nnw-oc-dla-pracownikow-oswiaty

Kim jest poszkodowany w OC?

Poszkodowany w ubezpieczeniu OC pracowników placówek

Poszkodowany to osoba trzecia niebędąca stroną stosunku ubezpieczenia, względem której odpowiedzialność za wyrządzoną szkodę w świetle obowiązujących przepisów prawa ponosi Ubezpieczający.

Czy ta odpowiedź była pomocna?

24 z 35 oceniających uważa tę odpowiedź za pomocną
Jan Bezpieczny Pośrednik