nnw-oc-studenta

Ubezpieczenie NNW Studenta

Ubezpieczenie od następstw nieszcześliwych wypadków na studiach

Jest to ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków, w którym ochrona ubezpieczeniowa działa przez całą dobę i na całym świecie. Obejmuje swoim zakresem odpowiedzialność za zdarzenia nagłe, gwałtowne i nieprzewidziane, tj. złamania, skręcenia, rany, oparzenia itd. Jeżeli więc student w trakcie praktyk np. poparzy się lub poślizgnie na schodach i skręci nogę w kostce, ubezpieczenie NNW Studenta zagwarantuje mu zadośćuczynienie za doznany uraz, zwrot kosztów ewentualnej rehabilitacji czy zwrot kosztów zakupu temblaka czy ortezy.

Czy ta odpowiedź była pomocna?

108 z 134 oceniających uważa tę odpowiedź za pomocną
Jan Bezpieczny Pośrednik