Trwa przetwarzanie danych...
Dokumenty ubezpieczeniowe

Cel ubezpieczenia

Jakiego ubezpieczenia nieruchomości poszukujesz?

W tym wariancie oferujemy dla Ciebie:

W tym wariancie zapewnimy ochronę:

 • otrzymasz ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym (OC) - dla najemcy oraz wynajmującego mieszkanie wraz z osobami, które z Tobą mieszkają. OC ochroni Cię nie tylko w mieszkaniu, ale w całej Europie lub na Świecie włączając w to rażące niedbalstwo.
 • ochronę Twoich rzeczy osobistych (ruchomości domowych), które znajdują się w wynajmowanym mieszkaniu - od ognia, kradzieży, zalania, kradzieży z włamaniem lub innych dodatkowych ryzyk w zależności od wyboru
 • ubezpieczenie obejmujące pakiet pomocy assistance np. interwencję ślusarza, hydraulika, pomoc medyczną
 • Nr 1 w rankingu ubezpieczeń nieruchomości „Rz” 2019

Jeśli masz już ubezpieczenie "murów" z cesją dla banku pomyśl o polisie, która:

 • zabezpieczy rzeczy osobiste, czy nakłady poniesione w Twoim wymarzonym domu (stałe elementy np.: zabudowa kuchni, armatura łazienkowa, podłogi, sprzęt w zabudowie lub na ścianie)
 • da możliwość rozszerzenia ochrony o szkody wyrządzone osobom trzecim. Ochrona obejmuje nie tylko typowe szkody związane z zalaniem sąsiadów, ale również wynikające z innych czynności życia prywatnego np. jazda na rowerze, nartach, hulajnodze, posiadanie zwierząt, zabawa dronem.
 • ma w zakresie pakiet pomocy assistance np. interwencja ślusarza, hydraulika, pomoc medyczna
 • daje możliwość wyboru zakresu ryzyk nazwanych (ochrona od wymienionych zdarzeń) albo formuły ALL RISK (ochrona od wszelkich zdarzeń, których brak w katalogu wyłączeń)
 • Nr 1 w rankingu ubezpieczeń nieruchomości „Rz” 2019

W tym wariancie masz pełną dowolność skonstruowania swojej ochrony.

 • Możesz ubezpieczyć mury wraz ze stałymi elementami (np.: zabudowa kuchni, armatura łazienkowa, podłogi, sprzęt w zabudowie lub na ścianie), ruchomości domowe (sprzęt rtv, ubrania, meble) , OC w życiu prywatnym (zabezpieczenie na wypadek wyrządzenia szkody innym osobom).
 • Ty decydujesz co i w jakim zakresie ma być objęte ochroną. Do wyboru zakres ryzyk nazwanych (ochrona od wymienionych zdarzeń) albo formuła ALL RISK (ochrona od wszelkich zdarzeń, których brak w katalogu wyłączeń)
 • Nr 1 w rankingu ubezpieczeń nieruchomości „Rz” 2019

Dane nieruchomości

Rodzaj nieruchomości ?

Mieszkanie - lokal mieszkalny położony w budynku wielorodzinnym i: stałe elementy, pomieszczenia przynależne, miejsce parkingowe.

Dom - budynek mieszkalny i: stałe elementy, ogrodzenie, garaż w bryle domu. Dom może posiadać do 4 samodzielnych lokali mieszkalnych.

Podaj piętro na jakim znajduje się ?
Dom w budowie ?

Budowa - roboty budowlane prowadzone zgodnie z przepisami Prawa budowlanego, polegające na wznoszeniu nowego domu, mieszkania, budynku gospodarczego, garażu wolnostojącego, a także ich odbudowa, rozbudowa, nadbudowa, przebudowa, o ile roboty budowlane zmieniają konstrukcję budynku, przy czym przyjmuje się, że: zakończenie budowy następuje z dniem:

- uzyskania pozwolenia na użytkowanie zgodnie z Prawem budowlanym lub
- zgłoszenia zakończenia budowy zgodnie z Prawem budowlanym lub
- fizycznego zakończenia budowy i prac związanych z budową, o ile nie było wymagane, zgodnie z Prawem budowlanym, pozwolenie na budowę lub
- zamieszkania w domu, mieszkaniu rozumiane jako rozpoczęcie prowadzenia w nich gospodarstwa domowego, ewentualnie w odniesieniu do garażu wolnostojącego, budynku gospodarczego. domu letniskowego - rozpoczęcie ich użytkowania

Podaj dokładną powierzchnię ?

