Sam wybierasz, przez ile lat i jaka kwota będzie wypłacana

Samodzielnie wybierasz, przez jaki okres i w jakiej wysokości ma być wypłacana renta na wypadek Twojej śmierci.

Sam wybierasz, przez ile lat i jaka kwota będzie wypłacana w rencie

Zawierając umowę decydujesz, jaka kwota i przez jaki czas ma być wypłacana dla Twojego dziecka lub wybranej przez Ciebie osoby bliskiej. Możesz zdecydować, że odbiorca renty będzie otrzymywać po 500 zł miesięcznie przez 10 lat, po 2000 zł miesięcznie przez 3 lata czy po 800 zł przez 6 lat – masz pełną dowolność.

Przykład:
Pani Marta ma 37 lat, jest zdrowa, ma dobrą pracę i dwie córki – Zosię, która ma 8 lat oraz Lenę, która ma 10 lat. Zdecydowała, że w przypadku jej śmierci dziewczynki będą otrzymywać wsparcie finansowe w wysokości po 1500 zł miesięcznie przez 10 lat.

Pan Jacek ma 45 lat i 14-letniego syna z pierwszego małżeństwa. Syn mieszka ze swoją mamą. Pan Jacek zdecydował, że na wypadek jego śmierci, jego syn otrzyma rentę w wysokości 2000 zł miesięcznie przez 7 lat.

Jeżeli Pani Marta i Pan Jacek odejdą, zanim ich dzieci skończą 25 rok życia, będą otrzymywać comiesięczne wsparcie finansowe. Jeżeli umrą po ukończeniu przez ich dzieci 25 lat, dzieci będą mogły zdecydować o jednorazowej wypłacie całej przysługującej im kwoty lub pozostaniu przy comiesięcznych wypłatach.

Renta dla dziecka lub bliskich

Kup rentę

Renta dla dzieci i bliskich

Informacje ogólne

Jan Bezpieczny Pośrednik