawy protez i środków pomocniczych w następstwie NW

?

2 000

2 500

3 000

5 000

10 000

Zwrot kosztów leczenia i rehabilitacji w następstwie NW
w tym odbudowa zębów stałych

?

2 000

2 500

3 000

5 000

7 500

Zdiagnozowanie poważnego zachorowania więcej + mniej -

1 000

1 000

1 000

1 000

2 000

Poważne zachorowanie – jedna z niżej wymienionych chorób:

a) nowotwór złośliwy z białaczkami i chłoniakami;
b) niewydolność nerek;
c) niewydolność wątroby;
d) cukrzyca;
e) dystrofia mięśniowa;
f) guzy śródczaszkowe;
g) śpiączka;
h) sepsa (sepsis);
i) inwazyjna choroba pneumokokowa (IChP);
j) zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych.

Powyższe świadczenie objęte jest karencją wynoszącą 1 miesiąc, liczoną od daty rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej.

Prawo do świadczenia z tytułu wystąpienia u Ubezpieczonego poważnego zachorowania zostanie przyznane pod warunkiem, że zdiagnozowanie poważnego zachorowania nastąpiło przed ukończeniem przez Ubezpieczonego 25. roku życia oraz Ubezpieczony pozostał przy życiu przez okres co najmniej 1 miesiąca od daty rozpoznania poważnego zachorowania. Prawo do świadczenia w związku z wystąpieniem u Ubezpieczonego cukrzycy zostanie przyznane pod warunkiem, że cukrzyca została zdiagnozowana przed ukończeniem przez Ubezpieczonego 18. roku życia.

Zachęcamy do zapoznania się z pełną treścią warunków ubezpieczenia, w których znajdują się m.in definicje ww. chorób.
Śmierć rodzica Ubezpieczonego w następstwie NW

?

2 000

2 000

2 000

2 000

2 000

Wyczynowe uprawianie sportu

?

Wykaz świadczeń dodatkowych, które można połączyć w dowolny sposób z wybranym wariantem ubezpieczenia NNW Żłobek, Przedszkole

Opcja dodatkowa

55 49.5

składka roczna

115 103.5

składka roczna

Operacja medyczna Ubezpieczonego
658 operacji w ramach Tabeli operacji medycznych -

?

Rozwiń szczegóły Zamknij szczegóły

1 klasa 100% SU
2 klasa 50% SU
3 klasa 20% SU

1000

2500

Świadczenia assistance na wypadek ukąszenia przez kleszcza

?

Rozwiń szczegóły Zamknij szczegóły

- wizyta lekarska do kwoty 500zł
- badanie kleszcza do kwoty 500zł
- antybiotykoterapia do kwoty 500zł
Maksymalnie 4 zdarzenia w ciągu roku

Opcja
dodatkowa

55 49.5

składka roczna

115 103.5

składka roczna

Rodzaj świadczenia

Wysokość świadczenia wyrażona w złotówkach

Operacja medyczna Ubezpieczonego
658 operacji w ramach Tabeli operacji medycznych -

?

więcej + mniej -

1 000

2 500

1 klasa 100% SU
2 klasa 50% SU
3 klasa 20% SU

1 000
500
200

2 500
1 250
500

Świadczenia assistance na wypadek ukąszenia przez kleszcza

- wizyta lekarska
- badanie kleszcza
- antybiotykoterapia

Maksymalnie 4 zdarzenia w ciągu roku

?

do kwoty 500
do kwoty 500
do kwoty 500

do kwoty 500
do kwoty 500
do kwoty 500

 • Dziwisz się, że tak tanio? Kupując nasz pakiet, jesteś niezależny i płacisz "tylko za ubezpieczenie".
 • Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje następstwa nieszczęśliwych wypadków mających miejsce 24h/dobę na całym świecie.
 • Ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się od godziny 00:00 dnia następnego po zakupie on-line i opłaceniu składki.
 • Po zakupie on-line Twoja polisa wraz z załacznikami zostaje automatycznie przesłana na Twój adres e-mail wskazany w formularzu.
 • 10% zniżki przy zakupie on-line z użyciem kodu rabatowego Opiekuna.
 • Nikt nie narzuca Ci ubezpieczenia - sam wybierasz zakres ochrony ubezpieczeniowej.
 • Kupując on-line możesz ubezpieczyć kilkoro dzieci na jednej polisie, np. syn w przedszkolu oraz córki w gimnazjum i szkole średniej.
 • Całodobowy dostęp do warunków ubezpieczenia i likwidacji szkody na portalu bezpieczny.pl lub na stronie axa.pl/zdarzenie.
 • Uproszczony sposób zgłaszania roszczeń na podstawie skanów/kopii/zdjęć bezpośrednio na portalu bezpieczny.pl lub na stronie axa.pl/zdarzenie.
 • Więcej niż standard - wyczynowe uprawianie sportu we wszystkich wariantach. W zakres ochrony wchodzą sportowe zajęcia szkolne, pozaszkolne oraz sporty uprawiane w życiu prywatnym, w tym m.in. sporty walki, piłka nożna, siatkówka, koszykówka, lekkoatletyka, jazda konna, pływanie.
 • Do każdej umowy zawartej w systemie on-line na stronie bezpieczny.pl wyznaczamy dla Ciebie osobistego Opiekuna.
NOTA PRAWNA

Bezpieczny.pl Sp. z o.o. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym do Rejestru agentów ubezpieczeniowych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego.
ul. Goplańska 56, 80-178 Gdańsk, tel. 58 718 92 53, www.bezpieczny.pl, organ rejestrowy: Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ VIII Wydział KRS, Nr KRS: 0000549919; NIP 5833177765; REGON 361124604, Kapitał zakładowy: 125 500 zł – wpłacony w całości

Ubezpieczycielem jest: AXA Ubezpieczenia Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A. ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa Organ rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS Nr KRS 271543; NIP 107-00-06-155; Kapitał zakładowy: 107 912 677 zł – wpłacony w całości

W razie jakichkolwiek pytań - zapraszamy do kontaktu
Do góry