Powierzchnia - powierzchnia użytkowa wszystkich pomieszczeń wyrażona w m2 (bez powierzchni balkonów, pomieszczeń przynależnych, loggi, tarasów, antresoli, ogrodów zimowych i powierzchni pod ścianami działowymi).

Podaj przybliżony rok budowy ?

Wpisz przybliżony roku budowy

Jaka jest konstrukcja budynku? ?

Konstrukcja murowana - konstrukcja, której elementy nośne (ściany, słupy, podciągi i ramy) wykonane są z materiałów niepalnych (z cegły, prefabrykatów, kamienia, pustaków, suporeksu, szkła) w tym budynki, których stropy i więźba dachowa wykonane są z drewna

Konstrukcja drewniana - konstrukcja, w której elementy nośne (ściany, słupy, podciągi i ramy) wykonane są z drewna (budynki o konstrukcji szkieletowej drewnianej, budynki z bali drewnianych) oraz budynki, których część drewniana stanowi powyżej 50%

Jeżeli mieszkanie znajduje się w kamienicy o konstrukcji drewnianej należy zaznaczyć konstrukcję drewnianą

Ściana szkieletowa typu mur pruski wypełniona cegłą lub betonem jest konstrukcją murowaną

Ściana szkieletowa typu szachulec z wypełnienem gliniano - słomianym lub gliniano - trzcinowym jest konstrukcja drewnianą

Podaj liczbę szkód w ciągu ostatnich 5 lat ?

Zaznacz liczbę szkód, które łącznie zostały wypłacone w ciągu ostatnich 5 lat zarówno z mienia jak i z OC w życiu prywatnym, bez względu na Ubezpieczyciela

Adres ?

Adres - wpisz kod pocztowy oraz adres nieruchomości zgodny z miejscem ubezpieczenia.

Okres ubezpieczenia

Wybierz okres ubezpieczenia

Kod rabatowy 10% zniżki

Przedmiot i sumy ubezpieczenia

Wybierz co chcesz ubezpieczyć ?

i stałe elementy Wpisz łączną sumę ubezpieczenia domu (murów), jego stałych elementów, ogrodzenia oraz garażu, jeżeli stanowi on jedną bryłę z domem.

Stałe elementy elementy domu zamontowane lub wbudowane w sposób trwały, np.: okna, drzwi, trwała zabudowa meblowa kuchni, wnęk, zabudowa balkonów, obudowa instalacji, instalacje, urządzenia techniczne, rynny, kolektory, baterie słoneczne, telewizor zamontowany na ścianie, przyłącza mediów, powłoki malarskie itp.

Ruchomości domowe Wpisz sumę ubezpieczenia mienia ruchomego np.: przedmiotów użytku domowego, sprzętu turystycznego, sportowego, rehabilitacyjnego, audiowizualnego, komputerowego, elektronicznego, fotograficznego, przedmiotów osobistych, przedmiotów wartościowych (w tym dzieł sztuki) do 6 000 zł, zwierząt domowych, sprzętu ogrodniczego, narzędzi, rowerów, służbowego laptopa i telefonu, itp.

W wariancie All Risk to również: biurowe rzeczy do prowadzenia działalności w miejscu ubezpieczenia: komputer, laptop, fax, telefon, tablet, kserokopiarka znajdujące się w miejscu ubezpieczenia rzeczy osobiste gości czyli osób przebywających czasowo w miejscu ubezpieczenia na zaproszenie Ubezpieczonego. Ochrona za ruchomości w domu w budowie (stan surowy zamknięty) maksymalnie do 10 000 zł

Wybierz kwotę ubezpieczenia i stałych elementów? ?

Stałe elementy elementy zamontowane lub wbudowane w sposób trwały, np.: okna, drzwi, trwała zabudowa meblowa kuchni, wnęk, zabudowa balkonów, obudowa instalacji, instalacje, urządzenia techniczne, rynny, kolektory, baterie słoneczne, telewizor zamontowany na ścianie, przyłącza mediów, powłoki malarskie itp.

