Podróże służbowe Podróże służbowe

Dla wszystkich podróżujących służbowo za granicę z możliwością rozszerzenia ochrony o:

 1. ? pracę fizyczną
 2. Praca fizyczna - wykonywanie przez Ubezpieczonego podczas podróży zagranicznej następujących czynności:
  a) prac remontowo – budowlanych, na wysokościach powyżej 1,5 m, w transporcie, w rolnictwie, pod ziemią, pod wodą, w hutnictwie, przy materiałach wybuchowych, w przemyśle stoczniowym, zbrojeniowym, paliwowym, hutniczym, energetycznym, drzewnym;
  b) z użyciem substancji chemicznych tj. farb, lakierów, paliw płynnych lub rozpuszczalników, gazów technicznych lub spalinowych, gorących olejów technicznych lub płynów technicznych;
  c) z użyciem niebezpiecznych narzędzi tj. wiertarki udarowe, piły mechaniczne, młoty pneumatyczne, pilarki i szlifierki mechaniczne, obrabiarki, dźwigi i maszyny robocze, maszyny drogowe;
  d) praktyk zawodowych związanych z wykonywaniem prac wymienionych w pkt a-c

Podróże służbowe za granicę:

 • Dla osób podróżujących indywidualnie lub w grupie do 10 osób.
 • Polisa pokrywa koszty leczenia i usług assistance za granicą do sum wskazanych na umowie ubezpieczenia.
 • Koszty leczenia zaostrzenia chorób przewlekłych w podstawowym zakresie ubezpieczenia.
 • W zakresie ubezpieczenia odpowiedzialność za zdarzenia powstałe w wyniku spożycia alkoholu w kosztach leczenia, NNW, assistance a także w Odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym.
 • W przypadku dalekich podróży służbowych lub podróży do krajów wysoko rozwiniętych, rekomendujemy wykupienie wariantu z wyższymi sumami ubezpieczenia.
 • 10% zniżki na zakup ubezpieczenia z użyciem kodu rabatowego Pośrednika.

Przykładowe sytuacje, w których możemy Ci pomóc podczas podróży:

 • W razie nagłego zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku, również zaistniałego w trakcie wykonywania pracy – znajdziemy za Ciebie odpowiednią placówkę medyczną (prywatną lub państwową) i pokryjemy koszty leczenia.
 • W przypadku zaostrzenia choroby przewlekłej, pokryjemy koszty leczenia do 100% sumy ubezpieczenia kosztów leczenia wskazanej w umowie ubezpieczenia w podstawowym zakresie ubezpieczenia.
 • Pokrywamy koszty pobytu w izolatorium, jeśli jest on zalecony i organizowany przez służby medyczne danego Państwa, w przypadku nagłego zachorowania potwierdzonego testem diagnostycznym na jednostkę chorobową zaliczaną w czasie podróży zagranicznej do chorób pandemicznych przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) - COVID-19.
 • Organizujemy i pokrywamy koszty transportu do Polski do wysokości sumy ubezpieczenia assistance – odrębna suma niepomniejszająca sumy ubezpieczenia kosztów leczenia.
 • Jeśli Twój bagaż zostanie uszkodzony albo zniszczony na skutek kradzieży jego zawartości, lub zaginie gdy znajdował się pod opieką przewoźnika np. na lotnisku – wypłacimy Ci należne odszkodowanie.
Sprawdź cenę lub kup online
Jan Bezpieczny Pośrednik