Zgłoszenie roszczenia: ubezpieczenia na życie

 • Zgłoszenie roszczenia - Generali, z myślą o życiu Bezpieczny.pl

  Jak zgłosić roszczenie?

  Zgłoszenia szkody można dokonać przez odpowiedni formularz on-line.

  Podczas uzupełniania formularza przydatne będą poniższe dokumenty:


  1. polisa ubezpieczenia Generali, z myślą o życiu Bezpieczny.pl
  2. dowód tożsamości - użyty w formularzu zakupowym w serwisie bezpieczny.pl podczas zakupu ubezpieczenia na życie
  3. dokumentacja medyczna

  Zgłoś Online

Jan Bezpieczny Pośrednik