58 718 92 53
Pn-Pt 08:00-17:00

W celu poprawnego korzystania z serwisu bezpieczny.pl zalecamy używanie nowszych wersji przeglądarek.

* Aktualnie widoczne są ceny z rabatem. bez rabatu. 10% zniżki przy zakupie on-line z użyciem kodu rabatowego Opiekuna.

NNW Student, Słuchacz

55 49.5

składka roczna

74 66.6

składka roczna

92 82.8

składka roczna

111 99.9

składka roczna

164 147.6

składka roczna

Wysokość świadczenia wyrażona w złotówkach

Śmierć w następstwie wypadku komunikacyjnego

?

27 000

41 000

50 000

60 000

76 000

Śmierć w następstwie NW, wyniku zawału serca lub udaru mózgu

?

25 000

36 000

40 000

50 000

75 000

Uszczerbek na zdrowiu lub uszkodzenie ciała w następstwie NW Rozwiń szczegóły Zamknij szczegóły
W tym m.in.:
rany skóry
oparzenia, odmrożenia
złamania, zwichnięcia, skręcenia
wstrząśnienie mózgu
uszkodzenia narządu słuchu i wzroku
utrata zębów stałych.

?

1%-240

1%-340

1%-420

1%-500

1%-750

Pobyt Ubezpieczonego w szpitalu w następstwie NW - maksymalnie do 180 dni, płatne od pierwszego dnia pobytu

?

30/dzień
SU 5400

40/dzień
SU 7200

45/dzień
SU 8100

50/dzień
SU 9000

60/dzień
SU 10800

Pobyt Ubezpieczonego w szpitalu w celu leczenia choroby (jednorazowa wypłata świadczenia w przypadku pobytu w szpitalu trwającego minimum 5 dni, maksymalnie 2 świadczenia rocznie)

200

200

300

400

500

Zwrot kosztów nabycia lub naprawy protez i środków pomocniczych w następstwie NW

?

2 500

3 000

4 000

5 000

6 000

Zwrot kosztów leczenia i rehabilitacji w następstwie NW, w tym odbudowa zębów stałych

?

2 500

3 000

4 000

5 000

6 000

Zdiagnozowanie poważnego zachorowania

?

1 000

1 000

1 000

1 000

1 000

Śmierć rodzica lub opiekuna prawnego w następstwie NW

?

1 500

1 500

1 500

1 500

1 500

NNW student, słuchacz

55 49.5

składka roczna

74 66.6

składka roczna

92 82.8

składka roczna

111 99.9

składka roczna

164 147.6

składka roczna

Rodzaj świadczenia

Wysokość świadczenia wyrażona w złotówkach

Śmierć w następstwie wypadku komunikacyjnego

?

27 000

41 000

50 000

60 000

76 000

Śmierć w następstwie NW,
wyniku zawału serca lub udaru mózgu

?

25 000

36 000

40 000

50 000

75 000

Uszczerbek na zdrowiu lub uszkodzenie ciała w następstwie NW więcej + mniej -

1% - 240

1% - 340

1% - 420

1% - 500

1% - 750

W tym m.in.:
 • rany skóry
 • oparzenia, odmrożenia
 • złamania, zwichnięcia, skręcenia
 • wstrząśnienie mózgu
 • uszkodzenia narządu słuchu i wzroku
 • utrata zębów stałych.

?

Pobyt Ubezpieczonego w szpitalu w następstwie NW
(maksymalnie do 180 dni, płatne od pierwszego dnia pobytu)

?

30 / dzień
SU 5 400

40 / dzień
SU 7 200

45 / dzień
SU 8 100

50 / dzień
SU 9 000

60 / dzień
SU 10 800

Pobyt Ubezpieczonego w szpitalu w celu leczenia choroby (jednorazowa wypłata świadczenia w przypadku pobytu w szpitalu trwającego minimum 5 dni, maksymalnie 2 świadczenia rocznie)

?

200

200

300

400

500

Zwrot kosztów nabycia lub naprawy protez
i środków pomocniczych w następstwie NW

?

2 500

3 000

4 000

5 000

6 000

Zwrot kosztów leczenia i rehabilitacji w następstwie NW, w tym odbudowa zębów stałych

?

2 500

3 000

4 000

5 000

6 000

Zdiagnozowanie poważnego zachorowania

?

1 000

1 000

1 000

1 000

1 000

Śmierć rodzica lub opiekuna prawnego w następstwie NW

?

1 500

1 500

1 500

1 500

1 500

Ubezpieczenie OC - oferta dostępna jako opcja dodatkowa do oferty NNW Studenta

Ubezpieczenie OC

7 6.3

składka roczna

12 10.8

składka roczna

18 16.2

składka roczna

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej: Odpowiedzialność deliktowa studenta z tytułu szkód wyrządzonych w związku z czynnościami życia prywatnego, oraz nauką na uczelni lub odbywaniem praktyk

5 000

10 000

25 000

Ubezpieczenie
OC

7 6.3

składka roczna

12 10.8

składka roczna

18 16.2

składka roczna

Rodzaj świadczenia

Wysokość świadczenia wyrażona w złotówkach

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej: Odpowiedzialność deliktowa studenta z tytułu szkód wyrządzonych w związku z czynnościami życia prywatnego, oraz nauką na uczelni lub odbywaniem praktyk

5 000

10 000

25 000

 • Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje następstwa nieszczęśliwych wypadków mających miejsce 24h/dobę na całym świecie.
 • Ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się od godziny 00:00 dnia następnego po zakupie on-line i opłaceniu składki.
 • Po zakupie on-line Twoja polisa wraz z załącznikiem zostaje automatycznie przesłana na Twój adres e-mail wskazany w formularzu.
 • 10% zniżki przy zakupie on-line z użyciem kodu rabatowego Opiekuna.
 • Nikt nie narzuca Ci ubezpieczenia - sam wybierasz zakres ochrony ubezpieczeniowej.
 • Całodobowy dostęp do warunków umowy i likwidacji szkody w Strefie Klienta on-line na portalu bezpieczny.pl.
 • Uproszczony sposób zgłaszania roszczeń na podstawie skanów/kopii/zdjęć bezpośrednio na portalu bezpieczny.pl.
 • Uczelnia nie jest Ubezpieczającym, wówczas nie musisz przychodzić do Dziekanatu po warunki umowy, nr polisy oraz tzw. zaświadczenie o objęciu Ciebie ubezpieczeniem, niezbędnym do likwidacji roszczenia.
 • Do każdej umowy zawartej w systemie on-line na stronie bezpieczny.pl wyznaczamy dla Ciebie osobistego Opiekuna.
NOTA PRAWNA

Bezpieczny.pl Sp. z o.o. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym do Rejestru agentów ubezpieczeniowych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego.
ul. Goplańska 56, 80-178 Gdańsk, tel. 58 718 92 53, www.bezpieczny.pl, organ rejestrowy: Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ VIII Wydział KRS, Nr KRS: 0000549919; NIP 5833177765; REGON 361124604, Kapitał zakładowy: 125 500 zł – wpłacony w całości

Ubezpieczycielem jest: AXA Ubezpieczenia Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A. ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa Organ rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS Nr KRS 271543; NIP 107-00-06-155; Kapitał zakładowy: 107 912 677 zł – wpłacony w całości

W razie jakichkolwiek pytań - zapraszamy do kontaktu
Do góry