Ruchomości domowe Wpisz sumę ubezpieczenia mienia ruchomego np.: przedmiotów użytku domowego, sprzętu turystycznego, sportowego, rehabilitacyjnego, audiowizualnego, komputerowego, elektronicznego, fotograficznego, przedmiotów osobistych, przedmiotów wartościowych (w tym dzieł sztuki) do 6 000 zł, zwierząt domowych, sprzętu ogrodniczego, narzędzi, rowerów, służbowego laptopa i telefonu, itp.

W wariancie All Risk to również: biurowe rzeczy do prowadzenia działalności w miejscu ubezpieczenia: komputer, laptop, fax, telefon, tablet, kserokopiarka znajdujące się w miejscu ubezpieczenia rzeczy osobiste gości czyli osób przebywających czasowo w miejscu ubezpieczenia na zaproszenie Ubezpieczonego. Ochrona za ruchomości w domu w budowie (stan surowy zamknięty) maksymalnie do 10 000 zł

PLN
Wybierz wysokość ubezpieczenia murów ?

Określ wartość samych murów nieruchomości

PLN
Wybierz wysokość ubezpieczenia stałych elementów ?

Stałe elementy elementy zamontowane lub wbudowane w sposób trwały, np.: okna, drzwi, trwała zabudowa meblowa kuchni, wnęk, zabudowa balkonów, obudowa instalacji, instalacje, urządzenia techniczne, rynny, kolektory, baterie słoneczne, telewizor zamontowany na ścianie, przyłącza mediów, powłoki malarskie itp.

PLN
Określ wartość ruchomości domowych wprowadzanych do ?

Ruchomości domowe Wpisz sumę ubezpieczenia mienia ruchomego np.: przedmiotów użytku domowego, sprzętu turystycznego, sportowego, rehabilitacyjnego, audiowizualnego, komputerowego, elektronicznego, fotograficznego, przedmiotów osobistych, przedmiotów wartościowych (w tym dzieł sztuki) do 6 000 zł, zwierząt domowych, sprzętu ogrodniczego, narzędzi, rowerów, służbowego laptopa i telefonu, itp.

W wariancie All Risk to również: biurowe rzeczy do prowadzenia działalności w miejscu ubezpieczenia: komputer, laptop, fax, telefon, tablet, kserokopiarka znajdujące się w miejscu ubezpieczenia rzeczy osobiste gości czyli osób przebywających czasowo w miejscu ubezpieczenia na zaproszenie Ubezpieczonego. Ochrona za ruchomości w domu w budowie (stan surowy zamknięty) maksymalnie do 10 000 zł

PLN
Określ wartość stałych elementów i ruchomości domowych wprowadzanych do ?

Stałe elementy elementy zamontowane lub wbudowane w sposób trwały, np.: okna, drzwi, trwała zabudowa meblowa kuchni, wnęk, zabudowa balkonów, obudowa instalacji, instalacje, urządzenia techniczne, rynny, kolektory, baterie słoneczne, telewizor zamontowany na ścianie, przyłącza mediów, powłoki malarskie itp.

Ruchomości domowe Wpisz sumę ubezpieczenia mienia ruchomego np.: przedmiotów użytku domowego, sprzętu turystycznego, sportowego, rehabilitacyjnego, audiowizualnego, komputerowego, elektronicznego, fotograficznego, przedmiotów osobistych, przedmiotów wartościowych (w tym dzieł sztuki) do 6 000 zł, zwierząt domowych, sprzętu ogrodniczego, narzędzi, rowerów, służbowego laptopa i telefonu, itp.

W wariancie All Risk to również: biurowe rzeczy do prowadzenia działalności w miejscu ubezpieczenia: komputer, laptop, fax, telefon, tablet, kserokopiarka znajdujące się w miejscu ubezpieczenia rzeczy osobiste gości czyli osób przebywających czasowo w miejscu ubezpieczenia na zaproszenie Ubezpieczonego. Ochrona za ruchomości w domu w budowie (stan surowy zamknięty) maksymalnie do 10 000 zł

PLN

Dodatkowe przedmioty ubezpieczenia

Wskaż dodatkowe przedmioty ubezpieczenia ?

