nnw-oc-dla-pracownikow-oswiaty

Dla kogo ubezpieczenie OC dla pracowników placówek oświatowych?

OC dla pracowników placówek oświatowych

Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje odpowiedzialność cywilną Ubezpieczającego, w związku z wykonywaniem zadań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych i pomocniczych związanych z procesem nauczania i wychowania. Zakres ochrony obejmuje działalność polegającą na wykonywaniu czynności zawodowych dyrektora i zastępcy dyrektora tej placówki oraz wykonywaniu zawodu nauczyciela lub wychowawcy oraz pozostałych pracowników placówki oświatowo - wychowawczej, w tym praktykantów i stażystów.

Czy ta odpowiedź była pomocna?

93 z 120 oceniających uważa tę odpowiedź za pomocną
Jan Bezpieczny Pośrednik