OC DYREKTORA I PRACOWNIKÓW

placówek oświatowych

UBEZPIECZENIE NNW

wychowanków, pracowników oświaty: żłobków, przedszkoli i szkół

Ze mną kupujesz taniej

Mój kod rabatowy 27993 daje Ci min. 10% zniżki na zakup ubezpieczeń na naszej platformie.

Bezpieczny.pl (Grupa Generali Polska) - lider ubezpieczeń szkolnych dla dzieci oraz ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej jednostek oświatowych - przedstawia Państwu pakiet rozwiązań w postaci ubezpieczeń dotyczących bezpieczeństwa i funkcjonowania placówki oświatowej:

I. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej jednostki oświatowej

Pakiet rozwiązań bezpiecznej placówki składa się z kompleksowej ochrony odpowiedzialności cywilnej placówki z uwzględnieniem wszelkich inicjatyw:

 • edukacyjnych
 • wychowawczych
 • opiekuńczych
 • pomocniczych

Przedstawiciele Bezpieczny.pl przedstawią Państwu szczegółowe zagadnienia odpowiedzialności cywilnej uwzględniając rolę:

 • organu prowadzącego placówki (z podziałem na publiczne i niepubliczne)
 • nadrzędną rolę Dyrektora jednostki oświatowej
 • nauczycieli / wychowawców oddelegowanych do realizacji zadań
 • pozostałych pracowników wspierających funkcjonowanie placówki

Bezpieczny.pl wraz z Generali TU S.A. jest twórcą dedykowanych rozwiązań przeznaczonych dla placówek. Zakres ochrony ubezpieczeniowej współczesnej jednostki oświatowej to nie tylko budynek i miejsce edukacji. Zasięg placówki względem nadzoru podopiecznych jest wszędzie tam, gdzie jej rola w organizacji inicjatyw edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych i pomocniczych.

Możliwe formy zawarcia ubezpieczenia OC

 • Umowa OC w formie grupowej - w której ochroną ubezpieczeniową objęte są inicjatywy placówki, nadrzędna rola dyrektora placówki oraz wszyscy pracownicy zatrudnieni przez placówkę na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę, lub też świadczące pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, a także praktykanci i stażyści dedykowani do realizacji zadań.

  Powyższe rozwiązanie jest rekomendowane przez Bezpieczny.pl - dający najwyższy poziom ochrony ubezpieczeniowej w jednostce oświatowej.
 • Umowa OC w formie indywidualnej - jako rozszerzenie ubezpieczenia NNW dla dyrektorów placówek, nauczycieli i wychowawców oraz pozostałych pracowników placówek oświatowych, którego zakup możliwy jest za pośrednictwem portalu Bezpieczny.pl.

  Powyższe rozwiązanie dedykowane jest dla pracowników placówek, którzy realizują zadania dla kilku jednostek oświatowych.

  Szczegółowe informacje dotyczące zakresu, taryfy oraz analizy potrzeb udzieli Państwu nasz dedykowany przedstawiciel wyznaczony do obsługi w Państwa jednostce oświatowej.

  Zachęcamy do przeprowadzenia szkoleń dla rad pedagogicznych w Państwa placówce oświatowej z uwzględnieniem roli odpowiedzialności cywilnej dla poszczególnych pracowników.

II. Rozwiązania dotyczące ubezpieczenia NNW dla wychowanków i pracowników placówek oświatowych

Możliwe formy zawarcia ubezpieczenia NNW

 • Forma indywidualna - w której placówka jedynie udostępnia Rodzicom komunikat o możliwości zakupu indywidualnego ubezpieczenia NNW. Rodzic samodzielnie wybiera zakres i dokonuje zakupu on-line na stronie bezpieczny.pl, a polisę otrzymuje na swój adres e-mail. W tej formie zawarcia ubezpieczenia NNW placówka nie uczestniczy w procesie zawierania polisy, nie podpisuje umowy, nie tworzy list ubezpieczonych i nie zbiera składek.

  Bezpieczny.pl jest największym dystrybutorem w zawieraniu NNW w formie indywidualnej za pomocą dedykowanej platformy internetowej.

  Ubezpieczone dzieci to bezpieczna placówka.
 • Forma grupowa - imienna oraz bezimienna, w której proces zawarcia został uproszczony do minimum i jest możliwy zdalnie. W tej formie ubezpieczenia istnieje możliwość uzyskania dodatkowego rabatu lub zwolnienie z opłacania składki części uczniów.

  Powyższe rozwiązania uwzględniają objęcie zakresem ochrony ubezpieczenia podopiecznych placówki dla obcokrajowców, w tym pochodzących z terytorium Ukrainy.

  Zachęcamy do przeprowadzenia prezentacji naszych rozwiązań na zebraniach rad rodziców / rad pedagogicznych.

Zakres ubezpieczenia NNW dla wychowanków i pracowników placówek oświatowych

Nagłe zdarzenia

 • Śmierć wskutek wypadku komunikacyjnego
 • Śmierć wskutek nieszczęśliwego wypadku, zawału serca lub udaru mózgu
 • Uraz lub uszczerbek wskutek nieszczęśliwego wypadku (zgodnie z tabelą), m.in.: rany skóry, złamania, zwichnięcia, skręcenia, wstrząśnienie mózgu, utrata zębów stałych. Około 400 urazów oraz uszczerbków wymienionych w OWU
 • Pobyt Ubezpieczonego w szpitalu wskutek nieszczęśliwego wypadku (maksymalnie do 180 dni, płatne od pierwszego dnia pobytu)
 • Zwrot kosztów naprawy, wypożyczenia lub zakupu środków pomocniczych - następstwa nieszczęśliwego wypadku
 • Zwrot kosztów leczenia i rehabilitacji, w tym odbudowy zębów stałych - następstwa nieszczęśliwego wypadku

Zdrowie

 • Poważne zachorowanie Ubezpieczonego
 • Pobyt Ubezpieczonego w szpitalu wskutek choroby (jednorazowa wypłata świadczenia w przypadku pobytu w szpitalu trwającego minimum 5 dni, maksymalnie 2 świadczenia rocznie)
 • COVID-19 (koronawirus) płatne od 2-go dnia pobytu w szpitalu
 • COVID-19 (pobyt na OIOM) dodatkowe świadczenie
 • Ugryzienie przez kleszcza (koszt wizyty u lekarza, koszt badań na boreliozę, koszt antybiotykoterapii)

Dodatkowe świadczenia w zakresie

 • Wyczynowe uprawianie sportu
 • Śmierć rodzica Ubezpieczonego wskutek nieszczęśliwego wypadku
 • Pomoc psychologiczna dziecka
 • Zwrot kosztów wycieczki szkolnej
Jan Bezpieczny Pośrednik