Budynki gospodarcze - budynki, które nie są wykorzystywane do celów mieszkaniowych, a które znajdują się w tym samym miejscu ubezpieczenia co ubezpieczany dom.
Budynkiem gospodarczym nie jest garaż, budynek wchodzący w skład gospodarstwa rolnego, budynek służący do przechowywania płodów rolnych i budynek przeznaczony do hodowli lub trzymania zwierząt w związku z prowadzeniem gospodarstwa rolnego lub działalności gospodarczej.

Garaż wolnostojący - to budynek, który przeznaczony jest do parkowania pojazdów mechanicznych i znajduje się w tym samym miejscu ubezpieczenia co ubezpieczony dom.

Budowle to obiekty budowlane wraz z instalacjami, o ile są trwale związane z gruntem np. wiata, altana, basen, śmietnik, lampa ogrodowa, zbiornik na gaz lub paliwo płynne, przydomowa oczyszczalnia ścieków, instalacja systemu nawadniania ogrodu, wyposażenie placu zabaw, grill ogrodowy, solary i fotowoltaika do SU 30 000 zł, twarda nawierzchnia ulepszona(boisko, plac, chodnik, droga i podjazdy).

Wybierz wysokość ubezpieczenia budynków gospodarczych ?

Budynki gospodarcze - budynki, które nie są wykorzystywane do celów mieszkaniowych, a które znajdują się w tym samym miejscu ubezpieczenia co ubezpieczany dom.
Budynkiem gospodarczym nie jest garaż, budynek wchodzący w skład gospodarstwa rolnego, budynek służący do przechowywania płodów rolnych i budynek przeznaczony do hodowli lub trzymania zwierząt w związku z prowadzeniem gospodarstwa rolnego lub działalności gospodarczej.

PLN
Czy budynki gospodarcze mają konstrukcję murowaną?
Wybierz wysokość ubezpieczenia garażu wolnostojącego ?

Garaż wolnostojący - to budynek, który przeznaczony jest do parkowania pojazdów mechanicznych i znajduje się w tym samym miejscu ubezpieczenia co ubezpieczony dom.

PLN
Czy garaż wolnostojący ma konstrukcję murowaną?
Wybierz wysokość ubezpieczenia budowli ?

Budowle to obiekty budowlane wraz z instalacjami, o ile są trwale związane z gruntem np. wiata, altana, basen, śmietnik, lampa ogrodowa, zbiornik na gaz lub paliwo płynne, przydomowa oczyszczalnia ścieków, instalacja systemu nawadniania ogrodu, wyposażenie placu zabaw, grill ogrodowy, solary i fotowoltaika do SU 30 000 zł, twarda nawierzchnia ulepszona(boisko, plac, chodnik, droga i podjazdy).

PLN

Twoja ochrona ubezpieczeniowa

Zakres ochrony ubezpieczeniowej

Ogień - pożar, wybuch, implozja, uderzenie pioruna, dym i sadza
upadek statku powietrznego, uderzenie pojazdu
uderzenie fali ponaddźwiękowej, akcja ratownicza
katastrofa budowlana

Naturalne zdarzenia - trzęsienie ziemi, tąpnięcie, lawina, zapadanie i osuwanie się ziemi
upadek drzew i budowli, pękanie na skutek mrozu
silny wiatr, deszcz, grad, śnieg i lód

Powódź - bezpośrednie zalanie terenu na skutek:
nadmiernych opadów atmosferycznych
spływu wód po zboczach lub stokach na terenach górzystych lub pofałdowanych
topnienia kry lodowej
tworzenia się zatorów lodowych w korytach wód płynących
sztormu i podniesienia się poziomu morskich wód przybrzeżnych

Zalanie - zalanie wodą, cieczą, parą m.in. na skutek:
awarii lub uszkodzenia przewodów, instalacji lub urządzeń sieci m.in. wodociągowej i kanalizacyjnej
przerwy w dopływie prądu
awarii lub uszkodzenia pralki, zmywarki, urządzeń chłodniczych
cofnięcia się cieczy z sieci wodociągowej, kanalizacyjnej
pozostawienia otwartych kranów lub zaworów bez względu na przerwy w dopływie wody
zalania przez osoby trzecie z innego lokalu
rozbicia, stłuczenia, pęknięcia akwarium lub awarii jego urządzeń
opadów atmosferycznych, topniejącego śniegu lub lodu
pękania na skutek mrozu
koszty poszukiwania przyczyny szkody

