NNW w Polsce NNW w Polsce

NNW w Polsce oraz do 50 km poza terytorium Polski z możliwością rozszerzenia ochrony o:

 1. ? sporty zimowe
 2. Sporty zimowe - uprawianie w warunkach zimowych wszelkich odmian narciarstwa lub snowboardingu na oznakowanych trasach lub uprawianie sportów, w których wykorzystywane są pojazdy przeznaczone do poruszania się po śniegu lub lodzie.

 3. ? sporty wysokiego ryzyka
 4. Sporty wysokiego ryzyka - uprawianie sportów zimowych oraz dodatkowo uprawianie sportów:
  1) górskich: wszelkich odmian narciarstwa lub snowboardingu poza oznakowanymi trasami, heliskiing, heliboarding, mountainboarding, skoki narciarskie, freeskiing, kolarstwo górskie, downhill, speleologia, bouldering, wspinaczka (górska, skałkowa lub lodowa) przy użyciu sprzętu zabezpieczającego lub asekuracyjnego lub wymagającą użycia takiego sprzętu (nie dotyczy wspinaczki na sztucznej ścianie oraz szlaków górskich typu via ferrata),
  Wszelkiego rodzaju aktywności uprawiane na wysokości od 4 000 m n.p.m. do 6 000 m n.p.m., pod warunkiem, że wyprawa, w której uczestniczy Ubezpieczony, jest zaplanowana na wysokość nieprzekraczającą 6 000 m n.p.m.
  2) powietrznych: baloniarstwo (nie dotyczy widokowych lotów turystycznych), lotniarstwo, motolotniarstwo, paralotniarstwo, spadochroniarstwo, szybownictwo, BASE jumping,
  3) motorowych i motorowodnych: jazda na quadach, sport motorowy (kartingowy, motocyklowy, samochodowy, żużlowy), sport motorowodny (jazda na skuterach wodnych, motorówkach i inne sporty wodne w których wykorzystywane są sportowe łodzie motorowe,
  4) wodnych: kitesurfing, jazda na nartach wodnych, wakeboarding, nurkowanie z wykorzystaniem sprzętu specjalistycznego (poniżej 15 metrów), free diving (nie dotyczy snorkelingu - rekreacyjnego nurkowania przy użyciu "sprzętu ABC" czyli fajki, maski i płetw), rafting i inne sporty wodne uprawiane na rzekach górskich,
  5) street luge, bungee, parkour, sporty walki (z wyłączeniem MMA),

  Za sporty wysokiego ryzyka uważa się również uczestniczenie w wyprawach do miejsc charakteryzujących się ekstremalnymi warunkami klimatycznymi lub przyrodniczymi typu: pustynia, busz, dżungla (nie dotyczy wypraw turystycznych do parków narodowych), Arktyka, Antarktyda i Grenlandia.

 5. ? sprzęt sportowy
 6. Sprzęt sportowy - ubezpieczamy sprzęt sportowy będący własnością Ubezpieczonego w postaci:
  1) nart do uprawiania wszelkich odmian narciarstwa wraz z wiązaniami, butami i kijami narciarskimi;
  2) deski do uprawiania wszelkich odmian snowboardu wraz z wiązaniami i butami;
  3) deski do uprawiania surfingu wraz ze statecznikiem (finy) i smyczą (leash);
  4) deski do uprawiania windsurfingu wraz z masztem, żaglem i trapezem;
  5) deski do uprawiania kitesurfingu wraz z latawcem, bar i trapezem,
  6) specjalistycznego sprzętu do nurkowania: ABC nurkowe (maska, fajka, płetwy), butla i zestawy butlowe, automat oddechowy, kompensator pływalności (jacket) do regulacji/kontroli pływalności, system balastowy, skafander nurkowy mokry lub suchy, komputer nurkowy, głębokościomierz, manometr

W zakresie:

 • Dla osób podróżujących indywidualnie/grupowo lub z rodziną.
 • Zakresem ubezpieczenia objęte są następstwa nieszczęśliwych wypadków, które wydarzyły się w trakcie podróży krajowej w trakcie trwania umowy ubezpieczenia.
 • Koszty leczenia następstw nieszczęśliwych wypadków w standardzie ochrony.
 • Podstawowy zakres ochrony zawiera m.in. sporty: pływanie, jazda na rowerze, jogging, koszykówka, siatkówka, siatkówka plażowa, nurkowanie ze sprzętem specjalistycznym do 15 metrów, surfing, windsurfing, szlaki Via ferrata.
 • Możliwość rozszerzenia zakresu ubezpieczenia m.in. o sporty wysokiego ryzyka (m.in. jazda na quadach, jazda na skuterach wodnych, nurkowanie z wykorzystaniem sprzętu specjalistycznego głębiej niż 15 metrów, kitesurfing, sporty walki (oprócz MMA) oraz o ubezpieczenie sprzętu sportowego (deski surfingowej, sprzętu do nurkowania, nart, deski snowboardowej oraz osprzętu i ekwipunku).
 • W zakresie ubezpieczenia odpowiedzialność za zdarzenia powstałe w wyniku spożycia alkoholu w NNW, kosztach leczenia i assistance następstw nieszczęśliwych wypadków a także w Odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym.
 • Ochrona ubezpieczeniowa działa również za granicą - do 50 km od granic Polski.
 • 10% zniżki na zakup ubezpieczenia z użyciem kodu rabatowego Pośrednika.

Przykładowe sytuacje, w których możemy Ci pomóc podczas podróży:

 • W razie nieszczęśliwego wypadku wypłacimy Ci odszkodowanie z tytułu doznanego uszczerbku na zdrowiu.
 • Pokryjemy koszty leczenia następstw nieszczęśliwych wypadków, powstałych podczas podróży na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz w obszarze strefy przygranicznej Państw sąsiadujących z Polską sięgającej ni dalej niż 50km od wspólnej granicy. Niezbędne z medycznego punktu widzenia koszty pomocy ambulatoryjnej, pobytu w szpitalu, poniesionych na terytorium Rzeczypospolitej.
 • Jeżeli Twoje dziecko zniszczy pamiątkę w sklepie lub zbije lusterko w samochodzie grając w piłkę – pokryjemy poniesione przez Ciebie koszty. Pokryjemy również koszty szkód wyrządzonych przez Ciebie oraz Twoje zwierzęta, które podróżują z Tobą.
Sprawdź cenę lub kup online
Jan Bezpieczny Pośrednik