Podróże służbowe

Dla wszystkich podróżujących służbowo za granicę z możliwością rozszerzenia ochrony o:

 1. ? pracę fizyczną
 2. Praca fizyczna - wykonywanie przez Ubezpieczonego podczas podróży zagranicznej następujących czynności:
  a) prac remontowo – budowlanych, na wysokościach powyżej 1,5 m, w transporcie, w rolnictwie, pod ziemią, pod wodą, w hutnictwie, przy materiałach wybuchowych, w przemyśle stoczniowym, zbrojeniowym, paliwowym, hutniczym, energetycznym, drzewnym;
  b) z użyciem substancji chemicznych tj. farb, lakierów, paliw płynnych lub rozpuszczalników, gazów technicznych lub spalinowych, gorących olejów technicznych lub płynów technicznych;
  c) z użyciem niebezpiecznych narzędzi tj. wiertarki udarowe, piły mechaniczne, młoty pneumatyczne, pilarki i szlifierki mechaniczne, obrabiarki, dźwigi i maszyny robocze, maszyny drogowe;
  d) praktyk zawodowych związanych z wykonywaniem prac wymienionych w pkt a-c

Podróże służbowe za granicę:

 • Dla osób podróżujących indywidualnie lub w grupie do 10 osób.
 • Polisa pokrywa koszty leczenia i usług assistance za granicą również w przypadku zachorowania na Covid-19, do sum wskazanych na umowie ubezpieczenia.
 • Koszty leczenia zaostrzenia chorób przewlekłych w podstawowym zakresie ubezpieczenia.
 • W zakresie ubezpieczenia odpowiedzialność za zdarzenia powstałe w wyniku spożycia alkoholu w kosztach leczenia, NNW, assistance a także w Odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym.
 • Ochrona ubezpieczeniowa może rozpocząć się już w momencie zakupu polisy.
 • W przypadku dalekich podróży służbowych lub podróży do krajów wysoko rozwiniętych, rekomendujemy wykupienie wariantu z wyższymi sumami ubezpieczenia.
 • 10% zniżki na zakup ubezpieczenia z użyciem kodu rabatowego Pośrednika.

Przykładowe sytuacje, w których możemy Ci pomóc podczas podróży:

 • W razie nagłego zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku, również zaistniałego w trakcie wykonywania pracy – znajdziemy za Ciebie odpowiednią placówkę medyczną (prywatną lub państwową) i pokryjemy koszty leczenia.
 • W przypadku zaostrzenia choroby przewlekłej, pokryjemy koszty leczenia do 100% sumy ubezpieczenia kosztów leczenia wskazanej w umowie ubezpieczenia w podstawowym zakresie ubezpieczenia.
 • Pokrywamy koszty pobytu na kwarantannie lub izolatorium, jeśli jest on zalecony i organizowany przez służby medyczne danego Państwa, w przypadku nagłego zachorowania potwierdzonego testem diagnostycznym na jednostkę chorobową zaliczaną w czasie podróży zagranicznej do chorób pandemicznych przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) - COVID-19.
 • Organizujemy i pokrywamy koszty transportu do Polski do wysokości sumy ubezpieczenia assistance – odrębna suma niepomniejszająca sumy ubezpieczenia kosztów leczenia.
 • Jeśli Twój bagaż zostanie uszkodzony albo zniszczony na skutek kradzieży jego zawartości, lub zaginie gdy znajdował się pod opieką przewoźnika np. na lotnisku – wypłacimy Ci należne odszkodowanie.
Sprawdź cenę lub kup online
Jan Bezpieczny Pośrednik

Cześć!

Potrzebujesz pomocy przy wyborze ubezpieczenia?

Nasza konsultantka Katarzyna jest teraz dostępna. Zadzwoń do niej na podany poniżej numer. +48 530043523