Kradzież - Suma ubezpieczenia od kradzieży z włamaniem i rabunku w podziale na przedmiot ubezpieczenia określona jest powyżej, w sekcji "Przedmiot ubezpieczenia i suma ubezpieczenia".

kradzież z włamaniem - zabór mienia z zamkniętych pomieszczeń
rabunek - zabór mienia m.in. poprzez wyłudzenie bądź oszustwo osoby małoletniej, osoby po 65 roku życia lub osoby niepełnosprawnej, a także zabór mienia przy użyciu siły.

assistance techniczny - w miejscu ubezpieczenia
assistance RTV/AGD/PC - w miejscu ubezpieczenia
assistance medyczny - na terenie RP
usługi informacyjne - na terenie RP
usługi concierge - na terenie RP

Przepięcie - gwałtowna zmiana napięcia w sieci elektrycznej lub komputerowej

Wybierz wysokość ubezpieczenia na wypadek przepięcia

Stłuczenie stałych elementów - rozbicie, stłuczenie lub pęknięcie obejmuje m.in.:
szyby okienne i drzwiowe
oszklenie ścian i dachów
ceramiczne i szklane kuchenne płyty grzewcze
wbudowane akwaria i terraria
szyby kominkowe, szyby zabudowanych: piekarników i kuchenek mikrofalowych
szklane lub plastikowe osłony: kabin natryskowych, boksów, wanien i brodzików
zabudowę balkonów, tarasów, loggii i ogrodów zimowych

Wybierz wysokość ubezpieczenia na wypadek stłuczenia stałych elementów

Wandalizm - celowe zniszczenie mienia
dewastacja w związku z kradzieżą

Czy chcesz rozszerzyć wybrane pakiety o All Risk? ?

Rozszerzenie zakresu ochrony o wszystkie zdarzenia, które mogą wyrządzić szkodę chyba, że w katalogu wyłączenia znajduje się ograniczenie ochrony w danej sytuacji.
Dodatkowo All Risk zapewnia:

 • podwyższenie limitu odpowiedzialności za ryzyko przepięcia do sumy głównej
 • podwyższenie limitu odpowiedzialności za ryzyko stłuczenia do sumy głównej
 • podwyższenie limitu ochrony w pomieszczeniach przynależnych (np. piwnica) do 30% sumy ruchomości domowych
 • NNW psa i kota – czyli ochrony na wypadek pogryzienia Twojego pupila przez inne zwierzę lub potracenia przez samochód
 • assistance rowerowy (pomoc przy awarii lub transport do miejsca zamieszkania)
 • ryzyko "oszustwo na wnuczka" zabezpieczenie osób powyżej 65 roku życia od popularnych wyłudzeń gotówki
 • objęcie ochroną rzeczy osobistych gości, którzy przebywają u Ciebie z wizytą

Rozszerzenia ochrony ubezpieczeniowej

Czy chcesz rozszerzyć ochronę ubezpieczeniową o OC w życiu prywatnym?
Wybierz wysokość sumy ubezpieczenia OC w życiu prywatnym
Wybierz terytorium obowiązywania OC w życiu prywatnym? ?

Polska, Europa, Świat - zakres pełny - obejmuje m.in. szkody powstałe w związku z:
posiadaniem lub użytkowaniem nieruchomości lub ruchomości w miejscu ubezpieczenia
posiadaniem zwierząt domowych
posiadaniem lub użytkowaniem modeli latających lub latawców (w tym dronów do 10 kg) na terenie RP
posiadaniem lub użytkowaniem rowerów
amatorskim uprawianiem sportów
użytkowaniem pomieszczeń podczas wyjazdów turystycznych do 30 dni

Wybierz wysokość sumy ubezpieczenia OC w życiu prywatnym, OC wynajmującego i osób wspólnie zamieszkujących
Wybierz terytorium obowiązywania OC w życiu prywatnym wynajmującego i osób wspólnie zamieszkujących? ?

Polska, Europa, Świat - zakres pełny - obejmuje m.in. szkody powstałe w związku z:
posiadaniem lub użytkowaniem nieruchomości lub ruchomości w miejscu ubezpieczenia
posiadaniem zwierząt domowych
posiadaniem lub użytkowaniem modeli latających lub latawców (w tym dronów do 10 kg) na terenie RP
posiadaniem lub użytkowaniem rowerów
amatorskim uprawianiem sportów
użytkowaniem pomieszczeń podczas wyjazdów turystycznych do 30 dni

Rabat zakupowy

Czy chcesz skorzystać z możliwości dodatkowych rabatów dla klientów Bezpieczny.pl Sp. z o.o.? ?

Rabaty dla Klientów Bezpieczny.pl

Twoje zniżki

rabat
Za Polisę
3-letnią

-10%
Ubezpieczenie
NNW

-10%
Ubezpieczenie
na Życie

-10%
Ubezpieczone
psa lub kota

-10%
Kod
Pośrednika

Płatność

Oświadczenie

Oświadczam, że:

 • Jestem zainteresowany/a dobrowolnym ubezpieczeniem nieruchomości w zakresie wybranym przeze mnie w nieniejszym formularzu.
 • Zapoznałem się z ustandaryzowanym dokumentem zawierającym informacje o produkcie ubezpieczeniowym: Karta Produktu, obowiązkami informacyjnymi dystrybutora: OID oraz Klauzulą Informacyjną.
Potwierdzam powyższe informacje ?

Aby przejść dalej należy potwierdzić powyższe informacje

Dane kontaktowe

Podając adres e-mail wyrażasz zgodę na przesłanie niezbędnych dokumentów drogą elektroniczną, w szczególności Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Domów, Mieszkań oraz Odpowiedzialności Cywilnej w Życiu Prywatnym „Generali, z myślą o domu”, przyjęte Uchwałą Zarządu Generali T.U. S.A., obowiązujące od dnia 01 lipca 2019 r.
Czy potrzebna jest cesja polisy na bank? ?

W przypadku cesji przygotuj dane Banku do uzupełnienia: nazwa banku, adres pod którym znajduje się jego siedziba, REGON, NIP

Dane Ubezpieczającego / Ubezpieczonego

Czy ubezpieczasz na rachunek działalności gospodarczej?
Ilu jest dodatkowych Ubezpieczonych? ?

Wybierz liczbę dodatkowych Ubezpieczonych.

Adres zameldowania

Inny adres do korespondencji?

Adres do korespondencji

Dane Ubezpieczonego Ubezpieczony 2

Czy prowadzisz działalność gospodarczą?

Adres zameldowania Ubezpieczony 2

Inny adres do korespondencji?

Adres do korespondencji Ubezpieczony 2

Dane Ubezpieczonego Ubezpieczony 3

Czy prowadzisz działalność gospodarczą?

Adres zameldowania Ubezpieczony 3

Inny adres do korespondencji?

Adres do korespondencji Ubezpieczony 3

Dane Ubezpieczonego Ubezpieczony 4

Czy prowadzisz działalność gospodarczą?

Adres zameldowania Ubezpieczony 4

Inny adres do korespondencji?

Adres do korespondencji Ubezpieczony 4

Pytania dodatkowe

Liczba osób zamieszkujących mieszkanie/dom ?

Podaj liczbę osób wspólnie zamieszkujących dom/mieszkanie.

Na Twoją skrzynkę pocztową został wysłany e-mail zawierający Ogólne Warunki Ubezpieczenia, regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną, dokument - informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych (klauzula informacyjna), ustandaryzowany dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym, obowiązki informacyjne dystrybutora.

Zgody i oświadczenia

Zgody marketingowe

Abyśmy mogli informować Cię o specjalnych ofertach z zakresu ubezpieczeń: mieszkaniowych, zdrowotnych, komunikacyjnych, na życie, potrzebujemy Twoich zgód. Wyrażenie każdej z nich jest dobrowolne. Możesz w dowolnej chwili cofnąć każdą zgodę. Cofnięcie zgody nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Więcej informacji tutaj.
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
Zgody na formę komunikacji z Bezpieczny.pl Spółka z o.o.

Ubezpieczający / Ubezpieczony

Przedmiot ubezpieczenia

bpl

Zakres ubezpieczenia

Ubezpieczenie nieruchomości

 • Ubezpieczenie nieruchomości PLN 0.00
 • Rabat 10% - PLN 0.00
PLN 0.00
Jan Bezpieczny Pośrednik